Avrupa’nın Buluttan Beklentisi Büyük!

In Haber by Berker GüngörLeave a Comment

Avrupa Birliği bulut hizmetlere bir standart getirilmesi üzerine çalışıyor.

Avrupa Birliği’nde bulut hizmetlerin ve bunlarla ilgili kanunların, tüm üye ülkeleri kapsayacak biçimde yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyor. Birlik bürokratlarına göre, eğer bulut hizmetler doğru biçimde şekillenebilirse, 2020 yılı itibariyle Avrupa Birliği genelinde 2,5 milyon kişiye iş sağlayacak ve 160 milyar Euro gelir getirecek bir kapasiteye ulaşabilir. Bu da ekonomik krizlerle boğuşan AB ülkeleri için ciddi bir rahatlama kaynağı olacaktır.

Ne var ki gerek AB bürokratları, gerek ileri gelen AB kökenli IT firmaları, bunun mümkün olabilmesi için belirli servis standartlarının oturtulması, kullanıcıları ilgilendiren kanunların düzenlenmesi ve halkın da bu değişiklikler hakkında bilgilendirilmesi gerektiğine inanıyor. Bu yapılmadığı takdirde AB kökenli IT firmalarının sadece kendi ülkelerinin sınırları içinde kısılıp kalacağı, uluslararası pazardan pay alamayacakları vurgulanıyor.

Bu yeniden yapılanma ihtiyacının ardında yatan en büyük sebeplerden biri de, Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan bazı yaptırımlar. ABD’de 2001 yılında çıkan Patriot Act (Vatanseverlik Yasası) devlete ulusal güvenlik bahanesiyle internet de dahil olmak üzere pek çok alanda çok ciddi yetkiler veriyor. Bu yetkilerden biri de, ABD kökenli firmaların sunucularında tutulan bilgilerin, sunucular hangi ülkede olursa olsun, devletin güvenlik güçlerince kolayca el konulmasıyla ilgili. Tabii ki AB ülkeleri doğrudan kendi bağımsızlıklarını tehdit eden böyle bir yasadan rahatsızlar, ancak ABD ile açıkça restleşmeyi de hiçbiri istemiyor.

Öte yandan bazı uzmanlar bu yeniden yapılanma ihtiyacının temelsiz olmadığını kabul etmekle birlikte, 27 ülkeye birden bu yeni kanunların nasıl kabul ettirileceği konusunda karamsarlar. Ayrıca IT piyasasından bazı uzmanlar, AB bürokratlarının 2020 yılına ilişkin iş ve gelir rakamlarını pek de mantıklı bulmuyorlar. Bulut teknolojilerin 2,5 milyon yeni iş ve 160 milyar Euro gelir getirmesi konusunda pek iyimser değiller ve bu rakamların yanlış hesaplandığını düşünüyorlar. Sonuçta kesin olan şu ki, AB kendi bulut standartlarını belirlemek istiyor, bunu yaparken de piyasada hayli dalgalanma yaratma ihtimalleri var.