Mobile Geçenler Bir Adım Önde

In Haber by İlker KaraşLeave a Comment

Symantec Mobilite Durum Araştırması’na göre mobile geçenler bir adım önde!

Symantec 2013 Mobilite Durum Araştırması yenilikçi ve geleneksel olmak üzere iki tip organizasyon yapısını ortaya koyuyor. Yenilikçi şirketler daha yüksek gelir, kâr artışı, rekabet avantajı, pozitif marka etkisi ve daha mutlu müşterilere sahipler!

Symantec tarafından gerçekleştirilen 2013 Mobilite Durum Araştırması, 29 ülkeden 3 bin 236 kurumun mobilite süreçleriyle ilgili yaşadığı deneyimleri açıkladı. Araştırmaya katılanlar kurumların bilişim departmanlarındaki kıdemli uzmanlardan veya KOBİ’lerin teknik uzmanlığa sahip yetkililerinden oluştu.

Araştırma sonuçlarına göre, yenilikçi kurumlar mobiliteyi halihazırda benimsemiş olanlar; geleneksel kurumlar ise mobilite devrimine geçmekte tereddüt edenleri kapsıyor. Geleneksel kurumlar, mobiliteyi genellikle gelen kullanıcı talepleri doğrultusunda çok daha yavaş bir şekilde uyguluyorlar. Bu doğrultuda daha az maliyetle daha az yarar elde ediyorlar.

Symantec Ürün ve Servis Grup Başkanı Francis deSouza, “Bugün mobilite kadar diğer hiçbir konu BT’nin ilgisini çekmiyor. Mobiliteyi aktif bir şekilde kullanan ve kullanmakta tereddüt eden kurumlar arasındaki farklılıklar oldukça dikkat çekiyor.  Mobiliteye karşı proaktif bir anlayışı benimseyen kurumlar, sürekli olarak bu geçişi erteleyenlere göre çok daha fazla avantaj elde ediyorlar” diyerek araştırma sonuçları hakkındaki görüşlerini belirtti.

Bu iki grup mobilitenin yararlarını ve risklerini de farklı şekilde algılıyor. Yenilikçi kurumların yüzde 66’sı mobilitenin yararlarının karşılaşılan risklere değdiğini belirtirken, geleneksel kurumların yüzde 74’ü bu riskleri göze alamıyor. Bu anlayış mobilite adaptasyon oranlarından da anlaşılıyor. Yenilikçi kurum çalışanları geleneksel kurum çalışanlarına göre yüzde 50 fazla oranda akıllı telefon kullanıyor.  Üstelik, yenilikçi kurumların yarısından fazlası (yüzde 55) çalışanlarına telefon temin ederken, bu oran geleneksel şirketlerde yüzde 44. Yenilikçi kurumlar sadece çalışanlarına telefon almakla kalmıyor. Ayrıca belirli mobilite politikaları uyguluyor ve bu politikaları zorunlu hale getirmek için teknolojiyi iki kat daha fazla kullanıyorlar (Yenilikçi kurumlarda yüzde 60; geleneksel kurumlarda yüzde 33)

Yenilikçi şirketler mobiliteden daha fazla yararlanırken, bu avantajlara bağlı olarak mobiliteyi daha maliyetli görüyorlar. Bu tip şirketler geçtiğimiz yıl veri ihlali ve kayıp cihazlar gibi mobil kazaları ortalama iki kat fazla yaşadıklarını belirtiyorlar. Bu kazalar gelir kaybına ve belirli cezaların alınmasına neden oluyor. Yenilikçi kurumlar mobilite sayesinde üç alanda önemli kazanımlar elde ediyor:

  • Üretkenlik, hız ve çeviklik
  • Marka değeri, müşteri mutluluğu ve rekabet avantajı
  • Daha mutlu çalışanlar ile işe alma ve kâr dağıtma süreci

Bunların yanı sıra yenilikçi kurumlar geleneksel kurumlara göre yüzde 50’ye yakın bir oranda daha yüksek gelir artışı elde ediyorlar (yüzde 44/yüzde 30). Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda mobiliteyle birlikte kurumların pozitif sonuçlar elde ettiği net bir şekilde görülüyor.

Kurumlar mobilitenin avantajlarından ancak doğru bir şekilde uygulamayla yararlanabilirler.  Aşağıdaki adımlarla mobiliteden en yüksek verimi alabilir ve riskleri minimum seviyeye indirebilirsiniz:

  • Mobiliteye karşı tedbirli olunabilir ancak karşı çıkmanın anlamı yok. Mobiliteye kucaklamaya başlayın: Kurumlar mobiliteye karşı daha proaktif bir anlayışı benimsemeli ve verimli mobil uygulama stratejilerini planlamalılar.
  • Çalışanlara üretkenliklerinde yarar sağlayan uygulamalarla başlayın: Mobiliteye geçmenin en iyi yolu iş süreçlerinde anında etki sağlayabilecek mobil uygulamalarla başlamak olacaktır.
  • Yenilikçi kurumlardan ders alın-riskleri en düşük hale getirirken maksimum  fayda sağlayın:  Başarılı bir mobilite süreci, veri kaybı gibi risklerin farkında olmaktan ve önünüzdeki başarılı örnekleri takip etmekten geçiyor.