Ateizm felsefesi kendisi ile çelişir mi?

Tanrı var olsaydı, var olduğunun bilinmesine dair herhangi bir eyleme ihtiyacı olmazdı. Yarattığı şeyin olası tüm sonuçlarını önceden bilerek yarattığından istemediği bir sonuçta asla oluşamazdı ki o dilediğince yaratandır. Dilediğince yarattığı bir şeyin onun istemediği bir şey yapma olasılığı yoktur ki o yaratırken ona tüm süreci bilerek nefs nasip ve akıl veriyor. olası istenmeyen sonuçları önceden bildiğinden ona neyin neden olduğunu da daha yaratmadan bildiğinden, o nedenleri ortadan kaldıracak şekilde yaratmaya da kadir olduğundan her yarattığı ve o yarattığının yaptığı ve neden olduğu tüm süreçlere de yaratım anında karar verilmiştir. Yani bahsedilen sıfatlara haiz bir tanrının varlığında olan her şey onun dileğidir. iyi ve kötü şeyler de. Her şeyi dilediği gibi yaratan ve sonuçları da yaratım anında zaten yaratmış olan, sonuçlar yüzünden cezaya, nutuklara, elçilere, kendini bildirmeye ihtiyaç duymaz. cennet ve cehenneme de ihtiyaç duymaz. Cezalandırma acizliğinde değildir.
 
sözler köşkü kavrayışının mantık sınaması anca bu kadar olabiliyor.
Varlığına iman edilen ama hakkında hiçbir veri olmayan bir Tanrı.
Bu varlığın verilerle ortaya konması yani hipotezinizi ispatlanması mümkün olmayan bir tanrı....
Sunduğu hipotezini veriyle destekleyemeyen ve oradaki çıkarımlarını doğada ispatlayamayan bir iman eden.
Duygular, güneşi göremeyen kör kız... bunlar safi safsata...

Kadiri mutlak, her şeyi bilen, mutlak iyi bir yaratıcının varlığına iman ederken onun varlığına dair delil ortaya koymaktan aciz olarak , havayı göremiyorum ama bak var yani tanrıyı da göremezsin ama var safsatasında bir zeka...

Ne yazdığını bence sen bir daha oku ateizmin çelişkisi diye sunduğun hipotezinin dayandığı temel de ne var bir bak...
Ön yargının yansıması olmuş cümlen, sözler köşkü Nurcudur. Ben ise hayatta zerre sevmem öyle şeyleri, Deli Said dediğim bir adamı, bana isnat etmen komik olmuş. Ben izlemem öyle kalitesiz şeyleri, kanalları, ama sen onları baya izlemişsin belli, ve maalesef onların çürük argümanlarını çürütmeye çalışıyorsun. Klasik nurcu-ateist ilkel tartışmaları ile kendini konumlandırmışsın.

Benim yazılarımda sözler köşkü diye bir şey geçti mi?
Neye dayanarak bunu söyledin sen? :)

Tanrının varlığı insan tarafından ispatlanamaz, ispatlanan bir varlık zaten tanrı olamaz.
Çünkü ispat yapan ispatlanandan üstündür. İspatlayan aktif islatlanan pasiftir. İnsan, tanrı ilişkisi için böyle bir şey mümkün değildir.

Bizim ateistler, sunni ateisttir derken tamda bunu kastediyorum. Sözler köşkü, cüppeli, Nihat Hatipoğlu gibi saçma sapan dinin ticareti yapan insanları esas alırlar. Bunların anlattığını doğru zannederler. Sonra da dini inkar ederler.

Aslında evet. Eğer Tanrı din göndermiş olsaydı bu din başarılı olurdu, dinler ve kutsal kitaplar değiştirilemez ve hakiki dinlerde mezheplere bölünemezdi.
Mesala en basitinden İslam; zibilyon tane mezhep var ve her mezhep birbirini afaroz ediyor.
O halde Tanrı başarısız olamayacağına göre Tanrı din göndermemiştir.
Deizm en tutarlı felsefedir.
Şeyhülşeytanlar böldü, İslam bölünmeyi doğru görmüyor ki..
Şeyhülşeytanlar her birisi kendince bir şey çıkardı. İnsanları bölmek ve bu sayede din sömürüsünü devam ettirmek için..

O mezhep dediklerinizin hepsi aslında ayrı bir dindir. İslam ile alakaları yoktur.
 
Benim yazılarımda sözler köşkü diye bir şey geçti mi?
Neye dayanarak bunu söyledin sen? :)

Tanrının varlığı insan tarafından ispatlanamaz, ispatlanan bir varlık zaten tanrı olamaz.
Çünkü ispat yapan ispatlanandan üstündür. İspatlayan aktif islatlanan pasiftir. İnsan, tanrı ilişkisi için böyle bir şey mümkün değildir
Aynı akıl yürütme seviyesindeki örneklerinize dayanarak.
Olmayan bir şey insan tarafından ispatlanamaz , ispatlanan varlık zaten tanrı olamaz. Nihayetinde de tanrı yoktur. Çünkü onun varlığının yansımalarını dahi doğada hayatta hissedebileceğimiz hiçbir şey yok.
İspat yapanın ispatlanandan üstün olması tamamen safsata. Kendinden öz olarak üstün bir varlığın varlığına dair ispatı, eğer o öz bilinmek istiyorsa, inanılmak istiyorsa elde edememek daha zordur. Yani tam tersi geçerli. İspatlayanın da ispatlananında aktif olmasını da bir düşün. Tanrı olmadığı için evet mümkün değil ama olsaydı gayet mümkün olurdu...
 
