Askeri Okullar

byanigli

Hectopat
Katılım
3 Ocak 2014
Mesajlar
538
Yer
İzmir, Turkey, Turkey
A. İlk öğretimini tamamlamış lise seçme düzeyindeki Erkek ögrenciler için ;

1. Kara kuvvetleri adına
- Kuleli Askeri Lisesi
- Maltepe Askeri Lisesi

2. Deniz kuvvetleri adına
-(Heybeli Ada) Deniz lisesi komutanlığı

3. Hava Kuvvetleri adına
- Işıklar Askeri Lisesi

4. Silahlı kuvvetler namına
- Bando Ast.sb hazırlama okulu

Giriş şartları :
(1) Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarına giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir.
a) Sosyal durumu ile ilgili koşullar:
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak. Çifte vatandaşlık hakkına sahip olan adaylara 18 yaşını geçmelerini müteakip diğer ülke vatandaşlığından çıkması gerektiği yazılı olarak bildirilir. Aday diğer ülke vatandaşlığından çıkmadığı takdirde Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiğinin kesileceği konusunda bilgilendirilir.
2) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;
(a) Tutum ve davranışları ile kanun dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması,
(b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması,
(c) Toplumca tasvip edilmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olması,
(ç) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmaması veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmaması,
(d) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonuçları ile adlî sicil kayıtlarının olumlu olması,
3) Evli, dul, nişanlı olmamak, bir kadınla nikahsız birlikte yaşamamak,
4) Okul idaresine karşı sorumluluğu yüklenen bir veli göstermek.
b) Öğrenim durumu ile ilgili koşullar:
1) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilköğretim okulları ile bu okullara denkliği kabul edilmiş yabancı ilköğretim okullarından, sınava giriş yılında doğrudan mezun olmak,
2) Belirlenecek ilköğretim mezuniyet puanı/notuna sahip olmak,
3) Yurt dışında eğitim görüp mezun olan adaylar için; sınava giriş yılında doğrudan mezun olmak, bu okulların bir mesleğe yönelik olmadığı ve ilköğretim okulları ile denkliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı bir belgeye sahip olmak,
4) Herhangi bir nedenle ilköğretim okullarından çıkarılmamış olmak.
c) Sağlık, yaş, boy ve ağırlık ile ilgili koşullar:
1) 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin ortaöğretim okullarına girecek adaylarda aranacak boy, ağırlık ve ön sağlık niteliklerine sahip olmak,

Yaş En az boy/kilo En fazla boy/kilo
13 140,5 cm/ 30 kg 171,5 cm/ 67,45 kg
14 146,5 cm/ 34,2 kg 178,5 cm/ 72,8 kg
15 152,5 cm/ 39,5 kg 182,5 cm/ 77,6 kg
16 158 cm/ 44,9 kg 185 cm/ 80,8 kg


2) Sevk edildiği askeri hastaneden Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan sağlık raporunu almak,
Açıklama :T.S.K. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin Askerî Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin aşağıda yazılan sağlık niteliklerine uygun olmak, vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düz taban olmamak), duymasında en ufak bir kusur bulunmamak, her ne derece olursa olsun gözlük-lens kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak,
yapılacak diğer muayenelerden sağlık raporu almak ve Türkçeyi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak), 3) Giriş yılında en az 13, en çok 16 yaşında olmak. Adayın yaşının hesaplanmasında kayıt işlemlerinin yapıldığı yıl esas alınır. Ay ve gün farkları dikkate alınmaz. Yaş düzeltmesi yaptırmış olanların düzeltmeden önceki yaşları geçerlidir.Giriş Aşamalari :
1. Askeri lise Sınavına girmek (Çan egerisi uygulanmaktadır . Adayların alıdığı nota göre taban puan çıkartılır.)
2. Ön sağlık (Sınavda taban puan alındıktan sonra
3. Bedeni yetenek sınavı,(fiziki kabiliyet)
4. Mülakat,
5. Yalnızca Hava Kuvvetleri Komutanlığı nam ve hesabına öğrenim görecek öğrenciler için psikoteknik testi,
6. Yalnızca Bando Astsubay Hazırlama Okulu için müzik yeteneği testi,
7. Sağlık muayenesi ve benzeri seçim aşamaları sonunda, kontenjan içersinde bulunması.

