OpenCore

OpenCore 0.7.5

 • Gözden geçirilmiş OpenLinuxBoot belgeleri.
 • Linux ostree önyükleme düzeni artık destekleniyor.
 • Önyükleme Girdisi protokolü için dış sürücü simgeleri düzeltildi.
 • OS başına BAR'ları azaltmak için GPU Yeniden Boyutlandırma çubuğu tuhaflıkları eklendi.
 • Bazı dağıtımların doğru algılanmasının ardından OpenLinuxBoot askıda kalma hatası düzeltildi.
 • MacOS 11 ve 12'yi içerecek şekilde kurtarma indirme komutları güncellendi.
 • İndirme sırasında DMG imza kontrolü eklendi.
 • SMBIOS ve diğerleri için yerleşik ürün yazılımı sürümleri güncellendi.
 • Beğen
İfadeler: AcRe Und
 • Linux çekirdek sıralama düzeni düzeltildi.
 • Linux algılama isteğe bağlı günlük ayrıntısı eklendi.
 • Daha eski CPU'lar için CPU çekirdek sayısı algılaması düzeltildi.
 • Linux önyükleme seçeneklerini otomatik olarak geçersiz kılma özelliği eklendi.
 • AdviseFeatures'a büyük BaseSystem desteği eklendi.
 • SMBIOS ve diğerleri için yerleşik ürün yazılımı sürümleri güncellendi.
 • GRUB shim dosyasından satıcı güvenli önyükleme sertifikası ayıklamak için araç eklendi.
 • Beğen
İfadeler: AcRe Und
 • CFL+ grafiklerle geliştirilmiş SSDT-PNLF uyumluluğu.
 • 0.6.9'da kullanıma sunulan yeniden çizme nedeniyle OpenCanopy performans kaybı düzeltildi.
 • Daha iyi güvenlik için desen tabanlı otomatik değişken başlatma eklendi.
 • Temel alınan EDK II paketi edk2-stable202108 olarak güncellendi.
 • x86legacyiçin güncellenmiş Apple Güvenli Önyükleme değişkenleri.
 • Flavours.md'daki Linux çeşitleri güncellendi.
 • Uygulanan Önyükleme Giriş Protokolü, eklenti önyükleme girişi sürücülerine izin verir.
 • StringBuffer ve FlexArray kitaplıkları eklendi.
 • Bağımsız değişkenleri destekleyecek güncelleştirme sürücüleri (config.plist güncelleştirmesi gerektirir, örneklere bakın)
 • OpenLinuxBoot sürücüsü eklendi: OC-yerel Linux otomatik algıla ve GRUB ile zincirleme olmadan önyükleme.
 • Yerleşik menüde metin akışını bozan aşırı uzun önyükleme girişi adları düzeltildi.
 • Beğen
İfadeler: AcRe Und
 • OSBundleLibraries/OSBundleLibaries64 işleme düzeltildi.
 • Apple dışı bazı grafik UEFI uygulamalarında kaybolan tuş vuruşlarını düzeltmek için GraphicsInputMirroring eklendi.
 • Yığın kanaryaları için destek eklendi. (güvenlik çerezleri / yığın korumaları)
 • AudioDxe'da ses çalma hatasına neden olan özelleştirilmemiş bellek erişimi düzeltildi.
 • Daha iyi güvenlik ve uyumluluk için Varsayılan Apple Güvenli Önyükleme modeli x86legacy olarak değiştirildi.
 • Daha iyi güvenlik için varsayılan APFS MinDate ve MinVersion'ı macOS Big Sur'a yükseltildi.
 • SMBIOS ve diğerleri için yerleşik ürün yazılımı sürümleri güncellendi.
 • Windows ve daha yeni grafiklerle geliştirilmiş SSDT-PNLF uyumluluğu.
 • OC büyüsünü kısaltarak CLANGPDB OpenCore yapıları düzeltildi.
 • Değiştirilen tablo OEM tanımlayıcılarını eşitlemek için SyncTableIds tuhaflığı eklendi.
 • SysReport'a CPU Bilgisi (MSR) dökümü eklendi.
 • SMBIOS ve diğerleri için yerleşik ürün yazılımı sürümleri güncellendi.