Şeyhülşeytanlar böldü, İslam bölünmeyi doğru görmüyor ki..
Şeyhülşeytanlar her birisi kendince bir şey çıkardı. İnsanları bölmek ve bu sayede din sömürüsünü devam ettirmek için..

O mezhep dediklerinizin hepsi aslında ayrı bir dindir. İslam ile alakaları yoktur.
Hocam siz sanırım Kurancısınız. En basitinden Kurancılık bile kendi içinde 6ya bölündı. Teslimolanlar(Reşad Halifeciler), Ilımlı Kurancılar(Hadis eleyenler), Koyu Kurancılar(hadislerin hepsini red edenler), Harekesiz Kurancılar(Salatın dua anlamına geldiğini söyleyenler), Liberal Kurancılar, Ahitciler( İncil’in ve Tevrat’ın değişmediğini söyleyen Kurancılar)…
Yani eğer Allah din göndermiş olsaydı bu dinler tutarsız olmazdı.
Kuran mesala Hareke dediğimiz bir şey var. Arapça Kurandan bi kelimeden noktayı silince kelimenin tamamen anlamı değişiyor. Kuranda hareke konusu çok sıkıntı bir kelimenin binlerce anlamı var çelişki oluyor çeviri yaparken.
Örnek Nisa 34’de ki “DRB” kelimesi eğer darabe diye okursan “vurmak” anlamına gelir ama darab diye okursan “uzaklaşmak” anlamına gelir. Arapça kutsal kitap için sıkıntılı bir dil.

Eğer Allah din göndermiş olsaydı Latince, Türkçe veya Cermen Dilleri gibi basit dilleri seçerdi.
 
İlk olarak maddenin ezelden beri var olduğunu ileri sürmez. Materyalizmin ileri sürdüğü mevcut süreçlerin tamamının mekanik olarak açıklanabilen maddi şeylerden doğduğudur. Doğayı açıklamak için insan üretimi masallara iman etmek yerine maddi süreçlerin sonucunda bunun olduğundan hareket eder. Deney ve gözleme dayanır. Birilerinden duyulan masallarına değil. Temel mantık hatalarına gelirsek. A nın ve C nin B özelliği taşıması A=C sonucunu doğurmaz. Tanrı ve madde ezeli ve ebedi olsaydı bile bu Tanrının madde, Maddenin de Tanrı olduğunun ispatı olamazdı. Bu anca her ikisinin de ezeli ve edebi olduğunu söylemek olurdu. Madde yaratılmamışsa onu yaratan bir tanrı olmadığı sonucu doğar. Çelişkinin sebebi temel mantık eğitimi eksikliği.
Evet, A=C'dir. Bu mantıksal bir çıkarımdır ve transitive özelliği olarak bilinir. A=B ve B=C olduğunda, A ve C arasında dolaylı bir bağlantı vardır ve bu nedenle A ve C eşdeğerdir. Örneğin, A=2, B=2 ve C=2 olduğunu varsayalım. A=B ve B=C olduğundan, A=C'dir. Yani, 2=2 ve 2=2 olduğundan, 2=2'dir.

Yani eğer Evren=Kendiliğinden var olan, ezeli ve Tanrı=Kendiliğinden var olan ezeli ebedi ise Evren=Tanrı’dır çıkarımını yapabiliriz.
 
Evet, A=C'dir. Bu mantıksal bir çıkarımdır ve transitive özelliği olarak bilinir. A=B ve B=C olduğunda, A ve C arasında dolaylı bir bağlantı vardır ve bu nedenle A ve C eşdeğerdir. Örneğin, A=2, B=2 ve C=2 olduğunu varsayalım. A=B ve B=C olduğundan, A=C'dir. Yani, 2=2 ve 2=2 olduğundan, 2=2'dir.

Yani eğer Evren=Kendiliğinden var olan, ezeli ve Tanrı=Kendiliğinden var olan ezeli ebedi ise Evren=Tanrı’dır çıkarımını yapabiliriz.
Dostum bunu sana önceden açıklamıştım hala anlamamışsın. Senin verdiğin örnekle söylediğin şey aynı değil. B=2 kesin bilgi olarak sana verilirse sen dediğin denklemi kurabilirsin. Tanrının kendiliğinden var olan, ezeli edebi olduğunu sana kim kanıtladı? Tanrı hakkında söyleyecebileceğin her şey varsayımdır. Varsayımlar üzerinden çıkarım yapamazsın, başka varsayımlar üretirsin. Ki dayanağı varsayım olan varsayımın hiçbir değeri yoktur.
 
Uydurulan din var indirilen din var. Uydurulan İslam'a bende inanmıyorum. İndirilen dine inanıyorum. Kur'an İslam'ı çok güzel.

Gelenekteki din konusunda çok fazla uydurma var. Mesela gerçek İslam göre din adamı tek kuruş para kazanamaz. Ancak uydurulan dinde halkı soyuyorlar. Böyle ayrımlar var.

