Android Programlama Ders 38: SQLite Veri Tabanı Konusuna Devam Ediyoruz

In Mobil, Pratik by Victor CuiumjuLeave a Comment

Android Programlama Ders 38’de geçen derslerde yaptığımız uygulamayı geliştireceğiz.

Geçen derslerimizde kayıtları ekleme, okuma ve tablodan silme işlemlerini yapmayı öğrendik. Bu derste belirli kayıtları silme ve güncelleme işlemini öğreneceğiz. Yeni proje oluşturmayacağız, geçen dersteki uygulamayı kullanacağız. Ancak ekranı biraz değiştireceğiz. ID için giriş alanı, güncelleme ve silme butonları ekleyeceğiz.

main.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <LinearLayout
 xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 android:layout_width="fill_parent"
 android:layout_height="fill_parent"
 android:orientation="vertical">
 <LinearLayout
 android:id="@+id/linearLayout4"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_marginTop="5dp">
 <TextView
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="ID"
 android:layout_marginLeft="5dp"
 android:layout_marginRight="25dp">
 </TextView>
 <EditText
 android:id="@+id/etID"
 android:layout_width="70dp"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_marginTop="2dp">
 </EditText>
 <Button
 android:id="@+id/btnUpd"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="Update">
 </Button>
 <Button
 android:id="@+id/btnDel"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="Delete">
 </Button>
 </LinearLayout>
 <LinearLayout
 android:id="@+id/linearLayout1"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="wrap_content">
 <TextView
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="Name"
 android:layout_marginLeft="5dp"
 android:layout_marginRight="5dp">
 </TextView>
 <EditText
 android:id="@+id/etName"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_weight="1">
 <requestFocus>
 </requestFocus>
 </EditText>
 </LinearLayout>
 <LinearLayout
 android:id="@+id/linearLayout3"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="wrap_content">
 <TextView
 android:id="@+id/textView2"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="Email"
 android:layout_marginLeft="5dp"
 android:layout_marginRight="5dp">
 </TextView>
 <EditText
 android:id="@+id/etEmail"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_weight="1">
 </EditText>
 </LinearLayout>
 <LinearLayout
 android:id="@+id/linearLayout2"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="wrap_content">
 <Button
 android:id="@+id/btnAdd"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="Add">
 </Button>
 <Button
 android:id="@+id/btnRead"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="Read">
 </Button>
 <Button
 android:id="@+id/btnClear"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="Clear">
 </Button>
 </LinearLayout>
 </LinearLayout>

Update butonuna bastığımız zaman Name ve Email alanından değerleri okuyacağız ve tabloya yazdıracağız. ID alanındaki değer, id tablodaki değer ile eşit olacak. Delete (Silme) butonuna bastığımız zaman ID alanından gelen değere göre tablodan kaydı silinecek. MainActivity.java’ya yeni nesneleri ve işletici ekleyelim.

 final String LOG_TAG = "myLogs";
Button btnAdd, btnRead, btnClear, btnUpd, btnDel;
 EditText etName, etEmail, etID;
...
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
...btnUpd = (Button) findViewById(R.id.btnUpd);
 btnUpd.setOnClickListener(this);
btnDel = (Button) findViewById(R.id.btnDel);
 btnDel.setOnClickListener(this);

etID = (EditText) findViewById(R.id.etID);
// veritabani yonetmek icin nesneyi olusturuyoruz
 dbHelper = new DBHelper(this);
 }
onClick metoduna yeni komutları ekleyelim:
public void onClick(View v) {
// veriler icin nesneyi olusturuyoruz
 ContentValues cv = new ContentValues();
// giris alanlardan verileri aliyoruz
 String name = etName.getText().toString();
 String email = etEmail.getText().toString();
 String id = etID.getText().toString();
// veritabanıya bagliyoruz
 SQLiteDatabase db = dbHelper.getWritableDatabase();
switch (v.getId()) {
 case R.id.btnAdd:
 ...
 case R.id.btnRead:
 ...
 case R.id.btnClear:
 ...
 case R.id.btnUpd:
 if (id.equalsIgnoreCase("")) {
 break;
 }
 Log.d(LOG_TAG, "--- Update mytabe: ---");
 // guncellecek verileri hazirliyoruz
 cv.put("name", name);
 cv.put("email", email);
 // id guncelliyoruz
 int updCount = db.update("mytable", cv, "id = ?",
 new String[] { id });
 Log.d(LOG_TAG, "updated rows count = " + updCount);
 break;
 case R.id.btnDel:
 if (id.equalsIgnoreCase("")) {
 break;
 }
 Log.d(LOG_TAG, "--- Delete from mytabe: ---");
 // id siliyoruz
 int delCount = db.delete("mytable", "id = " + id, null);
 Log.d(LOG_TAG, "deleted rows count = " + delCount);
 break;
 }
 //veritabanıya baglantiyi kapatiyoruz
 dbHelper.close();
 }

