Mebibayt Nedir?

In Makale by Egemen YıldızLeave a Comment

Mebibayt’ın ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını ve megabayt’tan farkını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Mebibayt (MiB), bilgisayar depolama sistemlerinde kullanılan bir ölçü birimidir. “mebi” eki ikinin katları şeklinde giden ikili sistemden gelmektedir. Bir mebibayt 220 ya da 1,048,576 bayta eşittir.

Aralık 1998 yılında International Electrotechnical Commission (IEC); kibi, mebi, gibi, tebi, pebi, exbi, zebi, yobi gibi ikili sistem ön eklerini ortaya çıkardı. O tarihe kadar hem onluk, hem de ikili sistem için aynı ekler kullanılıyor. Bu ekler kilo, mega, giga, tera, exa, zetta ve yotta’ydı. İçeriğe göre bir megabayt hem 106 bayta (1,000,000 bytes) hem de 220 (1,048,576) bayta denk gelebiliyordu.

İletişimde, elektronikte ve fizikte genellikle onluk sistem kullanılıyor. Bilgi teknolojilerinde ve veri depolama sektörlerinde ise genellikle ikili sistem kullanılıyor. Ancak istisnalar da mevcut.

Bilgisayarların ilk dönemlerinde hem onluk sistem, hem de ikili sistem için aynı eklerin kullanılması ciddi bir sorun oluşturmuyordu. Örneğin kilobayt için onluk sistem değeri 1,000 bayt iken ikili sistem için 1,024 bayt’tır. Ancak daha büyük birimler kullanılmaya başlandıkça iki sayı sistemi arasındaki fark açılmaya başladı.

Depolama birimi üreticileri sabit diskleri vs SSD’leri tanıtırken onluk sisteme göre değerleri kullandılar. Ancak işletim sistemleri genellikle ikili sistemi kullandı. Bu yüzden 100 MB kapasiteye sahip olduğu söylenen bir sabit disk, bilgisayarın işletim sistemi tarafından sadece 95.37 MB kapasiteye sahip şekilde gösterilir.

Yaşanan birim karmaşası IEC’ın sadece ikili sistem için kullanılacak ayrı bir ön ek ortaya çıkarmaya yönlendirdi. Ancak pratik olarak mebibayt ve diğer ikili ölçüm birimleri akademik camiada, teknik literatürde ve bazı topluluklarca kullanıldı. Ticari dünyada ve genel tartışmalarda ise kendine yer bulamadı. Bu yüzden günümüzde halen birimlerle ilgili kavram karmaşası devam ediyor.

Mebibayt Ne Kadar Büyüktür?

Bir baytta 8 bit vardır. 1,000,000 bayt 1 megabayt; 1,048,576 bayt ise bir mebibayt’tır. Mebibayt, kibibayt’dan (KiB) büyük ancak gibibayt’dan (GiB) küçüktür.

Mebibayt’tan büyük birimler; gigibayt (1,024 MiB), tebibayt (1,048,576 MiB), pebibayt (1,073,741,824 MiB)’dır. Mebibayt’tan küçük birimler ise; kibibayt (1,024 KiB = 1 MiB) ve bayt’tır. (1,048,576 bayt = 1 MiB)

1 Mebibayt İçinde Ne Depolayabilirsiniz?

1 mebibayt’ın içinde;

  • 209,715 beş karakterli kelime
  • İki roman
  • 10 mega piksel bir fotoğrafın çeyreği
  • Eki olmayan 14 ortalama mail saklanabilir.

Mebibayt ile Megabayt’ın Farkı Nedir?

Mebibayt ile megabayt genellikle eş anlamlı gibi kullanılsa da, teknik olarak aynı miktarda kapasiteye sahip değildir. Bir mebibayt 220  ya da 1,048,576 bayt iken, 1 megabayt 106 1,000,000 bayt’tır. 1 mebibayt 1.048576 megabayt’a eşittir.

Kibibayt, mebibayt ile onluk sistemdeki karşılıklarını karşılaştıracak olursak fark oldukça az olacağından metrik sisteme ait ön ekleri kullanmak çok da yanlış olmaz. Ancak gibibayt ya da tebibayt düzeyine gelecek olursak ikili ve onluk sistem arasındaki farklar önemli miktarda olacaktır. Bu ve daha fazla miktardan bahsedecek olursak doğru birimi kullanmaya dikkat etmeliyiz.