Anasayfa Makale Oyuncular Neden Fiber İnternet Kullanmalı?

Oyuncular Neden Fiber İnternet Kullanmalı?

Oyuncular Neden Fiber İnternet Kullanmalı

Türkiye’nin internet altyapısı her geçen gün gelişiyor. Bununla birlikte firmaların sunduğu hizmetler de altyapının getirdiği maliyetler ve zorluklar karşısında kullanıcılara yüksek fiyat olarak dönüyor. Ancak günümüzün en hızlı ve sorunsuz altyapısı olan fiber altyapılar, maliyetli de olsa oyuncular için vazgeçilmez bir seçenek. Peki bunun sebebi nedir?

Öncelikle altyapıların ne olduğuna ve avantajlarına bakmak gerekiyor.

İnternet altyapısı nedir?

Bir ülkenin ulaşım altyapısı karayolları, demiryolları, havalimanları ve deniz limanlarından oluşur. İnternet altyapıları da benzer şekilde birçok limana sahiptir. Basitçe tanımlayacak olursak; internet altyapıları, birçok bilgisayar ve sunucudan oluşan çok büyük ağlardan oluşur.

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, 1960’larda internetin icadı için gerekli olan verilerin yaratılmasında önemli bir rol oynadı. Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), bilgisayar sistemlerinin iletişim kurmak için kullandığı paket anahtarlama teknolojisine yönelik erken araştırmaları finanse etti. Bu yaklaşım, telefon sistemlerinin veri aktarma biçiminden farklıydı. Paket anahtarlama teknolojisi, internetin öncüsü olan ARPANET’in geliştirilmesine yol açtı.

Günümüzde ise internet, geçmişte geliştirilen bu teknolojiler sayesinde kilometrelerce telefon hattı ve fiber optik kablolar ile evlerimize kadar ulaşıyor. Bu kablolar, milyonlarca bireysel kullanıcıyı ve işletmeyi sunucular aracılığıyla birbirine bağlayarak, kullanılan kablolama türlerine bağlı olarak değişen hızlarda veri iletir.

1000 mbps internet

İnternet altyapısı da, internetin belli bölgelere ya da adreslere ulaşması için kullanılan sistemdir. Bu sistemin bölgelere ya da adreslere ulaşması için bakır ya da fiber optik kablolar kullanılır. Bakır altyapı genellikle DSL olarak adlandırılır ve belli iletkenler ile konuma ulaşır. Fiber optik altyapıda ise cam kablolar kullanılır.

Bu yüzden bulunduğunuz bölgenin altyapı teknolojisi internet hızınızı belirleyen en önemli etkendir. Altyapınızı değerlendirebilmek için internet altyapı sorgulaması yapmanız gerekir. Altyapınız ne kadar hızlı ise bulunduğunuz bölgenin teknolojisi o kadar iyi demektir.

Adresinizde ADSL, VDSL veya fiber altyapılardan biri olabilir. Altyapınızın desteklediği teknoloji hangisi ise kullanacağınız internetin hızı buna göre değişir.

Bakır kablolu altyapılar

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), bir çeşit DSL bağlantısıdır. Bu teknolojide internet bağlantısı standart bakır telefon kabloları tarafından sağlanır. Veri, ses trafiğinin kullanmadığı frekanslar üzerinden gönderilir. Bu teknolojinin avantajı mevcut telefon altyapısının kullanılması ve yeni altyapı yatırımı yapılmasına ihtiyaç duyulmamasıdır. ADSL’de teorik olarak 24 Mbps’e kadar download hızı verilebilir ancak upload hızı çok daha limitlidir. Alınabilecek maksimum hız internet altyapısına ve ev içi tesisatın kalitesine, santrale olan uzaklığa ve hat gürültü oranına göre değişkenlik gösterir. ADSL2+ teknolojisi ise daha yeni bir DSL teknolojisidir ve santrale iki kilometre mesafede olan bölgelerde daha yüksek hızlar alınmasına olanak sağlar.

