Çözüldü "Arduino nano terminated Arduino nano kartı için derleme hatası" sorunu

Bu konu çözüldü olarak işaretlenmiştir. Çözülmediğini düşünüyorsanız konuyu rapor edebilirsiniz.
Çözüm
Taslak -> Library ekle -> Kütüpaneleri yönet

Kısmına gidip DHT Sensor kütüpanesini yüklemen gerek.

C++:
#include <DHT.h> // dht11 kütüphanesini kodlarımıza dahil ediyoruz.
int DhtPin=2; // DhtPin olarak Dijital 2'yi belirliyoruz.
DHT dht_sensor(5,DHT11); // dht_sensor adında bir DHT11 nesnesi oluşturduk.

void setup()
{
Serial.begin(9600); // Seri iletişimi başlatıyoruz.
Serial.println("www.arduinomedia.com");
Serial.println("*********************");
}

void loop()
{
// Sensör konrol ediliyor.

int chk = dht_sensor.read(DhtPin);

// Sensörden okunan değerleri serial ekranda yazdırıyoruz.
Serial.print("Nem Orani (%): ");

float nem = dht_sensor.readHumidity();

Serial.println(nem, 2);

Serial.print("Sicaklik (Celcius): ");

float derec = dht_sensor.readTemperature();

Serial.println(derec, 2);

Serial.print("Sicaklik (Kelvin): ");
Serial.println((float)(273 + dht_sensor.readTemperature()), 2);

float fahren = dht_sensor.readTemperature(true);

Serial.print("Sicaklik (Fahrenheit): ");
Serial.println(fahren, 2);

// Çiğ Oluşma Noktası.
Serial.print("Cig Olusma Noktasi: ");
Serial.println(dht_sensor.computeHeatIndex(derec, nem, false), 2);
Serial.println("------------------");

// Veriler her 1 saniyede bir veriler ekrana yazdırılacak.
delay(1000);

}
KS
KS
Uwuweweuwuewew Osas
Katılım
17 Ekim 2020
Mesajlar
872
Yer
keko lara 50kr dağıtıyor
Sensör dht11 ise kütüphane yüklemeniz gerekiyor.

Yükledim adafruıt inkini ama sonuç aynı bana bir tane link atar mısınız düzgün çalışacak bir kütüphane.
#include <DHT.h> // dht11 kütüphanesini kodlarımıza dahil ediyoruz.
int DhtPin=2; // DhtPin olarak Dijital 2'yi belirliyoruz.
dht11 dht_sensor; // dht_sensor adında bir DHT11 nesnesi oluşturduk.

void setup()
{
Serial.begin(9600); // Seri iletişimi başlatıyoruz.
Serial.println("www.arduinomedia.com");
Serial.println("*********************");
}

void loop()
{
// Sensör konrol ediliyor.

int chk = dht_sensor.read(DhtPin);

// Sensörden okunan değerleri serial ekranda yazdırıyoruz.
Serial.print("Nem Orani (%): ");
Serial.println((float)dht_sensor.humidity, 2);

Serial.print("Sicaklik (Celcius): ");
Serial.println((float)dht_sensor.temperature, 2);

Serial.print("Sicaklik (Kelvin): ");
Serial.println(dht_sensor.kelvin(), 2);

Serial.print("Sicaklik (Fahrenheit): ");
Serial.println(dht_sensor.fahrenheit(), 2);

// Çiğ Oluşma Noktası
Serial.print("Cig Olusma Noktasi: ");
Serial.println(dht_sensor.dewPoint(), 2);
Serial.println("------------------");

// Veriler her 1 saniyede bir veriler ekrana yazdırılacak.
delay(1000);

}
kod bu internetten aldım.
 

Vincenzoo

Centipat
Katılım
8 Mayıs 2020
Mesajlar
100
Yükledim adafruıt inkini ama sonuç aynı bana bir tane link atar mısınız düzgün çalışacak bir kütüphane.
#İnclude <DHT.h> // dht11 kütüphanesini kodlarımıza dahil ediyoruz.
İnt dhtpin = 2; // dhtpin olarak dijital 2'yi belirliyoruz.
Dht11 dht_sensor; // dht_sensor adında bir dht11 nesnesi oluşturduk.

Void setup()
{
Serial. Begin(9600); // seri iletişimi başlatıyoruz.
Serial. Println("www.arduinomedia.com");
Serial. Println("*********************");
}

Void loop()
{
// Sensör konrol ediliyor.

İnt chk = dht_sensor. Read(dhtpin);

// Sensörden okunan değerleri serial ekranda yazdırıyoruz.
Serial. Print("nem orani (%): ");
Serial. Println((float)dht_sensor. Humidity, 2);

Serial. Print("sicaklik (celcius): ");
Serial. Println((float)dht_sensor. Temperature, 2);

Serial. Print("sicaklik (kelvin): ");
Serial.println(dht_sensor.kelvin(), 2);

Serial. Print("sicaklik (fahrenheit): ");
Serial.println(dht_sensor.fahrenheit(), 2);

// Çiğ oluşma noktası.
Serial. Print("cig olusma noktasi: ");
Serial.println(dht_sensor.dewPoint(), 2);
Serial. Println("------------------");

// Veriler her 1 saniyede bir veriler ekrana yazdırılacak.
Delay(1000);

}
Kod bu internetten aldım.

Hata kodu nedir?
 
KS
KS
Uwuweweuwuewew Osas
Katılım
17 Ekim 2020
Mesajlar
872
Yer
keko lara 50kr dağıtıyor
Hata kodu nedir?

In file included from C:\Users\PC\Documents\Arduino\libraries\DHT-sensor-library-master\DHT_U.cpp:15:0:
C:\Users\PC\Documents\Arduino\libraries\DHT-sensor-library-master\DHT_U.h:36:10: fatal error: Adafruit_Sensor.h: No such file or directory.
#İnclude <Adafruit_Sensor.h>
^~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Compilation terminated.
Exit status 1
Arduino nano kartı için derleme hatası.
Bu yazıyor.
 
Yukarı