 • macOS 12'de PowerTimeoutKernelPanic düzeltildi.
 • OpenCanopy önyükleme girdilerinde saydamlık tıklatma algılaması düzeltildi.
 • SysReport'a PCI aygıt bilgisi dökümü eklendi.
 • macOS 12'de SetApfsTrimTimeoutdüzeltildi.
 • Yukarıdakiyle eşleşmemesi üzerine yerleşik seçiciye açık uyarı ve güvenli geri dönüş eklendi.
 • Belgelerde hata ayıklamak için VSCode kaynak düzeyi IDE hata ayıklama yapılandırma örneği eklendi.
 • Diğer küçük hata ayıklama belgeleri güncelleştirmeleri eklendi.
 • IA32'de yerleşik seçicinin hatalı zaman aşımı düzeltildi.
 • ESP bölümüne özel çekirdekler için destek eklendi.
 • OpenCanopy'de tek önyükleme girdisiyle değişiklik girdisi tuşlarına basıldığında DEBUG ASSERT düzeltildi.
 • Önerilen Apple 12 ve Windows 11 sürümleri eklendi.
 • DEBUG TPM durumuna TpmInfo aracı eklendi.
 • Ekran sağının ötesinde varsayılan giriş olduğunda yanlış OpenCanopy ilk görüntüsü düzeltildi.
 • macOS 12'de ProvideCurrentCpuInfo MSR yaması düzeltildi.
 • macOS 12'de AppleXcpmForceBoost yaması düzeltildi.
 • Yazma korumalı BootOptionSupport ile bellenimde NVRAM sıfırlaması düzeltildi.
 • Belirli durumlar için geliştirilmiş doğrudan GOP oluşturucu performansı.
 • Doğrudan GOP işleyicisinde ekran döndürme desteği eklendi.
 • LoadedImage ve diğer yerlerdeki çok düğümlü aygıt yollarının işlenmesi düzeltildi.
 • Dizin öneklerini desteklemek için OpenCanopy görüntü dizini değiştirildi.
 • OpenCanopy tercih edilen resim AcidantheraGoldenGate olarak değiştirildi.
 • <BOOTPATH>.icns ve <TOOLPATH>.icns desteği kaldırıldı.
 • Simge paketleri arasında uyumlu özel önyükleme girdisi simgelerine izin sağlayan içerik aroma sistemi eklendi.
 • macOS önyükleme girdileri için otomatik sürüm algılama eklendi.
 • Hyper-V sanal makineler için doğru TSC/FSB sağlamak için ProvideCurrentCpuInfo quirk eklendi.
 • Varsayılan önyükleme biriminin ayarlanmasına izin vermek için Hyper-V cihaz yolu genişletmesi eklendi.
 • Yalnızca AppleFramebufferInfo tanıtıcılarını işlemek için GopPassThrough'un Apple varyantı eklendi.
 • Ark uyuşmazlığı nedeniyle bir yama atlandığında daha fazla çekirdek yamalarının işlenmemesi düzeltildi.
 • İsteğe bağlı SIP sistem önyükleme menüsü seçeneğini eklendi.
 • Apple csrutil'e benzer CsrUtil.efi aracı eklendi
 • <TOOLPATH>.lbl/.l2x önceden çizilmiş giriş etiketleri desteği kaldırıldı.
 • OpenCanopy'deki konsol modu araçları ve girdileri önce temizlenemeyen önceki metin düzeltildi.
 • GopPassThrough ve UgaPassThrough ile DEBUG yapı çökmeleri düzeltildi.
 • Bellek testi yardımcı programları için tür eklendi.
 • Örnek .plist dosyalarında önerilen memtest86 yapılandırması güncellendi.
 • Önyükleyici sürümleri tanımlandı.
 • OC yapısına kendi sürümü uygulandı.
 • ProvideCurrentCpuInfo quirk'e CPU topolojisi düzeltmeleri eklendi.
 • OC varsayılan SIP devre dışı değeri güncellendi.
 • macOS güncellemelerini etkileyen belgelenmiş SIP değerleri.
 • Belgelere csr-data Apple NVRAM eklendi.
