Anasayfa Haber Bülten Şirketlerin Üçte İkisi Siber Güvenlik Vakalarını Yetkililere Bildirmiyor

Şirketlerin Üçte İkisi Siber Güvenlik Vakalarını Yetkililere Bildirmiyor

Siber suçluların endüstriyel şirketlere sızmak için karmaşık saldırı yöntemlerine başvurduğu bu dönemde, sağlam siber güvenlik politikaları uygulamak ve yönetmeliklere uymak daha önce hiç olmadığı kadar önemli hale geldi.

Endüstriyel kurumlar, GDPR’dan (General Data Protection Regulation) IEC’nin (International Electrotechnical Commission) belirlediği standartlara kadar birçok şartı yerine getirmek zorunda. Ancak Kaspersky’nin Endüstriyel Siber Güvenliğin Durumu 2019 adlı raporu çoğu şirketin raporlama yönergelerini görmezden geldiğini ortaya koydu.

Bunun altında yönetmeliklere uyulmaması nedeniyle gelecek cezalardan ve itibar kayıplarından kaçınma isteği yatıyor. Araştırmaya katılanların yarısından fazlası (yüzde 52) yaşadıkları vakaların yönetmelik ihlaline neden olduğunu, yüzde 63’ü ise bir sızıntı olduğunda yaşanacak müşteri güveninin büyük bir sorun olduğunu belirtti.

Ankette ayrıca şirketlerin yönetmelikleri çok ciddiye aldığı, katılımcıların yalnızca beşte birinin (yüzde 21) zorunlu endüstriyel yönetmeliklere uyum sağlamadığı belirlendi. Daha da önemlisi, şirketlerin raporlama konusunda çok istekli olmasalar da yönetmeliklerdeki taleplerin karşılanması gerektiğini çok iyi anladığı ortaya çıktı.

Ankete katılanların yüzde 55’i siber güvenlik yatırım stratejilerinde uyumluluk konusunun en büyük etken olduğunu dile getirdi. Ancak prosedürlere bu derece odaklanmak şirketlerin siber güvenlik çözümlerinin kalitesine fazla güvenmesine de yol açıyor. Bu da gerçek tehditlerin göz ardı edilmesine neden oluyor. Ankete katılan kurumların yalnızca yüzde 28’inin bütçe belirlerken tehdit alanını dikkate alması da bunun bir göstergesi.