Yukarıdaki maddeler sağlanıldığı takdirde , İntibak eğitiminiz başlar. İntibak eğitimi süresi içresinde tazminatsız ayrılabilir yada Elenebilirsiniz .

B. Orta öğretimi tamamlamış kız ve erkek öğrenciler için Ast Subay Meslek yüksek okulları
Kara kuvvetleri adına
Kara astsubay meslek yüksek okulu (Kamyo)
Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu Balıkesir ilinde bulunmaktadır. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu sınıf ve miktarda astsubay yetiştiren parasız yatılı bir askerî yükseköğretim kurumudur. Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek YüksekOkulunda, işletme Yönetimi, Elektrik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Otomotiv Teknolojisi, Inşaat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi, Mekatronik bilim programlarında iki yıl süreli ön lisans eğitimi verilmektedir. Eğitim öğretim faaliyetleri süresince öğrencilerin ihtiyaçlarını devlet tarafından karşılanmaktadır. Başarılı olan öğrenciler eğitim* öğretim görmüş olduğu ilgili programın ön lisans diploması ile birlikte astsubay çavuş olarak mezun edilmekte ve sınıf okulu eğitimi sonrasında kura ile atamaları yapılmaktadır. Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunu astsubaylara ve onun aileririne; sağlık, lojman ve askerî sosyal tesislerden faydalanma, OYAK üyeliği gibi birçok sosyal imkân sağlanmaktadır. Onurlu bir geçmişe sahip, gelecek için ümit ve güven veren Türk Kara Kuvvetlerinde; geleceðini yakalamak isteyen gençlerimizi Astsubay Meslek Yüksek Okuluna bekliyoruz.


Deniz kuvvetleri adına
Deniz astsubay meslek yüksek okulu (Damyo)
Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu; Türk Deniz Kuvvetlerinin kara birlikleri, denizaltıları, su üstü gemileri, uçak/helikopterleri,
SAT/SAS birliklerinde ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sahil güvenlik botları, uçak/helikopterleri ile kara birliklerinde görev yapacak astsubayları yetiştirmek üzere eğitim-öğretim veren bir kurumdur.Eğitim ve Öğretim süresi ön lisans düzeyinde 2 (İki) yıl olup öğrencilerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır.Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunda; Deniz Ulaştırma ve İşletme, Elektronik Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı, BüroHizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ve İşletme Yönetimi programları Altınova/YALOVA’da, Gemi Makineleri İşletme ve Elektrik
programları ise Derince/KOCAELİ’de verilmektedir. Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine aldıkları eğitimlere ilave olarak çağdaş Donanmamızın modern gemilerinde temel ve açık deniz eğitimleri verilmektedir. Eğitimler esnasında denizi ve denizciliği öğrenerek yurt içi ve yurt dışı limanları ziyaret etmeleri, ülkemizi ve dünyayı tanımaları sağlanmaktadır.
Bu seçkin eğitimi tamamlayan öğrenciler astsubay çavuş rütbesi ile mezun oldukları gün maaş almaya hak kazanmakta, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağladığı sosyal, sağlık, OYAK üyeliği ve lojman gibi olanaklardan faydalanma hakkına sahip olmaktadır.


