Çin’den Instagram’a Engelleme

In Haber by Berker GüngörLeave a Comment

Çin devleti Hong Kong’da süren olaylar nedeniyle internet üzerindeki sansürünü daha da sıkılaştırdı.

Çin, sınırları içindeki internet üzerinde çok sıkı bir denetim ve sansür uygulayan az sayıdaki ülkeden biri. Kendi internet altyapısını uzun zaman önce kuran Çin, ülke dışına bağlantıyı da tamamen kontrolü altında tutuyor. Ülke içindeki tüm internet site ve servisleri çok sıkı denetim altıda tutulurken, dünya ile olan bağlantı tamamen filtreden geçiriliyor ve Komünist Parti doktrinlerine uymayan en küçük haber ya da fikrin geçişine izin verilmiyor.

Bir asır boyunca İngiltere yönetiminde kalan ve Çin ile olan antlaşmanın süresinin dolmasının ardından devir edilen Hong Kong, özerk yönetime sahip bir bölge. Buranın dünya ekonomisinde, özellikle de ticaret ve bankacılık alanında çok önemli bir yeri olduğundan, Çin bu bölgenin nispeten serbest olmasında büyük bir sakınca görmüyordu. Ancak tabii ki bu serbestlik pek geniş sınırlara sahip değil.

Nitekim bir süredir Hong Kong sokaklarında daha demokratik bir yönetim isteyen halkın gösterileri tüm gücüyle sürüyor. Pasif direniş ve sivil itaatsizlikle yürüyen Occupy Hong Kong hareketi, Çin yönetimini zora sokuyor. Hong Kong dünya para trafiğinin düğüm noktalarından biri olduğundan, güçlü devletlerin dikkati de buraya yönelmiş durumda. Bu yüzden güvenlik güçleri Çin anakarasında olduğu kadar acımasız tedbirler alamıyorlar.

Ancak burada olup bitenlerin tüm Çin’e yayılmasından çekinen Komünist Parti, internet üzerindeki denetimi daha da sıkılaştırmış. Çin topraklarında nispeten özgürce kullanılan nadir Batı kökenli internet servislerinden biri olan Instagram erişime kapatılmış. Devlet bu servisi nispeten zararsız bir fotoğrafçılık sitesi olarak gördüğünden üzerinde çok baskı uygulamıyordu. Ancak Hong Kong direnişinin fotoğraf ve haberleri buradan yayılmaya başlayınca bu tavır hemen değişti. Çin devleti Instagram’a erişimin geçici olarak durdurulduğunu bildiriyor, ancak devletin genel politikasını bilen uzmanlar bu engellemenin büyük ihtimalle kalıcı olacağını tahmin ediyorlar.