Phorm

BTK Phorm – Gezinti Kararını Açıkladı!

In Haber by Ali GüngörLeave a Comment

BTK’nın Phorm konusundaki kararı internet kullanıcılarının lehine oldu. İşte artı ve eksileriyle Phorm incelemesi sonuçları…

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, Phorm incelemesi sonucunda aldığı kararı açıkladı. TTNET A.Ş.’nin Phorm Şirketi aracılığıyla kişisel veri ihlali yaptığı iddiası değerlendirildi ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı’nın hazırladığı takrir ve ekler incelenerek 14.12.2012 tarihinde alınan 2012/DK-14/623 no’lu karar verildi ve açıklandı.

İşte o açıklama:

1. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak Gezinti.com hizmeti aracılığıyla abonelerden/kullanıcılardan alınan onay sürecinde abonelerin/kullanıcıların kişisel bilgilerinin hangi kapsamda ve hangi süre ile işleneceğine ilişkin gerekli açıklamaları yapmayarak ve aboneleri/kullanıcıları eksik bilgilendirerek Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin “Şeffaflık ve bilgilendirme” başlıklı 6’ncı maddesini, Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmeliğin “Telekomünikasyonun Gizliliği” başlıklı 8’inci maddesini ve aynı Yönetmeliğin “İzin ve Süre” başlıklı 9’uncu maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında ihlal ettiği değerlendirilen TTNET AŞ hakkında soruşturma başlatılması;

2. TTNET AŞ tarafından sunulan Gezinti.com hizmetine ilişkin olarak aboneleri/kullanıcıları eksik bilgilendiren ve talep etmeyen abonelerin/kullanıcıların da Gezinti.com kapsamına alınmasına sebebiyet veren TTNET AŞ’nin, Gezinti.com kapsamında yer alan bütün aboneleri/kullanıcıları Gezinti.com hizmetinin kapsamı dışına çıkarması;

3. TTNET AŞ tarafından sunulan Gezinti.com hizmetine ilişkin olarak kişisel verilerin ne şekilde, ne kadar sürede ve nasıl işleneceğine ilişkin açık ve detaylı bir şekilde bilgilendirme yapılması; abonelerin/kullanıcıların açık onaylarının bu çerçevede alınarak Gezinti.com hizmetinin kapsamına dâhil edilmesi;

Gezinti.com kapsamına girmek isteyen abonelerin/kullanıcıların tespitinde ise; Gezinti sayfasından çıkmak isteyen abonelerin/kullanıcıların açılır pencerelere yönlendirilmesi uygulamasına son verilmesi, Gezinti ana sayfasını kapat (X) seçeneğini tıklayarak terk etmek isteyen abonelerin/kullanıcıların Gezinti.com hizmetinden yararlanmak istemedikleri hususunun sisteme işlenmesi ve Gezinti sayfasında hizmetin alımını kabul ediyorum seçeneğini tıklayan abonelerin/kullanıcıların Gezinti kapsamına dâhil edilmesi hususlarına karar verilmiştir.

Technopat Değerlendirmesi:

Mevcut kayıtların sistemden çıkartılması ve tüketicilerin sisteme girişte rızalarının alınması konusundaki karar internet kullanıcılarının yararına oldu. Ancak Phorm için TTNET altyapısında kurulan DPI (Deep Packet Inspection) sisteminden, verilerin yurtdışına aktarılarak orada incelenmesinin Türkiye açısından olası zararlarından  hiç bahsedilmemesi büyük eksikler olarak dikkat çekiyor.