Yukarıdaki kodda id değişkenini ekliyoruz. Değişkenin amacı etID giriş alanından değeri almaktır. Switch’e iki yeni koşulu ekliyoruz.

btnUpd – mytable tabloda kayıtları güncelliyor. İlk başta id değerinin boş olup olmadığını kontrol ediyoruz. Güncellemek için cv’ye değeri atıyoruz. Güncelleme yapmak için update metodunu kullanıyoruz. Giriş değişkeni tablonun ismi, güncelleme değerleri içeren ContentValues, koşulu (Where) içeren satırı ve koşul satırı için argüman dizisi. Koşul satırında soru (?) işareti kullandık. Bunun amacı veritabanına sorgu geldiği zaman soru işareti yerine dizi argümandan değeri yerleştireceğiz. Bizim örnekte bu değer id’dir. Update metodu sonuç olarak güncellenen kayıtların sayısı gönderiyor. Biz bu sayıyı bildirime (Log) yazdıracağız.

btnDel – mytable tablodan kayıtları silmek için kullanılıyor. İlk aşamada id boş olup olmadığını kontrol ediyoruz. Sonra delete metodu çağırıyoruz. Giriş olarak tablonun ismi, koşul satırı ve koşul satırı için argümanların dizisi. Sonuç olarak delete metodu bize silinen kayıtların sayısı verecek. Bu sayıyı bildirime yazdıracağız. Update ve delete için koşular aynı ama küçük bir fark mevcuttur. Update için soru (?) işareti kullandım ve delete için direkt değeri belirtim. Bunu yaparak aynı işlem için iki farklı yöntemi göstermiş oldum. İkisini de kullanabilirsiniz.

Kaydedelim ve çalıştıralım. İki tane kayıt girelim ve Read butonuna basalım. Bildirime bakalım:

 ID = 1, name = Omer Aslan, email = [email protected]
ID = 2, name = Osman Bayrak, email = [email protected]

 Şimdi ID = 2 kayıdı güncelleyelim. Bunu yapmak için ID alanına 2 değeri giriyoruz ve Name, Email alanlara yeni verileri giriyoruz.

osmnbey

Update butonuna basıyoruz ve bildirime bakıyoruz:

— Update mytabe: —
updated rows count = 1

Doğru bir tane kayıdı güncelledik.

Read butonuna basıyoruz ve bildirime bakıyoruz:

ID = 1, name = Omer Aslan, email = [email protected]
ID = 2, name = Osman Bey, email = [email protected]

Kayıdın güncellendiğini görüyoruz.

Şimdi ID = 2 kayıdı silelim. ID alanına 2 değeri giriyoruz.

delete

Delete butonuna basıyoruz ve bildirime bakıyoruz:

— Delete from mytabe: —
deleted rows count = 1

Bir tane kayıdı sildik.

Read butonuna basıyoruz ve bildirime bakıyoruz:

— Rows in mytable: —
ID = 1, name = Omer Aslan, email = [email protected]

Tek kayıdı kaldı.

Eğer boş olan ID silmek isteseydik bir şey olmayacaktı çünkü daha önce koşulu koyduk. Eğer tabloda bulunmayan ID silmeyi istiyorsak delete metodu 0 değeri gönderecek. Bir şey silmedi çünkü silinecek kayıt bulunamadı.

MainActivity.java tam kodu:

import android.app.Activity;
 import android.content.ContentValues;
 import android.content.Context;
 import android.database.Cursor;
 import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
 import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;
 import android.os.Bundle;
 import android.util.Log;
 import android.view.View;
 import android.view.View.OnClickListener;
 import android.widget.Button;
 import android.widget.EditText;