O yüzden din yok derken hangi dine yok dediğimize de dikkat etmek gerekir.
Kader altında Allah'a iftira edenler ateistlerden daha Müslüman değiller.
İnsanlar maalesef dinlerini kaynaklarından değil, din istismarcısı şarlatanlardan öğreniyorlar. Sonra da onların çelişkisini dinin çelişkisi sanıyorlar.

Benim çözümün net din var din adamı yok. Şeyhülşeytanlara kızıp güzel dini reddetmek doğru bir davranış değildi.

Bu içeriği görüntülemek için üçüncü taraf çerezlerini yerleştirmek için izninize ihtiyacımız olacak.
Daha detaylı bilgi için, çerezler sayfamıza bakınız.

Dininizi kaynağından öğrenin. Din adamlarının hezeyanları ile gerçek dinin alakası yok.

Kuran İslam'ı:​

 1. Köleliği yasaklamıyor. (Bakara: 177-221), (Nisa: 24-25-36-92), (Maide: 89), (Tevbe: 60), (Nahl: 71-75), (Muminun: 5-6), (Nur: 33-58), (Ahzab: 26-50-52-55), (Mucadele: 3), (Mearic: 29-30), (İnsan: 8 ), (Beled: 12-13), (Rum: 28)
 2. Kadını dövmeyi emrediyor. (Nisa: 34)
 3. Dünyayı düz olarak tasvir ediyor. (Hicr: 15), (Ra'D: 3), (Kaf: 7), (Gâşiye: 20), (Şems: 6), (Naziat: 30), (İnşikak: 3), (Bakara: 22), (Nede: 6-7), (Zariyat: 48)
 4. Ayetlerde konuşanın kim olduğu belli değil. 3 ayrı özne var; Ben (Muhammed), O (Allah), Biz. (HUD: 2), (Zariyat: 51), (En'am: 114), (Hicr: 9), (Tekvir: 19-20), (Ahzab: 56)?
 5. Spermin testiste oluştuğunu bilmiyor. (Tarık: 7)
 6. Her canlıyı çift yarattık diyor, bakterilerden haberi yok. (Zariyat: 49)
 7. Güneşin çamura battığını iddia ediyor. (Kehf: 86)
 8. Yıldızlar şeytanın atış tanesi diyor. (Mulk: 5)
 9. Kutuplar yok. En kuzey ve en güneyde oruç nasıl tutulabilir, bir malumat yok. (Bakara: 187)
 10. Allah'ın emin olamaması (saffat 147)
 11. (Enam 146) Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık diyor. Neden ayrım yapıyor Yahudilere haramda niye Müslüman'lara haram değil?
 12. Beyin kelimesi yok. Beyin yerine düşünme organı olarak kalp anlatılıyor. (Muhammed: 24), (A'raf: 179), (Hacc 46), (Ali İmran: 119)
 13. Mirasta adaletsiz. (Nisa: 11-12)
 14. Şahitlikte kadın ve erkeği bir tutmuyor. (Bakara: 228-282)
 15. Arap toplumuna indiği anlaşılıyor. (Fussilet: 44), (Yusuf: 2), (Şuara: 198-199), (Enam: 92)
 16. Peygamberin seks sırası anlatılıyor. (Ahzab: 51)
 17. Birçok ayet birbirini yalanlıyor. İlk Müslüman'ın Muhammed, Musa ve İbrahim olduğuna dair ayrı ayrı ayetler var. Hangisi belli değil. (A'raf: 143), (En'am: 163), (Ali İmran: 67)
 18. El, ayak kesme, sopayla dövme gibi akıl almaz ceza yöntemleri öneriyor. (Maide: 33-38)
 19. Kelle kesmeyi emrediyor. (Muhammed: 4)
 20. Kafirleri nerede bulursanız öldürün diyor. (Bakara: 191) bu ayet için o zaman öyle gerekti diyorlar, o zaman İslam evrensel değil. Bizim toplumuz için ayrı bir peygamber ve kitap gelmeliydi.
 21. Sadece Muhammed'e özel kadınlar listesi var. Müminlere 4 kadın, Muhammed'e sınır yok. (Ahzab: 50)
 22. Kadının cariye olmasına onay veriyor. (Mearic: 30), (Nisa: 24-25), (Muminun: 6), (Nur: 33)
 23. Ayetlerin bazılarında anlatım bozuklukları var. Haram davranışları sayarken "anne babaya iyilik edin" gibi pozitif cümleler var?
 24. Anlayasınız diye Arapça indirdik deniliyor. Arapça evrensel değil. (Yusuf: 2)
 25. "Mekke ve civarı için indirdik" diyen ayet de var evrensel diyen de... Kuran evrensel değil KAVİMSELDİR. (En'am: 92)
 26. Peygamberin öz amcası Ebu Leheb'e beddua ve hakaretler var ve bu namaz suresi... (Tebbet: 1-5)
 27. Peygamberin evinden misafir kovma ayeti var. (Ahzab: 53)
 28. Peygamber evlatlığı Zeyd'in karısını koynuna alabilsin diye ayet var. (Ahzab: 37)
 29. Kuranda çevrenizi temiz tutun, nefsi müdafa dışında insan öldürmeyin gibi gerekli ayetler yok!
 30. Sınırsız cariye helal. (Muminun: 6), (Nur: 32-33), (Ahzab: 50-52-55), (Mearic: 30)
 31. Ayetleri sorgulamayın diye ayet var. (Maide: 101)
 32. Dünyada haram ettiği zina ve içkiyi ahirette ödül olarak anlatıyor. (Bakara: 219), (Maide: 90-91), (Yunus: 4), (Nahl: 67), (Bakara: 25), (Ali İmran: 15), (Duhan: 54), (Tur: 20), (Rahman: 72), (Vakıa: 23), (Nebe: 33-34)
 33. Eş cinselleri lanetliyor. Eş cinsellik bir tercih değil genetik bir bozukluktur. (Nisa: 15-16), (Araf: 80-81), (Hicr: 71), (Şuara: 165), (Neml: 55)