 • CLANGPDB görüntüleriyle kod imzası sorunlarına neden olan dosya hizalaması düzeltildi.
 • APFS'yi desteklemek için AdviseWindows yerine AdviseFeatures getirildi.
 • Windows derlemeleri için VS2019 araç zincirine geçildi.
 • Azaltılmış eski önyükleme yükleme etkileşim çabası.
 • Arttırılmış OpenCanopy oluşturma performansı.
 • OpenCanopy Kapatma ve Yeniden Başlatma düğmeleri eklendi.
 • Azaltılmış OpenCanopy fare işaretçisi giriş gecikmesi.
 • İmleç sınırlarının OpenCanopy'ninkinden farklı olabileceği düzeltildi.
 • Geliştirilmiş yerleşik seçici oluşturma performansı.
 • Automatic Modda SMBIOS için Bellek Türü kod çözme eklendi.
 • Özel girişlerin varsayılan önyükleme seçenekleri olarak ayarlanmasını doğru şekilde destekleyin.
 • Kök dosya sistemi yazılabilir olmadığında günlük dosyası oluşturma düzeltildi.
 • Bazı durumlarda DisableSingleUser etkinleştirilmemesi düzeltildi.
 • Mac EFI ürün yazılımı ForceBooterSignature için ilginçlik eklendi.
 • Düzeltilen OpenCanopy bazen gösterilen önyükleme girişlerini kesiyor.
 • Eski CPU'larda daha da iyileştirilmiş CPU frekansı hesaplaması.
 • SMBIOS SMC sürüm kodlama dizisi düzeltildi.
 • Apple Platform Info'dan TSC frekans okuması eklendi.
 • NForce yonga setli Apple cihazları için TSC frekansı okuma eklendi.
 • ACPI yamaları eklendi Base ve BaseSkip arandı.
 • Yama sırasında ACPI tablosunun sihirli bozulması düzeltildi.
 • Doğal olmayan OpenCanopy ve FileVault 2 imleç hareketi düzeltildi.
 • OpenCanopy kesinti işlemesinin kaçırılan olaylara ve gecikmeye neden olması düzeltildi.
 • Geliştirilmiş OpenCanopy çift tıklama algılama.
 • Azaltılmış OpenCanopy dokunma girişi gecikmesi ve geliştirilmiş kullanılabilirlik.
 • OpenCanopy ve yerleşik seçicilerde geliştirilmiş tuşa basma yanıt hızı.
 • OpenCanopy ve yerleşik seçicilerde yinelenmeyen anahtar tespiti iyileştirildi.
 • Escape'in bazı sistemlerde OpenCanopy'nin serbest bırakılıncaya kadar solmasını engellemesi düzeltildi.
 • Bazı PS / 2 sistemlerinde tuş işlemeyle ilgili hızlı tekrar ve ardından durma sorunu düzeltildi.
 • PollAppleHotKeys kullanılırken doğru Shift + Enter / Shift + Index algılama eklendi.
 • Yerleşik seçiciye 'varsayılan ayarla' göstergesi eklendi.
 • VerifyMsrE2, ControlMsrE2 ile değiştirildi, ayrıca bazı yazılımlarda kilidin açılmasına da izin verildi.
 • Giriş görünümünü yenilerken OpenCanopy titremesi düzeltildi.
 • OpenCanopy TAB gezinme desteği eklendi.
 • OpenCanopy grafik parola arayüzü eklendi.
 • Zaman aşımına işaret etmek için OpenCanopy titreşimli animasyon eklendi.
 • OpenCanopy 'varsayılanı ayarla' göstergesi eklendi.
 • OpenCanopy'nin işaretçi tıklatıldığında zaman aşımını iptal etmemesi düzeltildi.
 • OpenCanopy giriş animasyonunun UIScale ile ölçeklenmemesi düzeltildi.
 • OpenCanopy önyükleme girişi etiketi kaydırmayı ekleyin. (Eksik uzun etiketleri düzeltir)
 • Yerleşik seçiciye sekmeli Kapatma ve Yeniden Başlatma düğmeleri eklendi.
 • OpenDuet çalıştıran bazı sistemler için sabit yazılım içi kapanma.