VDSL (Very-high-bitrate Digital Subscriber Line) ise ADSL’den çok daha yüksek hızlara (5 kat daha fazla download ve 10 kat daha fazla upload) olanak verir. Sinyalin güçlü olarak aktarılabildiği noktalarda 100 Mbps’e kadar hıza ulaşılabilir. VDSL teknolojisi bakır telefon hatlarını çok daha verimli şekilde kullanır; ancak bu verim çok daha kısa mesafelerde mümkündür. Kısa mesafeler daha az bozulma ve daha çok güvenilir bağlantı demektir. Yani eviniz santral noktasına ne kadar yakınsa, o kadar kaliteli hizmet alırsınız. Ayrıca, internet altyapısının ve iç tesisatın kalitesi de VDSL verimliliğini oldukça etkiler. Evinizde kullandığınız eski ve uyumsuz bakır kablolar, yavaş internet problemlerinizin sebebi olabilir.

Aynı şekilde oyunlardaki gecikme değerleri de altyapıdan etkilenebilir. Bakır kablolu xDSL altyapılar, yapısı gereği gecikme yaratan altyapılardır. Bu sebeple, fiber internet altyapılarına göre daha yüksek gecikme değerleri görülebilir.

Fiber internet altyapısı

İnternet teknolojisi uzun bir süre bakır kablolara mahkum kalsa da kurtarıcı olan bir teknoloji de var: fiber optik kablo. Temel olarak camdan oluşan bu kablo, ışık sinyalleriyle veri ileterek, tabiri caizse “ışık hızında internet” söylemini gerçek kılıyor.

Fiber altyapı, fiber optik kablolarla sağlanan bir teknolojidir. Cam kablolar ile interneti ulaştırır. Bakır altyapıya göre yeni bir teknoloji olduğu için altyapı olmayan eve veya iş yerlerine gelen yeni teknolojiler fiber optik kablolarla sağlanır.

Fiber internet teknolojisi, ADSL ve VDSL teknolojilerine göre teoride daha yüksek hız sunar. Bunun sebebi mesafeye bağlı hız kaybı yaşanmamasıdır. Ancak bu teknolojide de yoğun kullanım saatlerinde alınabilecek maksimum hızlar düşebilmektedir. Aslında 75 Mbps VDSL hizmeti, operatörlerin sunduğu 20 Mbps fiber hizmetinden dosya indirme olarak daha hızlıdır. Ancak fiber internet altyapıları daha düşük gecikme ve daha sağlıklı bağlantı sayesinde daha çok tercih ediliyor. Bu sebeple oyuncuların da ilk tercihi fiber altyapılar.

fiber optik kablo
Örnek bir fiber optik kablo ve ışık ileten cam yapısı.

2010’lu yıllarda ülkemizde yaygınlaşma hızını artıdan fiber altyapılar, bu dönemlerde oldukça yüksek fiyatla sunuluyordu. Ancak günümüzde gelişen altyapı teknolojileri sayesinde operatörler daha uygun fiyatla hizmet sunabiliyor. Bunlara en güzel örnek ise TurkNet. Türkiye’nin en hızlı büyüyen internet servis sağlayıcılarından TurkNet, kendi fiber altyapısıyla ulaştırdığı TurkNet GigaFiber hizmeti ile 1000 Mbps’ye kadar simetrik internet hızı sunuyor. Üstelik bu hizmet ayda sadece 139.90 TL.

Ülkemizde 100 Mbps hızların “en yüksek hız” kategorisinde değerlendirilmesine rağmen TurkNet ile 1000 Mbps’ye kadar internetle tanışmış olduk. Ayrıca fiber optik kablolardan oluşan altyapıların teorik olarak çok daha yüksek hızlara çıkabileceğini belirtelim. Önümüzdeki yıllarda evlerimizde 10.000 Mbps internet kullanmaya başlayabiliriz.

xDSL altyapılarda gecikme değerleri fiber optik kablo kullanılan altyapılara göre daha yüksektir. Bakır kablolar yapısı gereği bir gecikme yaratırken, fiber optik kablolar, ışık ile veri iletmesi sebebiyle gecikmeye sebep olmazlar. Fiber altyapılardaki gecikme, kullanıcının kullandığı donanımlar ve internet servis sağlayıcıların altyapı sistemlerinden kaynaklanır. Bununla birlikte bakır kabloların veri taşıma kapasitesi de kısıtlıdır. Bu sebeple paket kaybı adını verdiğimiz bir probleme de yol açarlar.

