Anasayfa Haber Android Programlama Ders 27: İdeal Kilo Hesaplama Uygulaması Oluşturmanın Devamı

Android Programlama Ders 27: İdeal Kilo Hesaplama Uygulaması Oluşturmanın Devamı

Android programlama derslerimizin 27. bölümünde basit bir ideal kilo gösteren uygulama oluşturmaya devam ediyoruz.

Geçen derste uygulamanın görüntüsünü oluşturduk.

MainActivity.java’yı açın ve aşağıdaki verdiğim kodu girin.

public class MainActivity extends Activity {

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.main);
final Button turk = (Button) findViewById(R.id.turk);
final Button bilgi = (Button) findViewById(R.id.bilgi);
OnClickListener button_click = new OnClickListener()
{
@Override
public void onClick(View v) {
Intent i = new Intent();
i.setClass(getApplicationContext(),TurkClass.class);
startActivity(i);
}
};
OnClickListener bilgi_click = new OnClickListener()
{
@Override
public void onClick(View v) {
Intent i = new Intent();
i.setClass(getApplicationContext(),BaslikClass.class);
startActivity(i);
}
};
bilgi.setOnClickListener(bilgi_click);
turk.setOnClickListener(button_click);
}
}

Main.xml iki butondan oluşuyor (Başla ve Bilgi). Başla butonuna basıldığı zaman TurkClass.java’yı ve Bilgi butonuna basıldığı zaman BaslikClass.java’yı çalıştırıyoruz. Yeni etkileşimin (Activity) oluşturmanın 19’cu derste  adım adım açıklanıyor.

ideal

TurkClass.java klası oluşturalım ve aşağıdaki verdiğim kodu kopyalayalım.

public class TurkClass extends Activity {
EditText num1;
EditText num2;
EditText num3;
float count =0;
float BKI=0;
OnClickListener checkBoxListener;
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.turkce);
final Button button1 = (Button) findViewById(R.id.button1);
final Button button3 = (Button) findViewById(R.id.button3);
final Button tavsiye = (Button) findViewById(R.id.bilgi);
final CheckBox checkBox1 = (CheckBox) findViewById(R.id.checkBox1);
final EditText num1 = (EditText) findViewById(R.id.num1);
final EditText num2 = (EditText) findViewById(R.id.num2);
final EditText num3 = (EditText) findViewById(R.id.num3);
final CheckBox checkBox2 = (CheckBox) findViewById(R.id.checkBox2);
final TextView textView8 = (TextView) findViewById(R.id.textView8);
final TextView textView7 = (TextView) findViewById(R.id.textView7);
final TextView textView6 = (TextView) findViewById(R.id.textView6);
checkBox1.setChecked(true);
checkBoxListener = new OnClickListener(){


public void onClick(View v)
{
if(checkBox1.isChecked() && count == 1){
count=0;
checkBox2.setChecked(false);
}
if(checkBox2.isChecked())
{
count=1;
checkBox1.setChecked(false);
}
}
};
OnClickListener button_click = new OnClickListener(){