 34. Gayrimüslimlerin cennete girebileceği de söylenirken, başka ayette tam zıttı söyleniyor. (Bakara: 62), (Maide: 69), (Nur: 39), Hu: 15-16), (Tevbe: 17)
 35. Namazın nasıl kılınacağı anlatılmıyor?
 36. Tarihi bir olay anlatırken Meryem'leri karıştırıyor. Kur'an'da “Ey Harun'un kız kardeşi” diye hitap etmişlerdir. Halbuki bu iki Meryem birbirinden tamamen bağımsızdır. İsa'nın annesi olan Meryem'in Harun isminde bir kardeşi olmadığı gibi, bu iki Meryem'den ilki, diğerinden yaklaşık 1700 yıl önce yaşamıştır. (Meryem: 28)
 37. Lat, Menat ve Uzza isimli putlardan bahsediyor. Bunlar Al-ilah isimli ay tanrıçasının kızları(Necm: 19-20)
 38. Savaşa teşvik eden ayetler var. (Bakara: 190-193-216-244), (Ali İmran: 166), (Nisa: 71-72-76-84), (Enfal: 17-39-65), (Tevbe: 14-15-46-111-123), (Hac: 39), (Ahzab: 18-19), (Muhammed: 20), (Fetih: 11-16)
 39. Bir savaşta kaç Müslüman'ın kaç kafire denk geldiğini anlatan ayeti hemen bir sonraki ayet yalanlıyor. (Enfal: 65-66)
 40. Kadına savaşta "ganimet" diyor. (Nisa: 4)
 41. "Cahiliye dönemindeki gibi açılıp saçılmayın" diye kadının özgürlüğünü kısıtlıyor. (Ahzab: 33)
 42. Ayın yarıldığını iddia ediyor. Bunu dünyanın yarısı görürdü ve tarihi kayıtlara geçerdi(Kamer: 1)
 43. Galaksiler yok?
 44. Evrenin nasıl oluştuğu tamamen yanlış anlatılıyor?
 45. Dünyanın oluşumu bilime taban tabana zıt…
 46. Güneş dünyanın etrafında döner diyor. (Enbiya/33)
 47. Allah pek çok ayette beddua ediyor, hatta bazılarında kendi kendine "Allah onları kahretsin" diyor. (Munafikun: 4), (Tevbe: 30)
 48. Kuran'da kadınlara hitap hiç yok?
 49. Bazı hayvanları hâkir görüyor ve kafirler için "aşağılık maymunlar" gibi çocukça hakaretler kullanıyor. (Bakara: 65), (Maide: 60)
 50. Muhammed tanrılaştırılıyor. (Ahzab: 56)
 51. Bir ayette ganimetlerin tamamı peygamberin diyor, cihatçılar savaşı reddedince "ganimetlerin 5'te 1'i peygamberin" ayeti geliyor. (Enfal: 1-41)
 52. Peygamberin küçük karısı Ayşe'nin zina yapıp yapmadığına dair ayetler var. Entrikalar ve dedikodular da unutulmamış. (Nur: 11-12-13-14-15)
 53. Evrim hiç yok?
 54. İçki konusunda önce olumlu sonra olumsuz ayet geliyor. (Nahl: 67), (Bakara: 219), (Maide: 90-91)
 55. (Maide 51) Yahudi ve Hristiyan'larla dost olmayın diyor, dost olunca bizde onlardan oluyormuşuz :( Hani ilk okulda gruplar halinde dolaşan çocuklar olur yahu içlerinden biri diğer grupla konuşunca hemen ona küserler işte adına Allah denilen tanrıda böyle küsüveriyor :( yazikk
 56. Kadınlara "TARLA" diyor. (Bakara: 223)
 57. Peygamberler arasında fark olmadığını söyleyen ayet ve Muhammed'in en değerli peygamber olduğunu söyleyen başka bir ayet var.
 58. Kötülük Allah'tan mı gelir? Evet: Nisa 78, hayır: Nisa 79
 59. Uzaya çıkmayı imkansız görüyor. (Rahman: 33)
 60. Ay'ı nur kaynağı olarak nitelendiriyor, güneşin ışığını yansıttığını bilmiyor. (Yunus: 5), (Nuh: 16)
 61. Büyük patlama ile ilgili hiçbir bilgi geçmiyor?
 62. Köleyle hür bir tutulur mu, diye insanları ayrıştırıyor. (Nahl: 75)
 63. Konuşan karınca, ejderha, vs masalsı anlatımları var. (Neml: 18), (Araf: 107)
 64. İblis için bir ayette melek, diğerinde cin diyor. (Kehf: 50), (Bakara: 34)
 65. Mahşerde Allah şefaat etmez diyen ayet de var, eder diyen de. (Bakara: 48), (Zuhruf: 86), (Necm: 26), (Zümer: 43)
 66. Hayvan, bitki, coğrafi şekil ve besinler Orta Doğu'ya özgü?
 67. Bir ayette vasiyet şart, diğerinde değil. (Bakara: 180),
 68. Allah, Muhammed'e salat ediyor. (Ahzab: 56)
 69. Kıble önce Kudüs'ken Yahudiler itiraz ettikten sonra Kabe oluyor. (Bakara: 144)
 70. Cehennemde Ebu Cehil'e düello teklif ediliyor. (Alak: 13-19)
 71. Rahman suresinin 31 ayeti plak takılmış gibi aynı cümleyi yazıyor. (Özellikle bakınız.)
 72. Her şeyi bilen Allah kıyamet saatini meleklerden öğreniyor.
 73. Cennette kadınlar için vadedilen hiçbir şey yok?
 74. Hayvanları yük taşıma, öldürüp yeme ve ulaşım aracı olarak görüyor, evrimden alakasız.
 75. Bazı ayetler daha Muhammed zamanında hükmünü yitiriyor ama hala duruyor.
 76. Peygambere soru sormak için sadaka vermek emrediliyor. (Mücadele: 12)
