Rehber ADB AppControl ile Bloatware uygulamaları kaldırmak

logo_green.png

scr1.jpg

Merhabalar.

Şans eseri mucizevi bir programa rastladım ve sizlerle paylaşmak istedim. AppControl programı ile cihazınızı PC'ye bağlayarak saniyeler içerisinde Android telefonlarda ön yüklü olarak gelen ve kaldırılamayan sistem (Bloatware) uygulamalarını kaldırabiliyorsunuz. Bu program, cihazınızda yer alan uygulamaları kaldırırken, bir sorun oluşmaması için opsiyonel olarak sistem veya normal uygulamalarını yedekleyebiliyor!

Bu sayede, herhangi bir sistem uygulamasını cihazdan tamamen kaldırdığınızda hata ile karşılaşırsanız, program aracılığıyla tekrar geri yükleyebiliyorsunuz. Üstelik bu uygulamalar, modern bir grafik arabirimi içinde görüntülenebiliyor. Yani kullanımı çok kolay. Sadece neyi kaldırmak istediğinizden emin olun, uygulamaları seçin ve uninstall deyin. Bu kadar!

Sistem gereksinimleri: Windows 7, 8, 8.1, 10 ve .NET Framework sürüm 4.6 veya üzeri.


Programla çalışmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunu ingilizce de olsa okumanızı tavsiye ediyorum. Kullanım kılavuzunu sayfanın sonunda bulabilirsiniz.

Özellikleri:
 • Kök olmadan uygulamaları devre dışı bırakın ve kaldırın
 • APK dosyalarından uygulama yükleme (çoklu kurulum dahil)
 • Yüklü uygulamaların APK dosyalarını kaydetme
 • Popüler uygulamalar için otomatik izinler (Tasker, MacroDroid, vb.) Uygulama Listesi.
 • İstenmeyen uygulamaların algılanması ve temizlenmesi (Bloatware)
 • Bölmeler için tam destek (APKS)
 • Uygulama izin yöneticisi
 • Yönetmek için uygun ön ayarlar (listeler)
 • Hızlı komut desteğine sahip çok işlevli ADB konsolu
 • Ve ayrıca: Veri temizleme, Ekran görüntüleri, Logcat günlükleri, Farklı modlarda yeniden başlatma, Dosya yükleme ve çok daha fazlası.

ADB AppControl indirme bağlantıları

AppControl 1.5.1 ZIP dosyası (son sürüm).

Ekstra

ADB USB sürücüleri

0. First steps

Download the archive with the program and unpack it to any place on the disk of your Windows PC. For example, in D:\ADB_AppControl.

If you do NOT have Windows 10, you may need to install the ADB driver, without which the program will not see your device. Starting with version 1.4.2, the program will automatically prompt you to install the driver if it detects problems with the device connection. You can also do this with my ADB DriverInstaller (I developed it especially for you!).

Enable debugging on your device.
Go to your android device (hereinafter simply the Device) to Settings - About and tap several times on the Build (Build Number), until a message appears that you have become a developer. Look in the settings for Developers options (usually in the general settings list, or in the About menu). Turn on USB debugging. If you see option like Debugging over the network - turn it on. If there are options Installing applications via ADB - enable them.

1. Beginning of work

Run the ADB AppControl program (hereinafter referred to as the program).
Connect your device via a USB cable to your PC (TVs via usb do not need to be connected!). Wait for the drivers to be installed. The status will change to WAITING. In the appeared on the screen of your device window, allow debug permission and the program will automatically connect to device (Status is CONNECTED).

Enable network debugging: in the program window, click Enable Network Debugging (if you plan to connect to the device over the network). Debugging over the network only works until the device is rebooted.

Connection by IP address: (requires network debugging enabled!)
Disconnect the usb cable from the device. Make sure your device and PC are on the same local network (for example, in the same Wi-Fi network). Look for IP address in the device settings:
For smartphones: Settings - System - About - Status - IP address.
For Android TV: Settings - About Device - Status - IP Address.
In the program, select Connect by IP, enter the IP address of your device and click the connect button.
Don't forget to grant permission to debug on device again!