 • Gizlenmişse seçiciyi göstermeye zorlamak için Escape için takma ad kısayol tuşu olarak Sıfır eklendi.
 • Varsayılan işletim sistemini ayarlamak için CTRL için takma ad olarak = / + tuşu eklendi
 • KeySupport moduyla doğru tuş tekrar davranışını yapılandırmak için ek destek eklendi.
 • Nehalem öncesi Intel CPU'larda CPU çarpanı tespiti düzeltildi.
 • SMBIOS'ta birden çok işlemcinin ve işlemci önbelleğinin yanlış işlenmesi düzeltildi.
 • Eşleşen varsayılan Apple önyükleme seçici imleci başlangıç konumu.
 • Bazı Apple ürün yazılımları tarafından döndürülen yanlış hizalanmış aygıt adlarını desteklemek için güncellenmiş OpenShell komutu.
 • Eklenen (dmg) OpenCanopy DMG önyükleme seçeneklerine eki.
 • Rocket Lake ve Tiger Lake CPU'lar için tanımlayıcılar eklendi.
 • PickerAudioAssist 'disk görüntüsü' göstergesi eklendi.
 • Nadir durumlarda iki kez oynatılan PickerAudioAssist göstergeleri düzeltildi.
 • İyileştirilmiş OpenCanopy işaretçi hızlandırma.
 • AppleEvent Protokol özellikleri ve özellikleri üzerinde daha hassas kontrol eklendi.
 • CrScreenshotDxe üzerine dinamik klavye protokolü kurulumu eklendi.
 • ControlMsrE2 Seçiciden bağımsız değişkenler olmadan UEFI araçlarını bağımsız değişken desteğiyle başlatmayı destekler.
 • OpenCanopy yazı tipi yüksekliği hesaplaması düzeltildi, önceden çalışan yazı tiplerini reddedebilir ve bellek bozulmasını azaltabilir.
 • Xeon E5XXX / E5-XXXX ve Xeon WXXXX / W-XXXX CPU'ların hatalı tanımlanması düzeltildi.
 • NormalizeHeaders ACPI tuhaflığına RSDP, RSDT ve XSDT işleme eklendi.
 • Sorunlar bulunduğunda sıfır olmayan dönüş kodu düzeltildi.
 • Eklenen OEM değerler PlatformInfo içinde Automatic mod
 • Haswell ve önceki sürümlerde geliştirilmiş CPU frekansı hesaplaması.
 • Belirli yamalar uygulanırken oluşan sorunlar giderildi.
 • Değişken desteği eklendi. (SSN ve HW_SSN)
 • Eski ürün yazılımı için DEBUG yapılarında ekranda erken günlük kaydı eklendi.
 • Önyükleme sırasında DeviceHandle'ı belirtmeyen bellenim için geçici çözüm eklendi.
 • R / O sayfa tabloları için destek eklendi. SetupVirtualMap
 • Belirli Apple SMBIOS tabloları için OEM koruması eklendi.
 • OpenCanopy'ye girerken grafik moduna geçme sorunu düzeltildi.
 • GOP olmadığında Apple FB Info protokolünün yüklenmesi düzeltildi.
 • OpenCanopy'de tuşa basıldığında kesinti zaman aşımı sesi düzeltildi.
 • GopPassThrough UGA üzerinden GOP protokolünü desteklemek için seçenek eklendi.
 • Belirli Xeon ve Core 2 CPU'lar için sabit CPU hızı yuvarlaması
 • KeyMergeThreshold Çalışmadığı için kaldırıldı.
 • acdtinfo Belirli ürünleri aramak için yardımcı program eklendi.
 • FSBFrequency Kesirli çarpan ile sabit hesaplama
 • Bazı AMD CPU'ları için çekirdek sayısının gösterilmesi düzeltildi.
 • ResetTrafficClass TCSEL'i eski HDA'da T0'a sıfırlamak için eklendi.
 • Yerleşik seçici için zaman aşımı olmadan varsayılan önyükleme girişi seçimi düzeltildi.
 • OpenCore şifre verileri oluşturmak için ocpasswordgen yardımcı programı eklendi.