 77. Cennetin genişliği ayetlerde farklı anlatılıyor. (Hadid: 21), (Ali İmran: 133)
 78. Dağlar dünyadan ayrı bir şey değildir tam aksine dünya ile birleşiktir ama burada ayrı gibi anlatılmış (nebe 7)
 79. Rüzgar olmasa gemiler durur diyor. (Şura: 33)
 80. Boşanma konusunda kadını 3 kez boşayıp başkasıyla evlendirip boşarsan tekrar sana helaldir gibi garip bir mantığa sahip. (Bakara: 230)
 81. Göklerle yer bitişikken onları ayırdığını iddia ediyor. (Enbiya: 30)
 82. Diğer kitaplar gibi varlığına kanıt olmayan Nuh'un gemisi efsanesini anlatıyor. (Muminun: 27), (HUD: 37-38-42-44), (Araf: 64), (Yunus: 73), (Şuara: 119), (Ankebut: 15-65)
 83. Mekke'de ayetler barışçılken Medine'de Muhammed güçlenince vahşi ayetler geliyor. (Kafirun: 6), (Tevbe: 29)
 84. Muhammed'in "sapık" olmadığını savunan ayet var. (Araf: 61)
 85. Gece ve gündüz bilimsellikten çok uzak anlatılıyor.
 86. Mikail'in meteorolojiden sorumlu olduğu söyleniyor ama trilyonlarca gezegen var.
 87. (Furkan 53, rahman 22) Sular birbirine karışır ve mercanlar tatlı suda yetişmez
 88. Tevrat'tan alıntılar yapılırken hata yapılmış, Zebur kitap zannediliyor. (Kuran/Maide: 45 - Tevrat/Mısırdan çıkış: 21:23.25), (Kuran/Enbiya: 105 – Tevrat/Mezmurlar: 37:29), (Kuran/Araf: 40 – İncil/ Matta 19:24–Markos 10:25–Luka 18:25), (Kuran/Ali İmran: 93 – Tevrat/Yaratılış bölümü 32:22.31), (Kuran/Hicr: 9 – Tevrat/Yeşaya: 40/8 – İncil/Matta: 5-18)
 89. Cennet sadece erkeklere özgü bir harem gibi anlatılıyor.
 90. Allah'ın bazı insanlara hidayet vermediği ve onları yakacağı söyleniyor.
 91. Göğün yere düşmemesi için tutulduğu yazıyor. (Hacc: 65)
 92. (Nisa 11-12-176) Sonsuz bilgili yaratıcı miras konusunda matematik hatası yapıyor. Farz edelim ki bir Müslüman insan ölmüş ve geride üç kız evlat, bir ana, bir baba ve eşini bıraktı. Bu durumda mirasın 2/3'ü kızlarına, ana ve babanın her birine 1/6, eşine ise 1/8 pay kalacak. Hesap yapalım 2/3 + 1/6 + 1/8 = 1.125 (toplamın 1 olması gerekir) Yani miras paylaşıldığı zaman her bir mirasçının aldığı payın toplamı mirastan fazla ediyor.
 93. Güneşin sıradan bir yıldız olduğu bilinmiyor.
 94. Bilimselliğe ters olarak her şey insan için yaratıldı mantığı var.
 95. Nötrünoları bile keşfedebilen bilim adamları cinleri keşfedemedi.
 96. Allah bazı ayetlerde pazarlık yapıyor.
 97. Hırsızlık haram ama savaşta ele geçirilenlerin yağmalanması helal. (Maide: 38), (Nisa: 24)
 98. Nisa 23 ensesti yasaklıyor, Ahzab 50 sadece peygambere izin veriyor.
 99. Kuran'da "AŞK" kelimesi hiç geçmiyor.
 100. İneğin sütünün nasıl ve nerede oluştuğunu bilmiyor (nahl 66)
 101. Dağlar deprem oluşumunu azaltmaz tam aksine arttırır. (nahl 15)
 102. Hacca yorgun deveyle gitmek gerekiyor, eğer yorgun olmazsa sıkıntı (hac 27, 28)
 103. (Nisa 15) zina için dört şahit? (nur 4) şahit getiremeyene 80 sopa? Ve bir daha asla şahitliklerinin kabul edilmemesi? Belki bir dahaki sefer doğruyu söyleyecekler :/
 104. (Bakara 178) hür, köle ve kadının öldürülmeleri hakkında kısas farz kılındı, yani sen benim kölemi öldürürsen bende senin köleni öldürebiliyorum :( ey Allah'ım bu kölenin suçu ne?
 105. (İhlas 1, 2, 3, 4) doğmamış ve doğurmamıştır derken Hz. İsaya gönderme yapıyor fakat böyle ayetten Allah'ın bir kadın olduğu anlamı çıkıyor, ayetin bu şekilde olması daha mantıklı değil mi? Doğduğum ve doğurduğum iddiası bir yalandır ve ayrıca isa tanrının oğlu değil bu bir metafor
 106. Kuranda geçen tüm lanetler, hakaretler ve küfürler: Allah onları kahretsin (tevbe 30, münafikun 4), Beyinsizler (bakara 13, bakara 142, cin 4), Kendisini çobana benzetiyor inanmayanları da hayvana (bakara 171), Kahrolası yalancılar (zariyat 10), Aşağılık maymunlar (bakara 65, araf 166), Domuzlara dönüşmüşler (maide 60), Hayvanlar hatta hayvandanda aşağılıklar (Furkan 44, araf 179), Eşeğe benzerler (cuma 5), Pic (kalem 13), Alçaklar (mücadele 13), Yabani eşekler (müdessir 50), Pislikler (tevbe 28), Dilini sarkıtıp soluyan köpekler (araf 176), Lanet olsun (bakara 89, 161; rad 25), Reziller (nahl 27, saffat 98), Sapıklar (vakıa 51, 92; Ali imran 82, 90), Elbise giydirilmiş kütükler (münafikun 4), Kahrolasılar (müdessir 19, 20; abese 17) Cehennem odunu (cin 15)