Installing the ACBridge service application

When you connect the device for the first time, the program will prompt you to install a service application that allows you to get the full names of applications and their icons. Make sure your device is not in sleep mode (unlocked screen). After installation, the data will be updated automatically every time the device is connected. Important: ACBridge only works on devices with android 6 and above.

2. Working with the program

After connecting to the device, the program will show you a list of installed applications. You can switch between lists by selecting the desired tabs ●○.

 • All – shows all applications installed on the device EXCEPT disabled.
 • System - shows only applications installed as system ones. Disabling some system applications may make the device inoperable and require a factory reset.
 • User – applications installed by the user or third parties. Disabling and uninstalling such applications is completely safe and will not affect the operation of the device.
 • Disabled – this list contains all disabled applications on the device. They do not appear in any other list. They cannot be launched, they do not work in the background, but all their data (photos, videos, settings, etc.) is saved. If such an application is enabled, it will be functional again as it was before it was disabled. On some devices (Samsung), applications placed in "Deep Sleep" will also be on this list.
 • Deleted - previously deleted system applications are shown here and can be restored. Due to the peculiarities of adb, third-party applications may fall into this list, they cannot be restored.
 • Install - contains a list of application apk files that can be installed on the device. For the application to appear in the list, place its apk-file in the "install" folder (in the root directory of the program). The program can install the "splits", consisting of several apk. To do this, unpack the split into a separate folder and place it in the install folder. Such subfolders will be marked as [DIR].
Working with any list, mark the applications you need □. The marked applications are displayed in the panel on the right (when switching to another list, all marks are cleared). After checking the necessary ones, select the required action in the drop-down menu (bottom right), and click the Apply button.

 • Disable – disable marked applications without losing data and settings. You can always find them in the Disabled list and re-enable.
 • Enable – enable disabled applications
 • Save – saves apk files of marked applications to the "downloads" folder (application data is not saved!). Applications consisting of several apk are placed in a separate folder.
 • Uninstall – deletes the selected applications along with their data. The program will offer to make backup copies of the applications to be removed (strongly recommended to agree!). Copies will be saved in the downloads folder. If you want to keep the data and application cache on the device, select the Keep data option (applies to all deleted applications!). Important: when "uninstalling" system applications, they are actually removed only from the list of installed in the system and cease to function (as if disabled), but physically remain on the device. Their complete removal without root access is impossible.
 • Restore allows you to restore a previously deleted system application.
 • Install installs the selected apk-files from the \install folder to the device. Full support for splits (apks files). Drag and drop files into the program window to add them to the list. You can create an additional folder in the \install directory in which to place your apk files. Installing such a folder will install all the files it contains.
To quickly find the applications you need in the list, use the Search (on the panel on the right). The search is carried out only on the selected list (All, System, etc.). Start typing part of the name of the application you are looking for and all matches will instantly appear in the list.

NB! Use the context menu (right click on the application) to control single app and access to additional features (Permission Manager, Data Cleaning, and others).

3. Additional features.

ACBridge
Requires andoid 6 or higher. Compatibility with older versions may be limited.
This is a service application for android to provide data exchange between the device and ADB AppControl on a PC. It must be installed in order to be able to display application icons and their names, instead of their packages names like com.android.app. Data auto-refresh will start after the device is connected and may take some time depending on the connection method and performance. It is recommended that when connecting, make sure that the device is not in sleep mode, turn on the screen and unlock it. You can also always update the data manually by clicking the Refresh Application Data button.
Important! If your device is connected via a network, in sleep mode, or in power saving mode (the screen is locked), this may noticeably affect the update time of applications. For optimal performance, use a USB cable connection. ACBridge after installation does not appear in the launcher applications menu and does not have a user interface. You can remove it through the application manager.

Upload files to device
In the Extended Version, you can send multiple files at once!
After clicking the button, you can select the files you want to download to your device. The files will be downloaded to the Downloads directory of your device.

Auto-Permissions
There are many applications that require special permissions that can only be granted through ADB. With this option you will be able to grant such permissions automatically. Click the button, select the required application from the list (app must already be installed) and click the Grant Permissions button. Supported Apps List HERE.

Permission Manager
Right-click the required application and select Permissions from the context menu. The Application Manager will allow you to grant and revoke permissions. IMPORTANT: Not all permissions can be granted, and only manually granted permissions by the user can be revoked.