Paket Kaybı nedir?

İnternet trafiği, aynı anda birden fazla veri alışverişi yapan bir yapıdır. Biz de kullandığımız internet hizmetimiz sayesinde her gün internet sitelerinin sunucuları, online oyunları sunucuları ve Discord gibi sesli konuşma servislerinin sunucularıyla veri alışverişi yapıyoruz. Yaptığımız bu veri alışverişi, internet trafiği içinde taşınabilmesi için paketlere ayrılır. Bu paketler de sırasıyla alıcı ve verici arasında döngü oluşturur. Bu döngüde herhangi bir paket karşı tarafa ulaşmazsa, paket kaybı yani packet loss problemi yaşanıyor demektir.

packet loss

Paket kaybının, daha önce ping makalemizde değindiğimiz problemlerle benzer problemler sebebiyle yaşandığını belirtelim. Ancak bunun dışında altyapı problemleri, uzak sunucunun yaşadığı anlık kesinti ve yüksek yoğunluk da bu soruna sebebiyet verebilir.

Paket kaybı problemi neden oluşur?

Packet Loss probleminin başlıca nedenlerinden biri, bağlantı tıkanıklığı yani darboğazdır. Basit bir benzetme yaparsak, bir otoyolun kapasitesi dolmadan herhangi bir trafik aksaması yaşanmaz. Ancak akşam saatlerinde yoğunlaşan araba sayısı ile birlikte yolun kapasitesi aşılırsa trafik oluşur. Bu da her bir aracın, zamanında alması gereken yolu alamaması ile sonuçlanır. Buna basit bir örnek verelim. Her bir internet sitesinin arka planda çalışan bir sunucusu vardır. Bu sunucuların da tıpkı otoyollar gibi kapasiteleri var. Bu kapasite kimi zaman ağ kısıtlamalarından etkileniyor kimi zaman da sunucunun donanım özelliklerinden.

Söz konusu siteye erişmek istediğinizde olması gerekenden geç bağlanıyorsak, sunucunun o anda tepki verebileceği istek sayısının aşılmış olduğunu anlayabiliriz. Bazı durumlarda, bağlantı teknik olarak ulaşan trafik miktarını teknik olarak idare edebilse dahi, belirli bir sınırın ardından paketleri bırakmak üzere yapılandırılmıştır.

İnternet bağlantınız yüksek olsa dahi, bu sunucuları işleten servis sağlayıcıları yoğunluğu kontrol altında tutabilmek için paket iletme miktarını limitler. Bu da paket kaybına yol açar.

Gecikme nedir?

Gecikme, bir sinyalin verici modülden alıcı modüle gitmesi için gereken süreyi ifade eder. Ancak bazı kaynaklar vericiden alıcıya ve alıcıdan vericiye geri dönüşe, yani sinyalin gidiş-dönüşüne atıfta bulunmak için de gecikmeyi kullanır. Veriler indirildiğinde, işlem ışık hızında oluyormuş gibi görünse de, ister havadan (ışık hızında veya başka bir radyo dalgası formunda), ister bakır bir telden geçerken (teorik olarak bakır teldeki iletim hızı, ışık hızının en fazla 2/3’ü kadardır. Ancak bu, ideal bir tel için geçerlidir, gerçek hız daha düşük olacaktır) bazı engellere takılır. Özellikle oyunlar için, genellikle daha düşük bir gecikme değeri tercih edilir. Oyun sırasında gecikme değeri yükseldiğinde, bu fiziksel bir gecikme olarak görülür. Yani, oyuncu klavye/fare hareketleri ile oyunun yanıt süresi arasındaki sinir bozucu gecikme olarak görülür ve genellikle lag (oyun kekemeliği) olarak adlandırılır. Bu online oyunlar ve özellikle rekabetçi FPS tipi oyunlar için işkence gibidir.

Bir oyuncu için ideal internet hızı kaç olmalı?