 107. Sütten, baldan ve şaraptan ırmaklar? (maide 90), (Muhammed 15)
 108. (Lokman 19) Şüphesiz eşeğin sesi en çirkindir diyor 1. bu ayet insanlığa ne kattı 2. Çirkinlik görecelidir belki kiminin kulağına güzel geliyordur
 109. (Tevbe 30) Ayetteki "kâtelehumu" kelimesini kahretsin diye çeviriyorlar ama gerçek anlamı katletsindir.
 110. Kadının kocası ile barışması günah değilmiş :D (nisa 128) böyle boş ayetler yerine doğayı temiz tutun, kadın ile erkek eşittir, nefsi müdafaa dışında asla insan öldürmeyin gibi ayetler indirseydi yahu
 111. Kadına zorla fuhuş yaptırılınca kadın ceza almıyormuş peki ya zorla fuhuş yaptıran adam ceza alıyor mu? Hayır :( (nur 33)
 112. Allah neden melekleri yaratma ihtiyacı duydu?
 113. (Araf 179) inanmayanları hayvana benzetiyor hatta hayvandanda aşağılıklardır diyor. Hayvanlar aşağılık varlıklar mı? Bilim çoğu hayvanın doğanın işleyişi açısından değerli olduğunu söylüyor
 114. İsrailoğullarını üstün kılmak? Muhammed'in yalaka olduğu zamanlar herhalde (bakara 47, 122, casiye 16)
 115. (Enam 144) Allah şair çıktı: O
 116. (Nahl 79) Kuş nasıl uçuyor bakmıyorlar mı? Şüphesiz onları Allah tutuyor. 1. bu bir deist argümanı 2. ortada herhangi bir mucize yok gayet fizik kurallarına uygun bir durum 3.Peki insanların yaptığı uçakları helikopterleri uzay gemilerini kim tutuyor
 117. Savaş esiri olarak yurtlarından, ailelerinden kopardığınız cariyerler hariç, evli kadınları s*kemezsiniz, yine ahlaksız bir ayet (nisa 24)
 118. (Zümer 42) ibretlik durum ne?
 119. (Bakara 193, enfal 39) Ayetlerdeki "Vekâtilûhum" kelimesini onlarla savaşın diye çeviriyorlar aslında onları öldürün demek.
 120. (Tevbe 29) "Cizye" kafirlerden alınan yüklü vergi, sorsan barış dini.
 121. . (Hakka 40) hiç şüphesiz o (Kur'an), çok şerefli bir elçinin sözüdür. Kuranı Muhammed mi yazdı: O
 122. Sığırın etiyle ölüye vurunca diriliyormuş (bakara 73)
 123. Dünyayı 4 günde evreni 2 günde yaratıyor garip bir orantı ve dünya evrenden önce yaratılmış (fussilet 10, 11, 12)
 124. Pedofililiğe izin veriyor (talak 4)
 125. Allah sürekli her şeye yemin ediyor!
 126. Göğün yarılacağını ve yıldızların yere döküleceğini iddia ediyor (infitar 1, 2, 3, 4, 5)
 127. Yerin sınırları mı? (rahman 33)
 128. Yakın gök neresi? (mülk 5, fussilet 12)
 129. Muhammed'in yaşadığına dair hadisler dışında bir kaynak yok!
 130. (Meryem 88, 91, 92, bakara 116, cin 3) Muhammed sanıyor ki tanrı geldi bir insanla çiftleşti ve çocuğu oldu. İsa aslında tanrının oğlu değil bu bir metafor
 131. Allah her yerde değil miydi nasıl arada mesefa oluyor (necm 9)
 132. (Muhammed 35) Üstün durumda iken barışa yanaşmayın diyor? Barış yapmamanın geçerli ne sebebi olabilir.
 133. (Araf 26) Giysiler insanların icat ettiği şeyler hem ayıbı toplum belirliyor bazı balta girmemiş ormanlarda yaşayan kabileler çıplak geziyor çünkü onlara göre bu ayıp bir şey değil
 134. (Kalem 10. 14, müddessir 11. 14) Evrensel olduğu iddia edilen kitapta sırf Velid Bin Mugire adlı şahıs için bir sürü ayet var ve kalem 13'te küfür ediyor zenîm kelimesinin tanımı "pic"
 135. (Tahrim 1..5) Muhammed cariyesi Maria ile zina yaparken karısı Hafsa bunları o halde yakalar sonra Muhammed Hafsa'ya vallahi billahi bir daha Maria ile yatmayacağım, lütfen kimseye anlatma der, oda çok öfkeli olduğu için herkese anlatır akabinde bu ayetler iner. Komik tarafı ise Muhammed sözünde durmaz Maria'dan bir çocuk yapar. Hadis kaynakları: F.Razi,30/41,43) | Taberi, Camiu'l-Beyan,28/102) | Muhammed Ali Sabuni, Safvetu't-Tefasir,3/406-407)
 136. Fatiha sure mi? Dua mı? Belli değil.
 137. Kuranda hiç "Yahve" kelimesi geçmiyor, kendini tanıtmak için gönderdiği kitapta Yahve isminin yanlış isim olduğu yazması gerekirdi, muhtemelen yahudiler saygısızlık olmasın diye genel bir ifade olan "rab" (yüce efendi) kelimesini kullandıkları için Muhammed'in haberi olmadı
 138. Allah'ın katına olan mesafe-zaman çelişkisi:
Secde 5. Allah, gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir. Sonra (bütün bu işler) sizin sayageldiklerinize göre bin yıl tutan bir günde O'nun nezdine çıkar.