@Override
public void onClick(View v) {
if(checkBox1.isChecked())
{
float result = 0;
float etnum1=0;
float etnum2=0;
float etnum3=0;
if (TextUtils.isEmpty(num1.getText().toString())
|| TextUtils.isEmpty(num2.getText().toString())
|| TextUtils.isEmpty(num3.getText().toString())) {
textView8.setText("Lütfen boş alanları doldurunuz");
return;
}
etnum1 = Float.parseFloat(num1.getText().toString());
etnum2 = Float.parseFloat(num2.getText().toString());
etnum3 = Float.parseFloat(num3.getText().toString());
result = (float) ((etnum1 - 100)*0.9);
textView6.setText(" "+ result);
}
if(checkBox2.isChecked())
{
float result = 0;
float etnum1=0;
float etnum2=0;
float etnum3=0;
if (TextUtils.isEmpty(num1.getText().toString())
|| TextUtils.isEmpty(num2.getText().toString())
|| TextUtils.isEmpty(num3.getText().toString())) {
textView8.setText("Lütfen boş alanları doldurunuz");
return;
}
etnum1 = Float.parseFloat(num1.getText().toString());
etnum2 = Float.parseFloat(num2.getText().toString());
etnum3 = Float.parseFloat(num3.getText().toString());
result = (float) ((etnum1 - 100)*0.85);
textView6.setText(" "+ result);
}
float etnum1=0;
float etnum2=0;
float etnum3=0;
etnum1 = Float.parseFloat(num1.getText().toString());
etnum2 = Float.parseFloat(num2.getText().toString());
etnum3 = Float.parseFloat(num3.getText().toString());
if(etnum3 < 18 || etnum3 > 46)
{
textView8.setText("Bu test 18-46 yaşlar için");
textView6.setText("");
textView7.setText("");
return;
}
if(etnum1 < 168 && checkBox1.isChecked())
{
BKI = (float) ((etnum2/(etnum1*etnum1/10000)) + (0.1*(etnum2/(etnum1*etnum1/10000))));
textView7.setText(" "+ BKI);
}
if(etnum1 > 188 && checkBox1.isChecked())
{
BKI = (float) ((etnum2/(etnum1*etnum1/10000)) - (0.1*(etnum2/(etnum1*etnum1/10000))));
textView7.setText(" "+ BKI);
}
if(etnum1 < 154 && checkBox2.isChecked())
{
BKI = (float) ((etnum2/(etnum1*etnum1/10000)) + (0.1*(etnum2/(etnum1*etnum1/10000))));
textView7.setText(" "+ BKI);
}
if(etnum1 > 174 && checkBox2.isChecked())
{
BKI = (float) ((etnum2/(etnum1*etnum1/10000)) - (0.1*(etnum2/(etnum1*etnum1/10000))));
textView7.setText(" "+ BKI);
}
if(etnum1 >= 168 && etnum1 <= 188 && checkBox1.isChecked())
{
BKI = (float) ((etnum2/(etnum1*etnum1/10000)));
textView7.setText(" "+ BKI);
}
if(etnum1 >= 154 && etnum1 <= 174 && checkBox2.isChecked())
{
BKI = (float) ((etnum2/(etnum1*etnum1/10000)));
textView7.setText(" "+ BKI);
}
if(etnum3 >= 18 && etnum3 <= 46)
{
if(BKI<=17.5)
{
textView8.setText("Anoreksi. Aşırı zayıf. Yüksek risk.");
}
if(BKI>=17.5 && BKI<=19.1 && checkBox2.isChecked())
{
textView8.setText("Zayıf.");
}
if(BKI>=17.5 && BKI<=20.7 && checkBox1.isChecked())
{
textView8.setText("Zayıf.");
}
if(BKI>=19.1 && BKI<=25.8 && checkBox2.isChecked())
{
textView8.setText("Normal aralık (ideal kilo)");
}
if(BKI>=20.7 && BKI<=26.4 && checkBox1.isChecked())
{
textView8.setText("Normal aralık (ideal kilo)");
}
if(BKI>=25.8 && BKI<=27.3 && checkBox2.isChecked())
{
textView8.setText("Biraz kilo fazlası.");
}
if(BKI>=26.4 && BKI<=27.8 && checkBox1.isChecked())
{
textView8.setText("Biraz kilo fazlası.");
}
if(BKI>=27.3 && BKI<=32.3 && checkBox2.isChecked())
{
textView8.setText("Fazla kilo.");
}
if(BKI>=27.8 && BKI<=31.1 && checkBox1.isChecked())
{
textView8.setText("Fazla kilo.");
}
if(BKI>=32.3 && BKI<=34.9 && checkBox2.isChecked())
{
textView8.setText("Çok fazla kilolu.");
}
if(BKI>=31.1 && BKI<=34.9 && checkBox1.isChecked())
{
textView8.setText("Çok fazla kilolu.");
}
if(BKI>=35 && BKI<=40)
{
textView8.setText("Sağlık açısından yüksek risk.");
}
if(BKI>=40 && BKI<=50)
{
textView8.setText("Hastalıklı bir şekilde aşırı kilolu.");
}
if(BKI>=50 && BKI<=60)
{
textView8.setText("Süper aşırı kilolu..");
}

}
}
};
OnClickListener button_click3 = new OnClickListener(){

@Override
public void onClick(View v) {
textView6.setText("");
textView7.setText("");
textView8.setText("");
num1.setText("");
num2.setText("");
num3.setText("");
num1.requestFocus();
checkBox1.setChecked(true);
checkBox2.setChecked(false);
}
};
OnClickListener tavsiye_click = new OnClickListener()
{


@Override
public void onClick(View v) {
Intent i = new Intent();
i.setClass(getApplicationContext(),TavsiyeClass.class);
startActivity(i);
}
};
tavsiye.setOnClickListener(tavsiye_click);
checkBox1.setOnClickListener(checkBoxListener);
checkBox2.setOnClickListener(checkBoxListener);
button1.setOnClickListener(button_click);
button3.setOnClickListener(button_click3);

}
}

İlk satırlarda CheckBox’ların davranışları programlıyoruz.

checkBox1.setChecked(true);

Yukarıdaki satır TurkClass.java etkileşimi açıldığı zaman checkBox1 otomatik olarak seçilmiş hali aldığını belirliyor.

 checkBoxListener = new OnClickListener(){


public void onClick(View v)
{
if(checkBox1.isChecked() && count == 1){
count=0;
checkBox2.setChecked(false);
}
if(checkBox2.isChecked())
{
count=1;
checkBox1.setChecked(false);
}
}
};

 

Yukarıdaki verdiğim kodlarda Checkbox1 ve Checkbox2 davranışlarını programlıyoruz.

CheckBox2 seçildiği zaman CheckBox1 seçilmemiş haline geçiyor. Aynı durum da CheckBox1 için geçerlidir. Burada count değişkeni seçilmiş hali olup olmadığını kontrol etmek için kullanılıyor.

public void onClick(View v) {
if(checkBox1.isChecked())
{
float result = 0;
float etnum1=0;
float etnum2=0;
float etnum3=0;
if (TextUtils.isEmpty(num1.getText().toString())
|| TextUtils.isEmpty(num2.getText().toString())
|| TextUtils.isEmpty(num3.getText().toString())) {
textView8.setText("Lütfen boş alanları doldurunuz");
return;
}
etnum1 = Float.parseFloat(num1.getText().toString());
etnum2 = Float.parseFloat(num2.getText().toString());
etnum3 = Float.parseFloat(num3.getText().toString());
result = (float) ((etnum1 - 100)*0.9);
textView6.setText(" "+ result);
}

Tamam butonuna bastığı zaman ilk başta hangi checkBox’un  (checkBox1- erkek ve checkbox2- bayanlar için) seçildiğini kontrol ediyor. Dolduracak alanları boş olduğu zaman  “Lütfen boş alanları doldurunuz” mesajı verecektir. Dolduracak alanları dolu olduğu zaman ideal kilo hesaplaması yapılması mümkündür. Sonraki adımda eğer checkBox2 seçilmişse işlemler bayanlar için gerçekleşiyor. Kodu daha iyi anlamak için 17’ci derse bakın.

if(etnum1 < 168 && checkBox1.isChecked())
{
BKI = (float) ((etnum2/(etnum1*etnum1/10000)) + (0.1*(etnum2/(etnum1*etnum1/10000))));
textView7.setText(" "+ BKI);

Yukarıdaki satırların amacı boylarına göre BKI hesaplamaktır. Erkekler için eğer boy 168 küçüktür BKI+ %10 artıyoruz. Ve eğer boy188 fazla ise BKI= BKI-%10 hesaplıyoruz. Bayanlar için eğer boy 154 ten küçükse  %10 artıyoruz ve 174 fazla olduğu zaman %10 küçültüyoruz.

if(etnum3 >= 18 && etnum3 <= 46)
{
if(BKI<=17.5)
{
textView8.setText("Anoreksi. Aşırı zayıf. Yüksek risk.");
}
if(BKI>=17.5 && BKI<=19.1 && checkBox2.isChecked())
{
textView8.setText("Zayıf.");
}

Sonraki aşamada BKI’ye göre erkekler ve bayanlar için textView8’i kullanarak tavsiye mesajları ekrana çıkartıyoruz.

public void onClick(View v) {
textView6.setText("");
textView7.setText("");
textView8.setText("");
num1.setText("");
num2.setText("");
num3.setText("");
num1.requestFocus();
checkBox1.setChecked(true);
checkBox2.setChecked(false);
}

Temizle butonuna basıldığı zaman dolduracak alanları temizliyor ve checkbox1 seçilmiş durumuna çeviriyor.

OnClickListener tavsiye_click = new OnClickListener()
{


@Override
public void onClick(View v) {
Intent i = new Intent();
i.setClass(getApplicationContext(),TavsiyeClass.class);
startActivity(i);
}
};

Yukarıdaki satırlar tavsiye butonuna basıldığı zaman TavsiyeClass.java etkileşimi çalıştırdığını programlıyor.

TavsiyeClass.java klası oluşturalım ve aşağıdaki verdiğim kodu kopyaladım.
public class TavsiyeClass extends Activity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.tavsiye);
final TextView textView1 = (TextView) findViewById(R.id.text);
textView1.setMovementMethod(new ScrollingMovementMethod());
textView1.setText(R.string.doctor);
}
}

 

BaslikClass.java klası oluşturalım ve aşağıdaki verdiğim kodu kopyalayalım.

public class BaslikClass extends Activity {
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.baslik);
}
}

idealkilo

 

Ders Sonu Notları:

Bu derste checkBox’ların davranışı programlamayı, if komutu etkin kullanması, dolduracak alanların temizlenmesi ve etkileşimin (Activity) açılmasını tekrarladık . Hazır olan programı buradan  indirebilirsiniz. Gelecek derste Intent Filter oluşturmayı öğreneceğiz.