Clearing app data
Right-click on the application and select Clear data from the context menu. All data, cache, and settings for the selected application will be deleted.

Working with presets:
A Preset is a text file containing a list of applications. To create a preset, select the required application in the list and click the Save preset button. In the window that appears, enter a name for the preset and add your comment (for example "Preset of useless applications by Vasya") and click the save button. Your preset will appear in the presets folder.
You can also Load a preset - select an existing preset file and all applications recorded in it will automatically become checked in the list. The message after that will show how many applications are in the device list / of how many applications from the preset have been marked. Optimally apply the preset on the All list. You can also apply several presets in sequence.

Console:
On the Console tab, you can enter any adb commands. Use ctrl + mouse wheel to zoom in / out the console window. You can use the Quick Commands menu - to add a command to your favorites, write it in the console and press + to add it to the list. Fast commands are stored in the adb\fastcmd.cfg file.

 • Copy console log - copies the contents of the console to the clipboard. Use to insert into a forum post.
 • Clear Console - Clears the console screen.
 • Take Screenshot - to take a screenshot of the connected device (the screenshot will appear in the screenshots folder)
 • Logcat - hover the mouse to open the logging menu.Check the boxes you need to make the logcat template appear on the command line. Double click the logcat button for quick launch. To stop logging, click Stop logcat - the log will be saved to a file, and the device is disconnected from the network. Use the logcat command without redirecting output to a file (>) to open it in a separate window in real time.
 • Press ☼, to change the contrast of the console.
 • Click on > to hide the sidebar and expand the console
 • SHELL - the program supports the shell command in a separate window - press the Shell button or write 'shell' in the console.
 • Reboot - reboots or turns off the device. Click and select the reboot mode from the dropdown list. Normal - normal reboot, Power off - turn off the device
5. Debloat Wizard

The new and effective feature will allow you to get rid of most of the unwanted apps and bloatware on your device.
This feature is under development and is available as part of open testing.

Why disable apps?
Everyone knows such "monsters" as Facebook, but there are many other applications on your devices that run in the background, are badly optimized and send your personal data somewhere. By disabling unwanted applications, you can achieve the best result of the autonomy of your device, free up RAM and protect your personal data.

How it works?
The Wizard works based on statistics of the disabled applications and uses special algorithms to provide you with several cleaning steps. You need to select the desired level to get a list of applications that are recommended to be disable on your device. After that, you yourself can choose which applications you need to disable/remove. The application databases will be regularly updated, and the algorithms will be improved to maximize the effectiveness of the Wizard.

5. Extended Version

What is the Extended Version and how to get it.

How to activate with a key

Interface settings
The Extended Version settings menu allows you to customize the appearance of the program for yourself. Now, you can adjust the transparency, font size and icon size. In the future, based on user feedback, new, popular settings will be added. The settings will be applied after clicking the Save Settings button.

Dark theme
Paints the interface in dark colors that will delight your eyes in the evening.

Auto update data
Disable this option if you DO NOT want to wait for the program to automatically receive application data via ACBridge when the device is connected. This is convenient for users who work a lot with different devices, or for those who have connection problems. In all other cases, it is recommended to leave this option enabled.

Show application icons
Disabling this option will hide the icons in the application list. Since the icons will no longer be downloaded from the device, the data update rate will increase.

Saving the icon cache
This is a special mode of operation of the program with application data, which is fundamentally different from the work of the standart version. If this option is enabled, then when the device is connected for the first time, the icons of all installed applications are downloaded to the PC and saved to the cache. Each time you connect this, or other devices, the program will load only those icons that are not in the cache. This allows you to noticeably increase the speed of the program while connecting to a device, but may lead to the fact that the program displays icons from different devices that differ in style and shape. If cache saving is disabled, the program works normally, loading icons for all applications every time you connect - it takes more time, especially over the network, but the appearance of the icons always matches the connected device. This option is disabled by default and it is recommended to enable it only if you are need working fast, or experiencing problems with the speed of connecting devices and updating application data.

History of IP addresses
The program will remember the IP addresses and names of the connected devices and you can quickly connect to them by selecting the one you need in the drop-down list, without the need for manual typing (click on the history icon next to the IP address). This is very convenient if you have more than one android device. The history can always be deleted by clicking the Clear History button.

