Anasayfa Teknoloji Soğuk Füzyon Gerçek Mi?

Soğuk Füzyon Gerçek Mi?

Akademik çevrelerde pek ciddiye alınmayan soğuk füzyon konusunda ciddi gelişmeler olabilir.

Küçük bir çekmece dolabı büyüklüğündeki bir cihazdan, yarım gram hidrojen kullanarak, yüzlerce megawatt enerji elde ettiğinizi düşünün. Radyasyon yok, kirlilik yok, herhangi bir tehlike yok! İşte bir mühendis olan Andrea Rossi tarafından geliştirilen E-Cat adlı cihazın bizlere vaat ettiği tam olarak bu!

Tabii Andrea Rossi bu konuda çalışan ilk kişi değil, soğuk füzyon tabir edilen düşük enerjili nükleer reaksiyon (Low Energy Nuclear Reaction – LENR) konusu belki de elli yıldır devamlı kaynayan bir kazan diyebiliriz. Bu konuda devrim yaptığını söyleyen pek çok insanın çalışmalarının ya dolandırıcılık girişimi, ya da basit hesap hataları olduğu defalarca ortaya çıktı.

Bu yüzden akademik çevreler bu konuya gayet şüpheci yaklaşıyorlar. Nitekim E-Cat projesi Andrea Rossi tarafından ilk defa ortaya çıkarıldığında da benzer bir yaklaşım görmüştü. Ancak geçen zaman içinde Rossi tarafından yapılan açıklamalar, en sonunda projenin bağımsız bir grup tarafından denetlenmesini gündeme getirdi. Bu denetleme çalışması İsveç ve İtalya kökenli, konularında tanınmış altı uzmandan oluşan bir ekip tarafından yapılmış.

Sonuçlar beklendiği gibi değil! Uzmanlar bir aydan fazla bir süre bu teknolojiyi çok yakından inceledikten sonra oluşturdukları raporda, bunun bir sahtekarlık girişimi olmadığını açıklamışlar. Bu sistemde nükleere benzeyen bir reaksiyon olduğu ve ortaya yüksek miktarda enerji çıktığı ifade ediliyor. Ancak uzmanlar yine de tedbirli davranıyor ve konu üzerinde daha fazla araştırma yapılmasını tavsiye ederek raporu bitiriyorlar.

Eğer nükleer fizikten anlıyorsanız, Lugano Raporu adı verilen bu rapora buradan erişebilirsiniz. İşin ilginç tarafı, rapor yayınlandıktan sonra bir büyük bankanın hemen indirmiş olması, ardından da petrol tahvillerinde bazı dengesizlikler baş göstermiş. Ayrıca Glasgow Üniversitesi’nin de rapor yayınlandıktan sonra petrol tahvillerini tamamen sattığı söyleniyor. Tabii bunlar söylenti ya da rastlantı olabilir, ama insanın içine kurt düşmüyor değil!