Amazondan Alışveriş

Erce Bayer

Hectopat
Katılım
2 Nisan 2013
Mesajlar
25
En iyi cevaplar
0
Beğeniler
0
Merhaba ben amazon.de'den the sims 4 collector' edition alacağım. Yurt dışından hiç alışveriş yapmadım birileri varsa yardımcı olurlarsa sevinirim.

Fiyatı : EUR 99,99
 

Yakup Kaplan

Hectopat
Katılım
21 Ağustos 2013
Mesajlar
19
En iyi cevaplar
0
Beğeniler
3
Tam olarak ne konuda yardım istediğini anlayamadım. Yurtdışından defalarca alışveriş yaptım amazon.de ile bir alışverişim olmadı. Amazon'un bazı ülkelere gönderim yapmadığını biliyorum. Bu alıcağın ürüne göre değişebiliyor alıcağın üründe böyle bir engelleme olup olmadığına bakman gerekir önce. Bir sorun da gümrük. Daha önce gümrük limitinin 150Avro'dan 75Avro'ya düşüldüğünü duymuştum fakat son olarak gördüğüm yazılı belgede hala 150Avro olduğu yazıyordu yani iyi bir araştırma yapsan iyi olur.

​GENELGE (2011/23)​
07.10.2009 tarihli ve 23955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Gümrük Kanununun Uygulanmasına Dair Kararın134 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası hükmü çerçevesinde 19/04/2011 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur.

POSTA EŞYASI

Posta ve hızlı kargo eşyası kapsamında muafiyet, mezkur Kararın 45 veya 62 nci maddesinde belirtilen eşya için söz konusudur. Kararın 61 inci maddesinde hüküm altına alınan yolcu beraberi 430 Avro’luk hediyelik eşya limiti, posta yolu ile getirilen eşya için söz konusu değildir. Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, kıymeti önemli değeri olmayan eşya limitini (150 Avro’yu) aşan, ancak 1500 Avro’yu aşmayan eşya, Kararın 62 nci maddesi kapsamında değerlendirilecek ve geldiği ülkeye göre bu eşyaya tek ve maktu vergi oranı uygulanacaktır. Söz konusu eşyanın vergilendirilmesinde, eşya kıymetinden Kararın 45 inci maddesinde geçen 150 Avro mahsup edilmeyecektir.
Posta ve hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın vergilendirilmesinde, kargo ücreti dikkate alınmayacak, ayrıca aynı gönderici tarafından Türkiye’deki bir alıcı adına gönderilen aynı konşimento muhteviyatı gönderiler bir bütün teşkil ederek tamamının kıymeti birlikte dikkate alınacaktır.

Kararın 45 inci maddesi kapsamında uygulanan muafiyet, iki ayda en fazla bir, yılda en fazla beş kere kullanılabilir. Bu limitlerin aşılması halinde eşyanın ticari mahiyette olduğu kabul edilip buna göre işlem yapılır.

Anılan Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (bb) bendinde “yolcu” deyimi, (cc) bendinde “yolcu beraberi eşya” deyimi tanımlanmıştır. Ancak, nakil vasıtaları sürücüleri ve hizmetlileri yolcu sayılmayacaktır. Bu tanımlar çerçevesinde, yolcuların beraberlerinde kişisel ve hediyelik eşyayı gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokmalarına izin verilir.

2010/46 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.


Ziya ALTUNYALDIZ

Müsteşar
 Yeni konular

Yukarı