Mearic 4. Melekler ve Rûh (Cebrail), oraya, miktarı (dünya senesi ile) ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkar.

Bu çelişkiye bir de Allah katındaki zaman çelişkisini ekleyelim:

Hac-47. Senden çabucak azabı getirmeni istiyorlar. Allah, asla vaadinden caymaz. Doğrusu Rabbının katında bir gün; saydıklarınızdan bin yıl gibidir.

141. Allah'ın gönderdiği kitabın kanunları, hükümleri değiştirilebilir mi? Evet: (Bakara-106), Hayır: (Fatır-43), (fetih-23)

142. Sırf inanmadı diye dünyayı kurtarsa yok saymak (bakara 217, tevbe 17)

143. Kuranda birçok ayette apaçık indiği yazar, bu da bir çelişki

144. birçok ayette kimin konuştuğu belli değil bir sürü gramer hatası var

145. (kehf 80) Bir çocuğu öldürmenin hiçbir geçerli sebebi olamaz

146. Allah'u Ekber Allah en yücedir demek bundan da Allah'tan başka tanrılarında olduğu anlamı çıkıyor

147. Muhammed ey iman eden kullarım der mi? (zümer 10)

148. gasiye 6 Cehennemde kuru bir dikenden başka yiyecek yoktur diyor duhan 43, 44, 45'te ise başka bir yiyecek daha olduğu yazıyor

149. Yıldırımlar Allah'ın korkutma ve cezalandırma aracı olarak anlatılmış (rad 12, 13)

150. İdris kim? Hiçbir bilgi yok (Meryem 56)

151. Kuran'daki "zalim" kelimesinin gerçek anlamı: (Ali-imran 57, 86, bakara 92, yunus 106, isra 82, secde 22, nuh 28, sebe 31, ankebu 49, Furkan 27, nur 50, İbrahim 13, müminun 41) ayetlerden anlaşılacağı üzere inanmayınca zalim oluyoruz :/

152. Tebük seferi hakkında: Bizans Arap ortak ordusunun müminlere saldırmak gibi bir niyetinin olmamasına rağmen Muhammed onlarla savaşmak istiyor ve bunun için müminlere beyaz tenli, sarışın kadınlar vadediyor ve gitmek istemeyenlere baskı uyguluyor? Komik olan kısmı ise yorgunluktan yolun yarısında geri dönüyorlar :d (Heysemî, Mecmau'Z-Zevâid, VI, 191, Tevbe Suresi 38-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-57, Suyuti; Ed Dürrü'l Mensur c.7/399, Vâkıdî, Meğâzî, III, 991, 992, İbn İshak, İbn Hişâm, Sîre, IV, 160; Diyarbekri, Hâmis, II, 124)

153. (lokman 34) Bebeğin cinsiyetini sadece Allah bilir diyor. Artık günümüz teklonojisi ile bunu önceden öğrenebiliyoruz

154. Her hayvandan 8 çift yarattık mı? Bunun çiftlik hayvanları olduğunu söylüyorlar ama 8'den fazla çiftlik hayvanı olduğunu biliyoruz :d (zümer 6, enam 143, 144)

155. Sonsuz bilgili yaratıcı Allah şeytanın tüm insanları azdırmak istediğini biliyordu, o halde şeytanı bilerek yarattı

156. (bakara 54) İslam'ı kurtarmak için "enfusekum" kelimesini nefislerinizi öldürün diye çeviriyorlar ama tanımına hangi dilden bakarsanız bakın orada kendinizi öldürün dediğini görürsünüz bu da kan donduran bir olay

157. Kuranda çoğu ayette "De ki" der. Yani Allah Muhammed'e "de ki" diyor. Mantıken Kuran'da "De ki" ibaresinin bulunmaması gerek.

