Anasayfa Haber Kripto Para İle Ödeme Yapma Yasaklandı

Kripto Para İle Ödeme Yapma Yasaklandı

Kripto para ile ödeme

Resmi Gazete üzerinden yayımlanan yeni yönetmeliğe göre artık ülkemizde kripto para ile ödeme işlemi yapılamayacak.

Kripto para birimleri hem dünyada hem de ülkemizde yaygınlaşmaya devam ediyor. Hatta ülkemizde bazı işletmeler kripto para ile ödeme almaya da başladı. Bu vesileyle daha da popülerleşen kripto para birimleriyle ilgili kısa bir süre önce Resmi Gazete üzerindenönemli bir yönetmelik yayımlandı.

Bildiğiniz üzere ülkemizde kripto paralara vergi getirileceği bir süredir konuşuluyordu. Tüm gözler kripto paralarla ilgili yayınlanacak olan yönetmeliğe çevrilmişken, gece yarısı kripto para birimleriyle ilgili yeni bir yasal düzenlemeye gidildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafınca yayımlanan yönetmelikle beraber, kripto paraların ödemelerde kullanılmasına yasak getirildi. Böylece kripto paraların doğrudan veya dolaylı şekilde ödeme işlemlerinde kullanılamayacağı ifade ediliyor.

30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklanan yönetmelikteyse şu maddeler yer alıyor;

Amaç ve Kapsam MADDE 1: 

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak – MADDE 2:

(1) Bu Yönetmelik, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (f) alt bendi ile dördüncü fıkrası ve 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 18 inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ödemelerde Kripto Barlıkların Kullanılmaması MADDE 3:

(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder.

(2) Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz.

(3) Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz.

Ödeme Hizmetlerinin Sunulmasında ve Elektronik Para İhracında Kripto Varlıkların Kullanılmaması MADDE 4:

(1) Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz.

(2) Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez.