MASAK Kapsamındaki Tüm Kurumlara E-Tebligat Zorunluluğu

In Bülten by Özay ŞenLeave a Comment

Http Logo

Kamuoyunda “yeni yargı paketi” olarak bilinen TCK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kapsamındaki tüm yükümlülere Elektronik Tebligat (E-Tebligat) zorunluluğu getirildi.

E-Tebligat için gerekli olan Kayıtlı E-posta (KEP) adresini almadığı ve e-Tebligat yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum ve kuruluşlar, her tespit için 10 Bin TL idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Başta bankalar, portföy yönetim ve sigorta şirketleri olmak üzere, spor kulüpleri, noterler, serbest muhasebeciler, mali müşavirler ve avukatlar gibi yeni düzenleme kapsamında elektronik yolla tebligat alması zorunlu olan tüm yükümlülerin e-Tebligat alabilmesi ve gönderebilmesi için, artık Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi edinmesi gerekiyor. 28 Haziran 2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Kanununun 86. ve 87. maddeleri ile 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 9. ve 13. maddelerine eklenen hükümler doğrultusunda uygulamaya konan bu yeni düzenleme, e-Dönüşüm uygulamalarını bütün boyutlarıyla hayata geçirmeyi amaçlıyor.

E-Tebligat almaya ve göndermeye uygun KEP adresi edinmeyen veya sistem oluşturmayan kanun kapsamındaki yükümlüleri ise, her bir tespit için 10 Bin TL idari para cezası bekliyor. Kanunla hükme bağlanan bir diğer konu, bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının toplam tutarının 250 Bin TL’yi geçemeyecek olması.

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere yapılacak tebligatların, hızlı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi ve elektronik belge yönetim sistemine entegrasyonunun hızlandırılması gibi gerekçelerle uygulamaya konan bu maddeler, aynı zamanda kara para aklama işlemlerinin ve terör finansmanının da önüne geçmeyi hedefliyor.

KEP Haberleşmeleri Hem Tasarruflu Hem Delil Hükmünde

Türkiye’nin önde gelen güven kurumu ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), e-Fatura, e-İmza, e-Arşiv hizmetleri sağlayıcısı TÜRKKEP’ten yapılan açıklamaya göre, bilişim çağına ve hukukuna uygun hale getirilen tebligat işleminin elektronik ortamda yapılması, kişi ve kurumlar için son derece avantajlı.

TÜRKKEP Genel Müdürü Yüksel Samast, e-Tebligatın önemine değinerek, “Yeni yasal düzenlemeyle kapsamı genişleyen e-Tebligat uygulamaları, şu ana kadar tüm anonim, limited ve komandit şirketler için bir zorunluluk olmasının yanında, artık birçok kurum, şirket ve muhasebeciler, mali müşavirler, noterler ve avukatlar gibi meslek mensupları için de zorunlu hale gelmiş bulunuyor. KEP sistemi ve e-tebligat uygulamaları kişi ve kurumlar için zaman, maliyet, verimlilik, çevre ve insan gücüne kadar pek çok farklı açıdan önemli avantajlar sağlıyor. E-Tebligat, yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli kesin teslim garantisi sunan KEP sistemi ile yapılarak, yargı sürecini hızlandırarak davaların daha kısa sürmesini sağlayacak, hak kayıplarının önemli oranda azalmasına yardımcı olacak ve tebligat çıkaran merciler ile çok fazla sayıda tebligat alan kurumlar için kâğıt, postalama, işçilik, saklama gibi maliyetlerde yüksek oranda tasarruf sağlayacak” diyor.