Silent mode (no confirmation)
Advanced users can disable warning and confirmation windows before operating applications.

Sorting
Click on a column heading in the list to sort applications by name, package name, or size (if available). Press + to show the marked applications.

Other possibilities
You will be able to send more than one files when using the Send File function. You will also be able to add apk to the installation list by dragging the file onto the program window. And, of course, you will no longer see donation reminders.

6. Troubleshooting

The program does not start. Framework required.
Install .NET Framework 4.6 or newer.

The program cannot be started because api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll is missing on the computer.
Install Visual C++. If this does not solve the problem, install this update (select the version for your OS).

The program hangs while connecting. Error "The device does not respond for a long time".
Your device may be in sleep or power saving mode. Try to unlock the screen and connect again.

Problems connecting the device.
Try to revoke the USB debugging authorizations in Developer settings on the device.

When the device is connected, the program does not respond. Always DISABLED status.
You need to install ADB Driver. Starting with version 1.4.2, the program will download and install the driver itself. Use my ADB DriverInstaller, or dowload and install Google USB Driver. You can also try this universal driver installer.

ACBridge is not installed. [Error]: Cannot to install ACBridge.
If in the menu for the Developers of your device there is an item Install applications via ADB - enable it. If that doesn't help and the rest of the program functions (disabling, saving, etc.) work correctly, then copy the com.cybercat.acbridge.apk file from the adb folder to the device and try to install it manually through the file manager. In Settings - Applications, find ACBridge and give it permission to access memory. Restart the program. You don't need to run ACBridge.

The program installs a service application on my device ... Is it safe?
Yes, completely safe. ACBridge application does NOT have any permissions other than storage access. Even internet access. This means that this application cannot pose a threat to your device.

Permission Manager. Cann't grant/revoke permits. Why?
You can only grant permissions that are allowed by the android security policy. You can only revoke permissions that have been manually granted.
 
KS
Oğuz Çelik

Oğuz Çelik

Kilopat
Katılım
11 Ekim 2015
Mesajlar
1.078
Makaleler
27
Çözümler
30
Yer
Turkey
Bu işlem garantide herhangi bir sorun oluşturur mu, bilginiz var mı?
Hayır, garantiye hiçbir şekilde etki etmez. Uygulamayı geliştirene tanrı muamelesi yapıyorlar, sen düşün gerisini.
 

cengover_ekin

Decipat
Katılım
6 Temmuz 2020
Mesajlar
4.651
Makaleler
1
Çözümler
31
Tam da aradığım uygulamaydı, çok teşekkürler.

Kullanıp da deneyimlerini aktarabilenler olursa çok faydalı olur.
 
KS
Oğuz Çelik

Oğuz Çelik

Kilopat
Katılım
11 Ekim 2015
Mesajlar
1.078
Makaleler
27
Çözümler
30
Yer
Turkey
Tam da aradığım uygulamaydı, çok teşekkürler.

Kullanıp da deneyimlerini aktarabilenler olursa çok faydalı olur.
Kendim kullandım, bu arada hata ayıklamayı açmak gerekiyor.

Yaklaşık 20 adet gereksiz sistem uygulamalarını kaldırdım. Sorun çıkmadı.
 

cengover_ekin

Decipat
Katılım
6 Temmuz 2020
Mesajlar
4.651
Makaleler
1
Çözümler
31
Kendim kullandım, bu arada hata ayıklamayı açmak gerekiyor.

Yaklaşık 20 adet gereksiz sistem uygulamalarını kaldırdım. Sorun çıkmadı.
Telefonlarda uyumluluk sorunu vs. de yok anladığım kadarıyla, her türlü Android telefonda çalışıyor. Doğru düşünüyorum, değil mi?
 
KS
Oğuz Çelik

Oğuz Çelik

Kilopat
Katılım
11 Ekim 2015
Mesajlar
1.078
Makaleler
27
Çözümler
30
Yer
Turkey
Telefonlarda uyumluluk sorunu vs. de yok anladığım kadarıyla, her türlü Android telefonda çalışıyor. Doğru düşünüyorum, değil mi?
Öyle gözüküyor, Samsung cihazımda sorunsuz çalıştı.
 
Yukarı