HUAWEI iLab, Tıbbi Görüntüleme Bulut Senaryosunu Yayınladı

In Bülten, Haber by Berker GüngörLeave a Comment

Sağlık sektörünün mevcut durumunu ve tıbbi görüntülerin hizmet özelliklerini temel alan analizde, operatörler ile en yakından ilişkili, en ticari potansiyele sahip ve uygulanması en muhtemel olan beş senaryo analiz ediliyor.

Sağlık sektörünün mevcut durumunu ve tıbbi görüntülerin hizmet özelliklerini temel alan analizde, operatörler ile en yakından ilişkili, en ticari potansiyele sahip ve uygulanması en muhtemel olan beş senaryo analiz ediliyor: Bulut görüntü depolama, bulut görüntüleme uygulaması, bulut tabanlı tıbbi iş birliği, bulut tabanlı tıp eğitimi ve bulut tabanlı sağlık yönetimi. Bu bilgi daha sonra operatörler tarafından tıbbi görüntüleme bulutu pazarını geliştirmek için de kullanılabiliyor.

Tıbbi görüntüleme teknolojileri gelişmeye devam ettikçe, üretilen görüntü verilerinin miktarı muazzam bir şekilde artmaya devam ediyor; bu durum şu anki tıbbi BT sistemlerinde daha yüksek veri depolama ve görüntü işleme gereksinimleri ortaya çıkarıyor. Geleneksel bir resim arşivleme ve iletişim sistemi (PACS), verileri yeterince okuyamaz veya paylaşamaz. Sonuç olarak, eski medikal görüntülerin tam uygulama değerini elde etmek zordur. Platform ve bulut tabanlı tıbbi görüntü verileri bu nedenle sektörde bir trend haline geliyor. Operatörler, tıbbi görüntüleme bulutları oluşturabilir ve bunları bulut bilişim ve internet teknolojilerini kullanarak medikal kurumlardaki bilgi sistemlerine bağlayabilir, buluttaki tıbbi görüntüleri depolayabilir ve paylaşabilir.

Senaryo 1: Bulut görüntü depolaması

Tıbbi kurumlar için görüntü verilerinin büyük miktarlarda depolanmasını ve etkileşimini sağlar, birden çok seviyeli felaket kurtarma ve yedeklemenin elde edilmesine yardımcı olur. Bu da tıbbi kurumların doğal afet, sabit disk hatası, hack veya insani zararlar durumunda sürekli ve istikrarlı bir şekilde hizmet verebilmelerini sağlar. Bu senaryo, B2B bulut depolama hizmetlerini genişleten operatörler için uygundur.

Senaryo 2: Görüntüleme bulut uygulaması

PACS bulutlaştırması sonucunda görüntü verileri birden fazla tıbbi kurum arasında değiştirilebilir hale geliyor, görüntüler ayrıca bulut üzerinde de okunabiliyor. Görüntü karşılaştırması, görüntü füzyon ekranı ve 3D rekonstrüksiyon gibi bulut görüntü işleme fonksiyonları, doktorların hastalıkların nedenlerini hızlı ve doğru bir şekilde bulmasına, teşhis etmesine yardımcı olarak teşhislerin genel verimliliğini artırıyor. Ayrıca, doktorların ve hastaların görüntü ve teşhis raporlarını her zaman ve her yerde görmelerini, doktorlar ile hastalar arasındaki iletişimi kolaylaştırmasını sağlayan mobil görüntüleme bulutları da destekleniyor. Bu senaryo, B2B bulut tabanlı PACS ve mobil görüntü okuma hizmetlerini tanıtan operatörler için uygun görülüyor.

Senaryo 3: Bulut tabanlı tıbbi iş birliği

Bölgesel görüntüleme bulut merkezleri ve uzaktan görüntüleme danışma merkezleri oluşturmak, tıbbi kurumlar için görüntü verilerinin merkezi olarak depolanmasını ve paylaşılmasını sağlar. Bu aynı zamanda sağlık hizmeti kaynaklarının dağılımını optimize etmeye ve sağlık hizmetleri kalitesini ve verimliliğini önemli ölçüde artırır. Böylece hiyerarşik bir tanı ve tedavi sisteminin uygulanmasını kolaylaştırır. Bu senaryo, tıbbi kurumlar için uzaktan B2B görüntüleme ve danışmanlık hizmetleri sağlayan operatörler için uygundur.

Senaryo 4: Bulut tabanlı tıp eğitimi

Tıbbi görüntüleme bulut platformuna dayanarak, çevrimiçi görüntü dersleri, canlı demonstrasyon uygulamaları, VR/AR/MR sanal görüntüleme dersleri ve çevrimiçi görüntülü tartışmalar gibi işlevler uygulanıyor. Üzerinde oldukça etkin çalışılabilen bu işlevler coğrafi kısıtlamaların üstesinden geliyor, kaliteli tıp eğitimi kaynaklarının dağılımını daha dengeli hale getiriyor. Bu senaryo, B2B bulut görüntü dersleri ve B2C canlı ameliyat yayınları sunan operatörler için uygundur.

Senaryo 5: Bulut tabanlı sağlık yönetimi

Bulut tabanlı sağlık yönetimi, kronik hastalık ve muayene veri yönetimi de dahil olmak üzere bir dizi bulut hizmetini hayata geçiriyor; çevrimiçi sağlık danışmanlığı, çevrimiçi rehberlik, zamanlanmış sevk, takip ve genişletilmiş reçete hizmetleri sunuyor. Bu hizmetler, hastaların zamandan kazanmasını, tıbbi kurumlar üzerindeki baskının azalmasını ve insanların sağlığına daha hızlı ve etkin bir biçimde kavuşmalarını sağlıyor. Bu senaryo, 2C çevrimiçi sağlık danışmanlığı hizmetleri sunan operatörler için uygundur.

HUAWEI iLab, hükümet politikaları, bulut bilişim ve gelişen internet teknolojilerinden destek alarak medikal görüntüleme bulutlarının dağıtımını hızlandırıyor. İyi bir ağ altyapısı, bulut tabanlı veri merkezleri ve güçlü bir O&M (İşletme ve Bakım) desteğini arkasına alan operatörler, ekosistem ortaklarıyla güçlerini birleştirebilir, sağlık hizmetleri iş birliğinin verimliliğini ve kalitesini önemli ölçüde artıran hem hastalar hem tıp kurumları hem de doktorlar için daha iyi hizmetler sunan bütünsel bir tıbbi görüntüleme bulutu çözümü kurabilir. Bu bağlamda HUAWEI, sağlık sektörünün bulut dönüşümünü hızlandırmak ve sektörün pazar alanını genişletmek için operatörlerle çalışmaya önem veriyor.