 • ActivateHpetSupport HPET desteğini etkinleştirmek için tuhaflık eklendi.
 • opencore-version Nadir durumlarda yanlış sürümün bildirilmesi düzeltildi.
 • OpenCanopy'de klavye ve işaretçi girişi kaydırma desteği eklendi
 • OpenCanopy'de arka plan görüntüsü desteği eklendi
 • OpenCanopy'de seçici önyükleme seçeneği seçimi düzeltildi
 • OpenCanopy için seçici boyutları rahatlaştırıldı
 • Generic kısmına MaxBIOSVersion seçeneği eklendi
 • Macrecovery'de MLB doğrulama özelliği düzeltildi
 • VBoxHfs sürücüsü OpenHfsPlus ile değiştirildi
 • SysReport altına ses kodlayıcı dökümü eklendi
 • Tüm ikili dosyalar için sayfa korumasıyla uyumluluk düzeltildi
 • Desteklenmeyen cihazları işlerken OpenUsbKbDxe'deki kilitlenmeler düzeltildi
 • SysReport Lehine HdaCodecDump kaldırıldı
 • APFS kırpma komutu ayarlamak için SetApfsTrimTimeout eklendi
 • FW uyumluluğunu iyileştirmek için OpenCore.efi uygulamayla değiştirildi
 • Sürücü yüklemesini geçici olarak çözmek için DisableSecurityPolicy UEFI ara çözümü eklendi
 • AudioDxe'de aralıklı widget bağlantıları için destek eklendi
 • SetVirtualAddressMapMacOS olmayan sistemler için RT olmayan tedarik sorunu düzeltildi
 • SMBIOS için Otomatik olmayan modda DataHub'dan SystemUuid kullanılması düzeltildi
 • Otomatik olmayan modla eşleşmek için hata korumalı varsayılanlar Generic'ten bırakıldı
 • BootProtect, LauncherOption ve LauncherPath ile değiştirildi
 • Apple Partition Management şemasına sahip OpenPartitionDxe eklendi
 • Geliştirilmiş ocvalidate çekler Misc, NVRAMve UEFIbölümler
 • Misc, NVRAM ve UEFI bölümlerinde geliştirilmiş ocvalidate kontrolleri
 • EFI görüntü yüklemesinde, özellikle APFS sürücüsündeki birden çok kusur düzeltildi
 • NVRAM'ın system-idyanlışlıkla Little Endian formatında saklanması düzeltildi
 • UseRawUuidEncodingSMBIOS UUID kodlama stilini seçmek için eklendi
 • SMBIOS ve diğerleri için yerleşik firmware sürümleri güncellendi
 • OpenDuet'in korumalı birimlere yüklenmesi düzeltildi
 • Temel EDK II paketi edk2-stabil202011 olarak güncellendi
 • SMBIOS ve diğerleri için güncellenmiş yerleşik yazılım sürümleri
 • Macrecovery sunucusu protokol uyumluluğu düzeltildi
 • OpenCanopy'de temel ses asistanı desteği eklendi
 • Pakete derlenmiş ACPI örnekleri eklendi
 • Önyükleme sırasında sabit zamanlayıcı çözünürlüğü geri yükleme
 • Özel SMBIOS bellek yapılandırması kullanılırken sabit bellek kapasitesi
 • Artık gerekli değil, "DeduplicateBootOrder" tuhaflığı kaldırıldı
 • Geçersiz seriler işlenirken ortaya çıkan maceralı çökmeler düzeltildi
 • 2021 yılı serilerini işlerken ortaya çıkan maceralı sorunlar düzeltildi
 • Ocvalidate yardımcı programında gelişmiş hata denetimi eklendi
 • Ses kurulum gecikmesini yapılandırmak için "SetupDelay " eklendi
 • LogoutHook.command eski macOS'u desteklemek için yeniden düzenlendi
 • Ses asistanı desteği için MP3 ses kod çözme uygulandı
 • Daha fazla tema çeşidi için "PickerVariant" desteği eklendi
 • Saat için "OC_ATTR_HIDE_THEMED_ICONS" "PickerAttribute" eklendi
 • Belirli klavyelerle OpenUsbKb uyumluluğu düzeltildi
Yukarı