Hava kuvvetleri adına
Hava astsubay meslek yüksek okulu (Havamyo)
Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu; Hava Kuvvetleri Komutanlığının astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla ön lisans düzeyinde, Akademik ve Temel Askerlik Eğitimi ile astsubayların Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapacağı sınıf, branş ve ihtisaslarda eğitim-öğretim veren yatılı bir askeri eğitim öğretim kurumudur. Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunda tüm eğitim-öğretim faaliyetleri, 21’inci yüzyılın havacılık bilim ve teknolojisi ile bütünleştirilerek yürütülmektedir. Bedensel ve zihinsel olarak en mükemmel şekilde yetişmek, Türkiye Cumhuriyeti semalarunda, barış ve huzuru sağlamak için yapılan uçuşları desteklemek, zoru başarmak ve geleceği yakalamak istiyorsanız sizleri aramızda görmek istiyoruz.Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Teknik Okullar Komutanlığı (Gaziemir/İZMİR) bünyesinde konumlandırılmıştır. Eğitim-öğretim süresi iki yıldır.İki yıllık eğitim-öğretim süresince, öğrencilerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmakta, mezun olan öğrenciler astsubay çavuş rütbesi ile göreve başlamaktadır.


Jandarma adına
Jandarma astsubay meslek yüksek okulu (Jamyo)
Jandarma Astsubay Meslek Yüksek okulu; lise ve dengi okul mezunu erkek ve bayan adaylardan, Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyduğu miktarda muvazzaf astsubay yetiştiren, ön lisans düzeyinde iki yıl süreli eğitim-öğretim veren, parasız yatılı askerî yüksek öğretim kurumudur. İki yıllık eğitim-öğretim süresince, öğrencilerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmakta, başarılı olan öğrenciler Astsubay Çavuş rütbesi ile göreve başlamaktadır. Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara-Beytepe’de; Jandarma Subay Temel Kursu ve Uzman Jandarma Okulununda bulunduğu, Jandarma Eğitim Komutanlığı kışlası içerisinde konuşludur. Gerekli niteliklere sahip Jandarma Astsubayları, yapılacak sınavlarda başarılı olmaları ve J.Gn.K.lığınca belirlenen kontenjan içerisinde yer almaları halinde verilecek eğitim ve öğretimi müteakip Subay olabilmektedir. Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun olan Astsubaylara; sağlık, lojman ve askeri sosyal tesislerden faydalanma, OYAK üyeliği gibi birçok sosyal imkân sağlanmaktadır. Gülhane askeri tip akedemesi namına
Gülhane askeri tıp akedemisi sağlık ast subay meslek yüksek okulu
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu Ankara ilinde bulunmaktadır. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin (Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı) ihtiyaç duyduğu miktarda sağlık sınıfı muvazzaf astsubay yetiştiren, GATA Komutanlığı bünyesinde kurulmuş, ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren, parasız yatılı bir askerî yükseköğretim kurumudur. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu iki yıl süre ile ön lisans eğitimi vermektedir. Eğitim* öğretim faaliyetleri süresince öğrencilerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır. Başarılı olan öğrenciler, ön lisans diploması ile birlikte astsubay çavuş olarak mezun edilmektedir. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunu astsubaylara; sağlık, lojman ve askerî sosyal tesislerden faydalanma, OYAK üyeliği, yurt içi ve yurt dışı kurslar, geçici yurt dışı görevler gibi birçok imkân sağlanmaktadır.

