Anasayfa Haber Oyunlarda Şiddet Üzerine Yapılan Yeni Çalışmanın Sonuçları Şaşırttı

Oyunlarda Şiddet Üzerine Yapılan Yeni Çalışmanın Sonuçları Şaşırttı

Yapılan araştırmada oyuncuların ahlaki değerlerinin, oyun oynamayanlara göre daha yüksek olduğu sonucu ortaya çıktı.

Video oyunları yaklaşık 30 sene önce yaygınlaşmaya başladı. Bugün ise çap olarak film ve müzik sektörlerini geçmeyi başardı. İnsanlık tarihinde daha önce “bilgisayar oyunu” gibi bir kavram olmadığı için, bu hobinin insanlarda ne gibi etkilere sebep olduğu tam olarak bilinemiyor.

Bournemouth Üniversitesi, oyunların gençlerin ahlaki değerleri üzerindeki etkisini inceleyen bir araştırma yaptı. 11 ile 18 yaş arasında 166 kişinin dahil edildiği araştırmada, oyun alışkanlıkları ve ahlak muhakemesi üzerine sorular soruldu.

Bu araştırma sonucunda, oyun oynayan gençlerin ahlak puanları oyun oynamayanlara göre daha yüksek çıktı. Üstelik oyun oynayanların gençlerin bazıları şiddetin üst düzeyde olduğu oyunları da oynuyor.

Yetişkin içerikli oyunlar gençlerin ahlakına zararlı

Araştırmanın raporuna şiddet içerikli oyunları oynayanların ahlak seviyelerinde yükselme gözlendiği, yetişkin içerikli oyunları oynayanların ise ahlak seviyelerinde gerileme olduğu belirtildi. Sonuçların bu şekilde çıkması, oyuncuların oyunları gerçekten “oyun” olarak görebildiklerine işaret ediyor.

Puanların yüksek çıkma sebeplerinden birinin, oyunlarda ekip çalışmasının ve iletişimin ahlaki değerleri artırması olabileceği düşünülüyor. Geçtiğimiz Mart ayında yapılan bir başka araştırmada da şiddet içerikli oyunların yetişkinlerde agresifliğe sebep olduğu iddiasının asılsız olduğu ortaya çıkarılmıştı.