Fiber optik altyapıların avantajlarından bahsettiğimize göre, şimdi gelelim hız konusuna. Bir oyuncu için önemli olan, oynadığı online oyunun düşük gecikme değerleriyle sorunsuz bir deneyim yaşatmasıdır. Bundaki en önemli etken, yukarıda da bahsettiğimiz gibi altyapıdan geçiyor. Yani hızlı internet yerine daha hızlı altyapı oyuncular için daha ideal bir seçenektir. 100 Mbps hıza sahip VDSL bir bağlantı, 25 Mbps hıza sahip fiber altyapıdan daha yüksek gecikme değeri sunacaktır.

Ancak buradan oyuncular için internet hızının önemsiz olduğunu da çıkartmamak lazım. Örneğin Steam üzerinden oyun indirdiğinizde, online oyunların yüklenme sürelerinde ve oyunların güncelleme sürelerinde internet hızınızın oldukça büyük payı var.

16 Mbps ile ne yapılabilir?

 • Anlık olarak yaklaşık 2 MB/s ile veri indirebilirsiniz, bu da Steam üzerinden saniyede 2 MB değerini görmeniz demek. Bu da oldukça yavaş bir hız.
 • Online oyunların yükleme süreleri halen uzundur.
 • VoD uygulamalarından standart çözünürlüğü karşılayan akıcı bir görsel performans elde edebilirsiniz.
 • 1080p YouTube videoları bu hızla beraber izlenebilir. Ancak tek başınızaysanız…

24 Mbps ile ne yapılabilir?

“24 Mbps internet hızı nasıl?” sorusunun yanı sıra “35 Mbps internet hızı nasıl?” sorusunu merkeze alan kullanıcı aramalarını da kapsayan ilgili bağlantı hızı, “ortalama” diyebileceğimiz bir internet hızını temsil ediyor.

 • Önceki bağlantı hızlarının yanı sıra 24 Mbps aracılığıyla daha yüksek hızda indirme ve yükleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
 • Steam üzerinde artık 3 MB/s değerine yaklaşabilirsiniz.
 • VoD uygulamalarında Full HD görüntü kalitesine erişebilirsiniz.
 • YouTube videolarını biraz önbellek yapmasını bekleyerek 4K (3840 x 2160 piksel) çözünürlükte izleyebilirsiniz.

50 Mbps ile ne yapılabilir?

Hızlı dosya indirme deneyimi yaşamak, YouTube donma sorunu ile hiç uğraşmamak ve online oyun oynamak için internet hızı dendiğinde akla gelen iki benzersiz alternatiften birine mi sahip olmak istiyorsunuz? O hâlde 50 Mbps internet hızı tam size göre:

 • Çok sık ve büyük hacimli dosyaları indirmek için tercih etmeniz gereken en temel bağlantı hızı 50 Mbps’dir.
 • 50 Mbps bağlantı hızı ile Steam’de yaklaşık 6.25 MB/s hızını görebilirsiniz.
 • YouTube’da 4K (3840 x 2160 piksel) videolar artık beklemeden oynatılabilir.

100 Mbps ile ne yapılabilir?

 • 100 Mbps ile veri indirme süreleri oldukça kısalır
 • Steam üzerinde artık 12.5 MB/s (yaklaşık) değeri görülür.
 • Oyun güncellemeleri hızlıca yapılır ve bekleme süreleri oldukça kısalır.

Peki 1000 Mbps ile ne yapılabilir?

1000 Mbps gibi bir internet hızı ile anlık 125 MB/s veri aktarımı yapma şansınız bulunuyor. Yani indireceğiniz bir oyun, film veya büyük bir dosyayı saniyeler içinde indirebilirsiniz.

Yüksek Boyutlu Oyunları Dakikalar İçinde İndirebilirsiniz

1000 Mbps internet ile yüksek boyutlardaki oyunları dakikalar içinde indirebilir ve oynamaya hazır hale getirebilirsiniz. Oyun denince aklımıza “GTA 5 kaldırır mı?” sorusu geliyor. Bu soru “GTA 5 ne kadar sürede iner?” şeklinde de sürekli karşımıza çıkıyor.