Başvuru şartlari :
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandşı, erkek ve ihtiyaç duyulan kuvvetlerin okuluna göre kız olmak ,
2. Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamış/çıkarılmamış yada sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
3. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan, Askerî Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,
4. 2014 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2013 yılında mezun olmak,
5. 2014 Yılı Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) katılıp ve belirlenecek taban puanı almak olmak,
6. Her Kuvvet Komutanlığı için ayrı ayrı hazırlanacak olan 2014 yılı Astsubay Meslek Yüksek Okulu Kılavuzlarýnda yer alan kaynak okul ve bölümlerden mezun olmak,
7. En fazla 21 yaşında olmak(Yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır.),
8. şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarından belirlenecek baraj puanının % 90’ını alanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edilecektir. Seçim aşamalarında başarılı olan ve % 5 kontenjanına giren adaylar Meslek Yüksek Okuluna girmeye hak kazanacaktır.
9. Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliğinin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Astsubay Meslek Yüksek OkullarıGiriş Koşullarını” taşımak,
10. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş veya ertelenmiş hükümlerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
11. Nişanlı, evli, dul, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
12. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),
13. Astsubay Meslek Yüksek Okulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,
14. “Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silâhlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler için Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrýlacak Öðrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair
Yönetmelik’te belirlenen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,
15. Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okuluna belirlenen kontenjan dâhilinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına mensup lise mezunu uzman erbaşlardan öğrenci alınacaktır. Uzman erbaş kaynağından başvuracak adayların, yukarıda belirtilen şartlar (Yaş, mezuniyet, medeni durumu hariç) ile K.K.K.lığınca yayımlanacak 2014 Yılı Astsubay MYO Başvuru Kılavuzunda belirtilecek şartlara sahip olmaları durumunda başvuruları kabul edilecek ve sınavlara çağrılacaklardır.
16. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamalarına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak diğer yüksek öğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.
Giriş Aşamalari :
1. :Ygs'den belirten taban puanını almak
2. Ön sağlık (Sınavda taban puan alındıktan sonra
3. Bedeni yetenek sınavı,(fiziki kabiliyet)
4. Mülakat,
5. Yalnızca Hava Kuvvetleri Komutanlığı nam ve hesabına öğrenim görecek öğrenciler için psikoteknik testi
7. Sağlık muayenesi ve benzeri seçim aşamaları sonunda, kontenjan içersinde bulunması.

C . Lise ögretimini tamamladıktan sonra üniversitede seçimindeki erkek ve kız öğrenciler için