public class MainActivity extends Activity implements OnClickListener {
final String LOG_TAG = "myLogs";
Button btnAdd, btnRead, btnClear, btnUpd, btnDel;
 EditText etName, etEmail, etID;
DBHelper dbHelper;
/** Called when the activity is first created. */
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);
 setContentView(R.layout.main);
btnAdd = (Button) findViewById(R.id.btnAdd);
 btnAdd.setOnClickListener(this);
btnRead = (Button) findViewById(R.id.btnRead);
 btnRead.setOnClickListener(this);
btnClear = (Button) findViewById(R.id.btnClear);
 btnClear.setOnClickListener(this);
btnUpd = (Button) findViewById(R.id.btnUpd);
 btnUpd.setOnClickListener(this);
btnDel = (Button) findViewById(R.id.btnDel);
 btnDel.setOnClickListener(this);
etName = (EditText) findViewById(R.id.etName);
 etEmail = (EditText) findViewById(R.id.etEmail);
 etID = (EditText) findViewById(R.id.etID);
// veribani yonetmek icin nesneyi olusturuyoruz
 dbHelper = new DBHelper(this);
 }
public void onClick(View v) {
// veriler icin nesneyi olusturuyoruz
 ContentValues cv = new ContentValues();
// giris alanlardan verileri aliyoruz
 String name = etName.getText().toString();
 String email = etEmail.getText().toString();
 String id = etID.getText().toString();
// veritabanina bagliyoruz
 SQLiteDatabase db = dbHelper.getWritableDatabase();
switch (v.getId()) {
 case R.id.btnAdd:
 Log.d(LOG_TAG, "--- Insert in mytable: ---");
 cv.put("name", name);
 cv.put("email", email);
 // kayidi ekliyoruz ve ID aliyoruz
 long rowID = db.insert("mytable", null, cv);
 Log.d(LOG_TAG, "row inserted, ID = " + rowID);
 break;
 case R.id.btnRead:
 Log.d(LOG_TAG, "--- Rows in mytable: ---");
 // veritabanini sorguluyoruz ve Cursoru aliyoruz
 Cursor c = db.query("mytable", null, null, null, null, null, null);
// Cursoru birinci satira yerlestiriyoruz
 // satirlari bulmadigi zaman false gondericek
 if (c.moveToFirst()) {
// isimlere ve emaile gore satirlarin numarayi belirliyoruz
 int idColIndex = c.getColumnIndex("id");
 int nameColIndex = c.getColumnIndex("name");
 int emailColIndex = c.getColumnIndex("email");
do {
 // numaralari bildirime yazdiriyoruz
 Log.d(LOG_TAG,
 "ID = " + c.getInt(idColIndex) + ", name = "
 + c.getString(nameColIndex) + ", email = "
 + c.getString(emailColIndex));
 // sonraki satira geciyoruz
 // sonraki satiri bulmadigi zaman false gondericek -
 // donguden cikiyoruz
 } while (c.moveToNext());
 } else
 Log.d(LOG_TAG, "0 rows");
 c.close();
 break;
 case R.id.btnClear:
 Log.d(LOG_TAG, "--- Clear mytable: ---");
 // kayitlari siliyoruz
 int clearCount = db.delete("mytable", null, null);
 Log.d(LOG_TAG, "deleted rows count = " + clearCount);
 break;
 case R.id.btnUpd:
 if (id.equalsIgnoreCase("")) {
 break;
 }
 Log.d(LOG_TAG, "--- Update mytabe: ---");
 // guncellecek kayitlari hazirliyoruz
 cv.put("name", name);
 cv.put("email", email);
 // id ye gore guncelliyoruz
 int updCount = db.update("mytable", cv, "id = ?",
 new String[] { id });
 Log.d(LOG_TAG, "updated rows count = " + updCount);
 break;
 case R.id.btnDel:
 if (id.equalsIgnoreCase("")) {
 break;
 }
 Log.d(LOG_TAG, "--- Delete from mytabe: ---");
 // id ye gore siliyoruz
 int delCount = db.delete("mytable", "id = " + id, null);
 Log.d(LOG_TAG, "deleted rows count = " + delCount);
 break;
 }
 //veritabanina baglanti kapatiyoruz
 dbHelper.close();
 }
class DBHelper extends SQLiteOpenHelper {
public DBHelper(Context context) {
super(context, "myDB", null, 1);
 }
public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
 Log.d(LOG_TAG, "--- onCreate database ---");
 // tabloyu olusturuyoruz
 db.execSQL("create table mytable ("
 + "id integer primary key autoincrement,"
 + "name text,"
 + "email text" + ");");
 }
public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {
}
 }
}

 

Ders Sonu Notları:

Son iki dersimizde SQLite’ta kayıtları okuma, yazma, ekleme, silme ve güncelleme yapmayı öğrendik. Gelecek derste query metodunu ayrıntılı inceleceğiz ve sıralama, gruplama, koşuları, having kullanmayı öğreneceğiz.