GTA 5’i örnek olarak aldığımızda, yaklaşık 100 GB’lık bir boyut olduğunu görüyoruz. 100 GB bir veriyi, 1000 Mbps internet ile ne kadar sürede indireceğimizi ise saniyede indirilen veri miktarıyla ölçeceğiz. 1000 Mbps internetimiz saniyede ortalama 125 MB/s veri indirebiliyor. GTA 5’i 100 GB olarak ele alırsak, her bir GB’ını 1024 MB olarak düşündüğümüzde 102.400 MB gibi bir değer çıkıyor. Bunu da 125’e böldüğümüzde 819 saniyeye ulaşıyoruz. Bu da yaklaşık 14 dakika yapıyor.

Yani GTA 5 gibi yüksek boyutlu bir oyunu 1000 Mbps internet hızı ile 14 dakikada indirebilirsiniz.

Kaliteli Canlı Yayınlar Yapabilirsiniz

Instagram, Twitch ve YouTube gibi platformlarda canlı yayın yapan insan sayısı oldukça arttı. Eğer siz de bu ve bu gibi platformlarda canlı yayın yapan biriyseniz, simetrik 1000 Mbps internet tam size göre. 1000 Mbps internet hızı, yapacağınız yüksek çözünürlüklü ve yüksek bitrate değerine sahip yayınlarda bile zorlanmadan işinizi görebilecek cinsten bir hız. Twitch, iştirak anlaşması olan yayıncıları için maksimum 8000 bitrate yayın hakkı tanıyor. Bu da anlık 8 Mbps upload hızı kullanımı anlamına gelmekte. Yani 1000 Mbps olan upload hızınızın 8 Mbps kadarı yayın için kullanılıyor.

Kullanılan bu 8 Mbps, yayın yaptığınız esnada bağlantınızda herhangi bir sorun çıkarmaya engel olabilecek bir hız olmadığından, online oyun oynarken herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Ayrıca yayın yaptığınız internete bağlı diğer cihazlar ve kullanıcılar da upload hızını kullanmalarına karşın yayınınızı baltalayamayacak :)

Nedir bu GigaFiber?

Türkiye’nin başarılı servis sağlayıcılarından olan TurkNet, kendi altyapısıyla kullanıma açtığı GigaFiber hizmetini 139.90 TL’ye sunuyor. Üstelik vaat edilen 1000 Mbps’e kadar olan hız yalnızca download yani indirme hızında değil, upload yani yükleme hızında da kullanıcıların hizmetine sunuyor.

GigaFiber hizmeti, TurkNet’in diğer hizmetlerinde olduğu gibi taahhütsüz bir hizmet ve farklı bir operatörden geçmeniz durumunda taahhüt cayma bedelinin bir kısmı da TurkNet tarafından karşılanıyor. Adresinizde TurkNet Gigafiber varsa, siz de hemen TurkNet’li olmak için başvurunuzu iletebilirsiniz.

Şimdi geldik hangi altyapıyı kullanabileceğimize.

Altyapı nasıl sorgulanır?

Adresinizde kullanabileceğiniz altyapı ve hızı, müşterisi olacağınız internet servis sağlayıcısının sitesinden sorgulayabilirsiniz. Peki bu nasıl yapılıyor?

Biz makalede örnek olması açısından TurkNet sitesinden altyapı sorgulaması yapacağız. Türkiye’nin önde gelen internet servis sağlayıcılarından olan TurkNet, internet başvurusu öncesinde altyapınızın hangi teknolojiyi ve hangi hızı desteklediğini belirten bir altyapı sorgulama sistemine sahip. Bu sistem sayesinde adresinizdeki altyapının DSL ya da Fiber olup olmadığını ve desteklediği maksimum hızı görebilirsiniz.

TurkNet’in altyapı sorgulama sistemi iki şekilde çalışıyor; adres ile sorgulama ve sabit telefon numarası ile sorgulama. Her iki yöntemle altyapı sorgulama işlemleri şu şekilde;

Adres ile altyapı sorgulama

TurkNet’in altyapı sorgulama sistemi, yukarıda da belirttiğimiz gibi hem adres hem de sabit telefon numarası üzerinden yapılabiliyor. Ancak günümüzde çoğu müşteri artık sabit telefon hattı kullanmıyor. En yaygın seçenek olan adresle altyapı sorgulama işlemi ise şu şekilde;

turknet altyapı sorgulama

Altyapı sorgulama sistemine girdikten sonra, karşımıza çıkan Adres Bilgisi ile Sorgula ve Telefon No ile Sorgula seçeneklerinden Adres Bilgisi ile Sorgula seçeneğine tıklayın. Buradan sonra il, ilçe, mahalle, cadde, sokak, bina ve daire numaraları bilgilerini doldurarak Altyapı Sorgula butonuna tıklayın.

