Android Programlama Ders 43: SQLite Pratik

In Makale, Mobil, Pratik by Victor CuiumjuLeave a Comment

Android Programlama Ders 43′te SQLite alfabesini pratik örneklerle gözden geçireceğiz.

Temel komutlara genel olarak bakalım:

Yeni tabloyu oluşturuyoruz. tbl_info:

CREATE TABLE tbl_info (_id integer PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
   name text NOT NULL,
   age integer NOT NULL,
   city text NOT NULL);

Tabloyu siliyoruz:

DROP TABLE IF EXISTS tbl_info;

Tabloyu ekliyoruz:

INSERT INTO tbl_info(name, age, city) VALUES ("Ahmet", 29, "Istanbul, Turkiye");

Tablodaki kaydı güncelliyoruz:

UPDATE tbl_info SET age=12 WHERE _id=1;

Tablodaki kaydı siliyoruz:

DELETE FROM tbl_info WHERE _id=1;

Tüm kayıtları siliyoruz:

DELETE * FROM tbl_info;

Tüm sütunları seçiyoruz:

select * from table1;

Sütunların sayısını hesaplıyoruz:

select count(*) from table1;

Belirli sütunları seçiyoruz:

 select coll, соl2 from table1;

Belirli sütundan değeri seçiyoruz:

 select distinct col1 from table1;

Belirli sütunun değerini hesaplıyoruz:

 select count(col1) from (select distinct col1 from table1);

Gruplamayı yapıyoruz:

 select count(*), col1 from table1 group by col1;

İki tabloyu birleştiriyoruz:

 select * from table1 tl, table2 t2where t1.col1 = t2.col1;

SQLite öğrenmeye devam edelim. Bunu yapmak için sqlite3.exe programı kullanacağız. Bunu android-sdk  içinde tools dosyasında bulabilirsiniz. Şimdi sqlite3 dosyayı size uygun başka bir yere kopyalayıp kullanabiliriz. Yeni oluşturduğunuz dosyada shift düğmeye basıp boş yere farede sağa düğmeye basıyorsunuz. Karşınıza aşağıdaki verdiğim pencere çıkacak:

cmd

Kırmızıyla işaretlendiğim seçeneği kullanarak komut satırı açacağız.

cmd1

Veri tabanı oluşturmak için sqlite3 base.db komutu gireceğiz ve Enter’a basacağız. Tabloyu oluşturalım. Tablonun ismi test olsun:

sqlite> create table test (id integer primary key, value text);

Tablomuz iki sütundan oluşuyor. Birinci sütun id’miz integer tipinde ve ikinci sütun metin içerecek. Tabloya birkaç tane sütun ekleyelim:

sqlite> insert into test (id, value) values(1, ‘Ahmet’);

sqlite> insert into test (id, value) values (2, ‘Baris’);

sqlite> insert into test (value) values(‘Omer’);

sqlite> insert into test (value) values (‘Ali’);

Burada verileri eklemek için iki yöntem kullandım. Birinci yöntemde iki parametre belirliyoruz ve onlara göre iki değeri (id’nin numara ve ismi) giriyoruz. Birinci parametreyi (id) girmeden direkt ismi girebiliriz. Bu ikinci yöntemimiz. Belirleyici (id) otomatik olarak  bire artıyor. Bunu görmek için aşağıdaki verdiğim komutları kullanabilirsiniz:

 sqlite> .mode column

sqlite> .headers on

sqlite> select * from test;

Yukarıdaki komutları kullanarak aşağıdaki verdiğim tabloyu oluşturabilirsiniz:

id         value———- ———-

1           Ahmet

2           Baris

3           Omer

4           Ali

cmd2

.mode ve .headers komutları kullanarak ekranda görünecek tablonun görünüşünü ayarlayabilirsiniz. Başka komutları incelemek için .help komutu kullanabilirsiniz.

sqlite> select last_insert_rowid();

Yukarıdaki komutu kullanarak son eklenen id öğrenebilirsiniz. Bizim örnek için cevap eşit 4 olmalı. Son iki komutu girelim:

sqlite> create index text_idx on test (value);

sqlite> create view schema as select * from sqlite_master;

Sqlite3 ile işimizi bitirmek için .exit komutu kullanacağız.

Ders Sonu Notları:

Bugünkü derslerimizde SQLite’a ait temel komutları inceledik. Gelecek derslerimizde SQLite’a ait komutları incelemeye devam edeceğiz.