Kara kuvvetleri namına
Kara harp okulu
Kara Harp Okulu, Ankara ilinde bulunmaktadır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyduğu sınıf ve miktarda subay yetiştiren askerî yükseköğretim kurumudur. 4566 Sayılı Harp Okulları Kanunu uyarınca üniversite statüsünde olan Kara Harp Okulunda, Subay Diplomasının yanı sıra; Mühendislik (Endüstri ve Sistem, Elektronik, Makine, İnşaat, Bilgisayar, Harita), İşletme, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler lisans programlarında ulusal ve uluslararası denkliği/geçerliliği olan lisans diploması da verilmektedir. Kara Harp Okulunda; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye, Harita ve Jandarma sınıflarında subay yetiştirilmektedir. Kara Harp Okulunda uçucu olmaya istekli öğrencilere gerekli şartları taşıdığı takdirde helikopter ve uçak pilotu olma imkânı da sunulmaktadır. Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları (Yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır. Öğrenimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, yukarıda belirtilen programlarda verilen lisans diploması ile birlikte Teğmen olarak mezun edilmekte ve sınıf okulu eğitimi sonrasında atamaları yapılmaktadır. Kara Harp Okulu mezunu subaylara; sağlık, lojman ve askerî sosyal tesislerden faydalanma, OYAK üyeliği gibi birçok sosyal imkânlarla birlikte kıt’a görevinde başarılı subaylara yurt dışında temel ihtisas kursları ile yüksek lisans, doktora eğitimi ve meslek hayatında yurt dışı geçici/daimi görev imkânları da sunulmaktadır
Deniz kuvvetleri namına
Deniz Harp okulu
Türk Deniz Kuvvetlerinin temel subay kaynağı olan Deniz Harp Okulu, Deniz Kuvvetlerinin çeşitli birimlerinde görev alacak cesur, dürüst, liderlik özelliklerine sahip, en son teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde akademik eğitim almış deniz subayları yetiştirmektedir. Deniz Harp Okulu mezunu deniz subayları; Türk Deniz Kuvvetlerinin denizaltıları, suüstü gemileri, uçakları, helikopterleri, Sualtı Taarruz (SAT)/ Sualtı Savunma (SAS), deniz istihkâm, deniz piyade ve diğer kara birlikleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemiler, S/G botları, uçaklar, helikopterler ve birliklerde görev yapmaktadır. Deniz Harp Okulunun İstanbul Tuzla’daki modern yerleşkesinde endüstri, bilgisayar, makine, gemi inşa, elektrik/ elektronik mühendisliği ve uluslararası ilişkiler dallarında dört yıllık lisans düzeyinde akademik eğitim
verilmektedir.Deniz Harp Okulunda geleceğin subay adaylarına yıl içerisinde verilen akademik eğitimlere ilave olarak çağdaş donanmamızın modern gemilerinde temel deniz eğitimleri ve açık deniz eğitimleri verilmekte ve bu eğitimler esnasında denizi ve denizciliği öğrenerek yurt içi ve yurt dışı limanlarda ülkemizi ve dünyayı tanıma imkânı sağlanmaktadır.
Genç Bahriyelileri deniz koşullarına bedensel yönden hazırlamak maksadıyla Deniz Harp Okulunda her türlü spor imkânı sağlanmaktadır. Uluslararası düzeyde bile benzeri bulunmayan spor tesisleri ile geleceğin subay adaylarına deniz sporlarına yönelik yelken, kürek ve yatçılık eğitimleri verilmekte, tüm spor branşlarında ulusal ve uluslararası düzeyde
yarışmalara katılmaları sağlanmaktadır. Ayrıca Türk Deniz Kuvvetlerinin özel ihtisas sahibi uzmanları tarafından verilen eğitimleri başarı ile tamamlayan Deniz
Harp Okulu öğrencilerine “tek yıldız dalgıç brövesi” verilmektedir. Öğretim binaları, laboratuarlar, spor tesisleri, sosyal tesisler, kayıkhane ve öğrenci yaşam alanları ile eşsiz olanaklara
sahip olan Deniz Harp Okulunun seçkin eğitimini tamamlayan Teğmenler mezun oldukları gün maaş almaya başlamakta, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağladığı sosyal, sağlık, OYAK üyeliği ve lojman gibi olanaklardan faydalanma hakkına sahip olmaktadırlar.
Deniz Harp Okulu mezunu subaylar için yurt içi ve yurt dışında yüksek lisans ve doktora imkânları da mevcuttur
Hava kuvvetleri adına
Hava Harp okulu

Türk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynağı Hava Harp Okulu İstanbul Yeşilyurt’ta bulunmaktadır. 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu uyarınca üniversite statüsünde olan Hava Harp Okulunda, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Yönetim Bilimleri dallarında lisans düzeyinde akademik eğitim, askeri eğitim ve özendirici uçuş eğitimi verilmektedir. Dört yıllık eğitim-öğretimlerini başarıyla tamamlayan Harbiyeliler lisans diplomasına sahip pilot adayı teğmenler olarak mezun olmaktadır.Öğrenimlerini başarı ile tamamlayan Harbiyelilerden sağlık muayenesini başarıyla geçenler İzmir’de uçuş eğitimine başlamakta, sağlık muayenesini herhangi bir nedenle kaybedenler ile uçuş eğitiminden çeşitli nedenlerle ayrılanlar ise Hava Kuvvetlerindeki diğer sınıf okullarında eğitim almaktadır. Sınıf eğitimlerini tamamlayan teğmenler pilot veya yer sınıfı subaylar olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapmaktadır. Hava Harp Okulundan mezun olan subaylar; lojman, sosyal tesis ve sağlık imkânlarından yararlanmakta, yurtiçi ve yurtdışındaki eğitim kurumlarında yüksek lisans ve doktora eğitimi yapmaktadır. Hava ve uzay gücünün dünya genelindeki önemi ve etkisi her geçen gün artmaktadır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ailesi sizlerin katılımı ile daha da güçlenecektir.