Sorgulama işlemi bittiğinde şöyle bir ekranla karşılaşacaksınız;

turknet altyapı sorgulama sonucu

Bizim sorguladığımız örnek adreste 80 Mbps hıza kadar destek sunan VDSL bir altyapı hizmeti bulundu. Bu hız, sabit altyapıda tüm servis sağlayıcılardan alabileceğiniz maksimum hızı gösteriyor. İster DSL ister Fiber altyapıda olun, TurkNet internet hizmetini tek fiyatla 139,90 TL’ye sunuyor. Ayrıca sunulan hızı evinizde kullanırken altyapı kalitenize ek olarak bina, daire tesisatınızın ve modeminizin de önemli olduğunu belirtelim.

TurkNet’in altyapı sorgulama servisi, 80 Mbps destekleyen internet tesisatımız için bize Özgür İletişim 100 paketini önerdi. Bu kısım, sorguladığınız adreste çıkacak olan tahmini hıza ve altyapı türüne göre değişiklik gösterecek. Hemen aşağısında da TurkNet’in kota ve taahhüt koymadığını hatırlatan, ayrıca 30 gün içinde %100 iade seçeneği sunan hizmetleri görülüyor. Ayrıca bize sunulan VDSL tarifesinde, başka internet servis sağlayıcı operatörlerden geçmemiz durumunda 240 TL’lik cayma bedeli karşılandığını görüyoruz.

Sabit telefon numarası ile altyapı sorgulama

Bu işlem için de yine altyapı sorgulama sistemine girdikten sonra, karşımıza çıkan Adres Bilgisi ile Sorgula ve Telefon No ile Sorgula seçeneklerinden bu sefer Telefon No ile Sorgula seçeneğine tıklayın.

Buradan sonra Sabit telefon no giriniz boşluğuna, adresinize kayıtlı ev/iş telefonu numarasını girerek, altyapı sorgulama sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

Sabit telefon numarası ile altyapı sorgulama işlemi, adres ile altyapı sorgulama işlemine kıyasla daha basit bir işlem. Ancak sabit telefon numarası ile yapılan sorgulamalarda, TurkNet’in 1 Gbps düzeyine çıkan TurkNet Özgür İletişim GigaFiber hizmeti için altyapı sorgulaması yapılamıyor. Bu hizmet için sorgulama yalnızca adres bilgisi girilerek yapılabilmekte.

TurkNet’e mevcut aboneliğinizi iptal ettirmeden geçebilirsiniz

Müşteriler internet sitesindeki başvuru adımlarını uygulayarak veya telefon üzerinden başvuru yöntemini kullanarak TurkNet’e geçişleri için ilk adımı atıyor. Ardından TurkNet, müşteriler için tüm geçiş sürecini yöneterek zahmetsiz bir geçiş süreci sunuyor. Bu sayede size ayrılan mevcut portu kaybetme riski olmadan ve internetiniz neredeyse hiç kesilmeden geçiş yapabiliyorsunuz.

Bununla birlikte, TurkNet’e geçen kullanıcıların mevcut operatörlerindeki cayma bedelleri TurkNet GigaFiber’de 480 TL’ye kadar, diğer altyapılarda 240TL’ye kadar TurkNet tarafından ödeniyor.

Diğer operatörlerden TurkNet’e nasıl geçilir?

Sizin hiç yerinizden kalkmanıza gerek yok. Mevcut internet aboneliğinizi iptal etmeden TurkNet’e geçiş yapabilirsiniz. İlk olarak başvurunuzu yapıyorsunuz, ardından kurye ile kapınıza gelen operatör değişikliği belgelerini imzalamanız yeterli. TurkNet, sesli onayınızı aldıktan sonra değişiklik talebinizi operatörünüze iletiyor ve 48 saat içerisinde bu talebe cevap verilerek geçişiniz tamamlanıyor.

Farklı operatörlerden geçiş süreci de, daha önce anlattığımız “3 Adımda Nasıl TurkNet’li Olurum?” rehberimizdeki ile benzer ilerliyor. Abonelik başvurusu işlemlerine geçmeden önce altyapı sorgulaması yaparak geçebileceğiniz tarifelere ve kullanabileceğiniz hız miktarına göz atabilirsiniz. Eğer Kablonet, Superonline veya Vodafone fiber altyapısı üzerinden hizmet alıyorsanız, operatör değişikliği işlemleri yapılamamaktadır.

Aboneliğinizi iptal ettirmeden TurkNet’e geçmenin avantajları

Mevcut internet aboneliğinizi iptal ettirmeden TurkNet’e geçiş yaptığınız takdirde birçok avantaj elde etmiş olursunuz. İlk olarak abonelik işlemleriniz sıfır bir aboneliğe göre çok daha kısa sürüyor. Zaten halihazırda kullandığınız bir portunuz olduğunuz için onu da kaybetmemiş olursunuz.

Artı olarak sıfır aboneliklerde olan kurulum hizmeti ücretini ödemezsiniz. Yeni bir kurulum yapılmayacağı için böyle bir hizmete ihtiyacınız olmaz.

Altyapımızın desteklediği hızı öğrendiğimize göre, üç aşamalı başvuru sürecine geçebiliriz. Bu başvuru sürecinde sizden istenecek bilgiler ise şu şekilde;

İlk olarak kimlik bilgileriniz ve hizmet alacağınız yerin açık adres bilgilerini hazırda bulundurmanız gerekiyor. Ayrıca mevcut aboneliğinize ait hizmet numaranızı sizden isteyecektir. Bazı operatörlerde bu hizmet numarası “devre numarası” veya “xDSL numarası” olarak da isimlendirilebiliyor.

Hizmet numaranız 17, 18 veya 88 ile başlayan 10 haneli numaradır. Hizmet numaranıza, sözleşmeniz ya da faturanızın sağ tarafındaki hizmet numarası bölümünden ve turkiye.gov.tr (e-devlet)’ye giriş yaparak “sabit hat sorgulama” bölümünden ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu bilgiyi hizmet aldığınız operatörden de “Hizmet (xDSL) numaramı öğrenmek istiyorum.” diyerek talep edebilirsiniz.

İlk aşama: Başvuru sonrası belgeleri hazırlama

TurkNet, ortalama 5 gün içinde internet bağlantınızı sağlıyor. İnternet sitesi üzerinde yer alan abonelik başvuru sayfası veya 0850 288 80 81 numaralı telefon üzerinden ilk başvurunuzu yapın. Müşteri olarak sizin yapmanız gereken tek işlem ise kimlik belgenizin her iki yüzünü de fotoğraflayıp Online İşlem Merkezi veya TurkNet Mobil Uygulaması‘na yüklemek.

İkinci aşama: Hattınızın TurkNet’e geçiş işlemi

TurkNet, ilk aşamayı tamamladıktan sonra mevcut internet servis sağlayıcınız ile olan işlemlere geçiş yapıyor. Burada abonelik iptali gibi herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan TurkNet’e geçişiniz sağlanıyor. Ayrıca mevcut operatörünüzdeki size ayrılan port da korunarak tekrar TurkNet ile kullanımınıza ayrılıyor.

Servis sağlayıcı değişikliği talebinizi eski servis sağlayıcınıza sizi hiç uğraştırmadan kapınıza gelerek sizden alacağı belgelerle iş emri olarak TurkNet gönderiyor. TurkNet talebi ilettikten sonra servis sağlayıcınız geçiş için onay veriyor. Bu işlem ile birlikte hizmetiniz taşınır ve kullanmaya başlayana kadar da fatura ödemezsiniz.