Başvuru şartları ;
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Yapılacak arşiv araştırması ve soruşturma sonucunda şüpheli ve sakıncalı halleri bulunmamak,
3. Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
4. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan Askerî Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,
5. 2013 Yılı Yükseköğretime Geçiş (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) katılmış ve tespit edilecek taban puanı almış olmak,
6. Herhangi bir mesleğe yönelik olmayan ve ÖSYS Kılavuzunda yer alan okul türlerinden:
a. 11033 Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler)
b. 11058 Fen Lisesi
c. 11017 Lise (Resmi ve Gündüz Öğretim Yapan Liseler)
ç. 11106 Lise, Özel Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler)
d. 11066 Özel Fen Lisesi
e. 11025 Özel Lise
f. 11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise
g. 30028 Lise Programı
ğ. 30077 Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı)
h. 50027 Anadolu Öğretmen Lisesi
ı. 50019 Öğretmen Lisesi
i. 11122 Sosyal Bilimler Lisesi mezunu olmak,
7. En fazla 20 yaşında olmak
8. 2014 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2013 yılında mezun
olmak.
9. Şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarından belirlenecek baraj puanının % 90’ını alanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edilecektir. Seçim aşamalarında başarılı olan ve % 5 kontenjanına giren adaylar Harp Okullarına girmeye hak kazanacaktır.
10. 27 Eylül 2001 tarihli, Harp Okulları Yönetmeliğinin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Harp Okulları Giriş Koşullarını” taşımak,
11. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
12. Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
13. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),
14. Harp Okulları için yapılacak olan sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,
15. Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silâhlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,
16. Öğreniminin herhangi bir safhasında meslek veya mesleğe yönelik okullarda okumamış olmak gerekmektedir.
17. Harp Okulları seçim aşamasına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak diğer yüksek öğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.
18. Birden fazla Harp Okuluna başvurmak isteyen adayların, belirtilen İnternet adreslerine girerek her bir okul için ayrı ayrı başvuru yapması gerekmektedir.
 
O

Oğulcan Erişti

Ziyaretçi
Hocam birak ya, 3 sene once kara'yi kazandik fakat mulakata bile cagirmadilar. Ameliyat izlerim, dikislerim var diye. Lanet olsun. :(
 

Ozan Demir

Kilopat
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
1.092
Yer
Safranbolu
Çok isterdim Polis asker olmayı ama 3 yaşımda terör gazisi olduğum için başvuru bile yapmadım.
 
KS
byanigli

byanigli

Hectopat
Katılım
3 Ocak 2014
Mesajlar
538
Yer
İzmir, Turkey, Turkey
Öncellikle kardeşim, Geçmiş olsun. Bugün evde rahatça uyuyorsak, askerlere ve polislere vede onların ailelerine borçluyuz. Askeri okullara giremedim diye üzülme, sen zaten kutsal bir isim taşıyorsun. Arkadaşlık ortamı güzel ama her memurlukta ki gibi formalite işleri çok can sıkıyor.
 

Ozan Demir

Kilopat
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
1.092
Yer
Safranbolu
Öncellikle kardeşim, Geçmiş olsun. Bugün evde rahatça uyuyorsak, askerlere ve polislere vede onların ailelerine borçluyuz. Askeri okullara giremedim diye üzülme, sen zaten kutsal bir isim taşıyorsun. Arkadaşlık ortamı güzel ama her memurlukta ki gibi formalite işleri çok can sıkıyor.
Teşekkürler, hiçbir zaman gocunmadım 20 küsür ameliyat geçirdim. Hayatımın 3 yılı yatakta geçti. Ama Allah'ıma bin şükür alnım ak dolaşıyorum.
 
O

Oğulcan Erişti

Ziyaretçi
Maltepe'yi kazanmıştım, fakat fiziksel sorunlardan dolayı mülakata bile çağırılmadım. Zaten oraya ayak uydurmak çok zor, orada okuyup okulunu bitiren kişi bambaşka biri olarak döner hayata.
 
Yukarı