Üçüncü ve son aşama: İnternetinizin aktif edilmesi

İnternetiniz aktif olmadan fatura ödemeye başlamazsınız. Geçiş işlemleriniz tamamlandıktan sonra TurkNet size yeni modem şifrenizi SMS olarak bildiriyor. Bu noktada modeminizi yeniden kurmanız gerektiği için bu konuda size hem online içeriklerle hem de telefon üzerinden destek oluyorlar. Sorunsuz bir şekilde internetiniz aktif olduktan sonra TurkNet dünyasına girişiniz tescillenmiş olur. Artık taahhütsüz ve ilk ay beğenmezseniz paranız %100 iade garantili internet hizmetinizi kullanmaya başlayabilirsiniz.

TurkNet abonelik başvurusu nasıl yapılır?

İlk aşamada da bahsettiğimiz gibi başvuru işlemlerini iki kanaldan yapabiliyorsunuz: web sitesi ve 0850 288 80 81 telefon hattı. Başvuruyu online olarak yapmak isteyen kullanıcılar, bu sayfa üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

4 adımda online başvuru süreci ise şu şekilde;

1- İletişim Bilgileriniz

TurkNet, hizmet söyleşmesini hazırlamak için online başvuru formunun ilk adımında iletişim bilgilerinizi talep ediyor. Bu doğrultuda Ad/Soyad, e-posta adresi ve telefon numaranız isteniyor. Ayrıca kişisel veri aydınlatma formunu ve verilerinizin işlenmesini onayladığınız adım da bu aşamada.

turknet başvuru formu - iletişim bilgileri

2- Adres Bilgileriniz

Online başvuru formunun ikinci aşamasında varsa halihazırda kullandığınız internet operatörünüzün bilgilerini girmeniz gerekiyor.

turknet başvuru formu - adres bilgileriİnternet Var seçeneğini seçip, mevcut internet servis sağlayıcının hizmet numarası (XDSL numarası) bilgisini girmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca farklı bir servis sağlayıcıdan geçiş yapmanız durumunda 240 TL’ye kadar, TurkNet GigaFiber servisine geçmeniz durumunda da 480 TL’ye kadar taahhüt cayma bedeli TurkNet tarafından karşılanıyor. Artık sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

3- Tercihler

Adres ve mevcut internet sağlayıcınızın bilgilerini doldurduktan sonraki aşamada, altyapınızın desteklediği maksimum hızdaki tarifeyi görebilirsiniz.

Üçüncü aşama penceresinde, yukarıda da belirttiğimiz gibi tercihlerinizi yapmanız istenmekte. İnternet Hız Seçimi kısmında altyapınızın desteklediği maksimum hızı içeren tarifeyi görebilirsiniz. Ek Hizmet Seçimi kısmından ek tercihlerinizi seçebilirsiniz. Örneğin modeminiz yoksa hem ADSL/VDSL hem de fiber hızları destekleyen, yüksek WiFi performansı sunan, fiyat performans ürünü modemi avantajlı ödeme yöntemleri ile satın alabilirsiniz.

Bunlara ek olarak sabit IP (static ip) hizmeti ve güvenli internet profili tercihlerinizi de yapabilirsiniz. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra sıra fatura tercihlerinize geliyor. Faturanızı yeşil dostu olarak e-posta adresinize mail olarak isteyebilirsiniz.

4- Kimlik ve Ödeme Bilgileri

Online başvuru sürecinin dördüncü ve son aşaması kimlik doğrulamasını içeriyor. Bu aşamada kimlik belgenizin bilgileri ve fatura için ödeme yöntemi bilgileriniz isteniyor. Ancak tercihlerinizde modem seçeneğini seçmeniz durumunda, bu ücretlendirme kartınızdan alınıyor ve o aşamada başka bir ödeme alınmıyor.


TurkNet sponsorluğunda Technopat okurlarına yararlı olması için hazırlanmıştır: https://www.technopat.net/turknet bölümünde internet odaklı yardımcı makalelerimizi bulabilirsiniz.

– Advertorial / Reklam –

2000'li yılların başında Pentium 4 2.4 GHz bilgisayarı sayesinde teknoloji ile buluşan Asım, 128 MB RAM ile savaşarak günümüze kadar gelmeyi başarmış. 2013'ten bu yana Technopat Sosyal'de deneyimlerini aktaran yazarımız, şimdilerde haber ve makaleleriyle bizimle.