158. Kuranda çoğu ayette bulunan taht kelimesini Allah'ın tahtının olduğu öğrenilmesin diye "arş" olarak çeviriyorlar. Bazı ilgili ayetler (hakka 17, yunus 3, secde 4) (özellikle araştırınız)

159. Dinde zorlama var mı? Yok mu? (yok; bakara 256, var; bakara 193)

160. Allah merhametli mi? A) Evet (Kuran 1:1, 1:3, 2:163, 2:37..) B) Hayır (Kuran 2:7, 4:56, 5:33, 7:50, 4:168-169)

161. İnsanları kim doğru yoldan saptırır? A) Allah, kafirleri (Kuran 2:6-7, 6:25, 18:57..) B) Allah, ama onlara yol gösterdikten sonra değil (Kuran 9:115, 18:85) C) İblis, herkesi (Kuran 7:16) D) İblis, ama Müslüman'ları değil, kafirleri. (Kuran 38:82-83, 15:39-40) e) Şeytanlar (Kuran 19:83)

162. Allah her şeyi affeder mi? A) Eğer af diliyorlarsa evet (Kuran 4:110, 39:153) b) Bazı şeyleri asla affetmez (Kuran 4:48, 4:116, 4:168, 47:34, 9:80..)

163. Şeytanlara kim kafirlerle arkadaş olmalarını söyler? A) Allah (Kuran 7:27) b) Kafirler (Kuran 7:30)

164. Allah peygamberleri arasında ayrım yapar mı? A) Evet (Kuran 2:253) b) Hayır (Kuran 2:285)

165. Yahudiler ve Hristiyan'lara nasıl davranılmalıdır? A) Merhametle (Kuran 2:109) b) Kılıçlarla (Kuran 9:29-30)

166. Kaç melek Muhammed için savaştı? A) 3000 (Kuran 3:123-124) b) 1000 (Kuran 8:7-10)

167. Meryem'e kaç melek konuştu? A) 1 (Kuran 19:16-19) b) Daha fazla (Kuran 3:42, 3:45)

168. Allah gökleri ve dünyayı kaç günde yarattı? A) 6 (Kuran 7:54, 10:3, 11:7, 50:38..) B) 8 (Kuran 41:9-12)

169. Muhammed vergi alır mı? A) Evet (Kuran 8:41, 9:103) b) Hayır (Kuran 12:104, 36:21, 42:23, 52:40, 68:46)

170. Sadece 4 tip büyükbaş hayvan vardır. - yanlış. (Kuran 39:6, 6:142-144)

171. Embriyor spermden oluşur - yanlış. Yumurta da gerekir, ancak yumurtadan hiç bahsedilmez. (Kuran 77:20-22, 23:13)

172. Tüm Hayvanlar gruplar içinde yaşar - yanlış. Yalnız yaşayan birçok hayvan vardır. (Kuran 6:38)

173. Atlar ulaşım için yaratıldı - Vahşi at türleri: Equus ferus ferus vb, ve Evrim tersini söyler. (Kuran 16:8)

174. İnsanların Kökeni Adem ve Havva'dır - İki kişiyle bir soyu sürdürmek imkansızdır, evrimle uyuşmaz. (Kuran 2:30-37)

Bir şeyin var olma durumu ispatlardan bağımsız bir gerçekliktir. İspat doğruluk ile alakalıdır. Maalesef mantık kurallarını ve felsefiyi siz pek bilmiyorsunuz.

Kullandığınız kavramlar çelişiktir.
Bir görme engelli kız da güneşi göremez, ama güneş ondan bağımsız olarak vardır.
İspat bilginin değeriyle ilgili bir şey, sen varlığa bakış açısıyla, varlığın bilgisine bakış açısını tamamen karıştırmışsın.

Sevgi, aşk, nefret de ispatlanamaz ama bu duygular vardır.
Ben sana yokluğunu ispatla demedim, çünkü yokluğunun ispatı mümkün değildir. Ve bir bilgiye dayanmaz yazdım.

Maalesef ne yazdığımı okumadan cevap yazıyorsun. :)
Senin dine inanıp inanmaman benim için zerre önemli değil, sen dine inan diye bir çabamda yok. Zaten oldum olası ateistleri dine inanmaya çabalayanları hep saçma bulmuşumdur.

Bu arada bölümün ne senin bilim konusunda konuşuyorsun da cidden eğitimini merak ettim?

Hocam! Güneş'in var olduğunu bilmek için görmeye gerek yok! Isısını teninizde hissedebilirsiniz, yaydığı radyasyondan etkilenebilirsiniz!

Sevgi, aşk, nefret dediğiniz duygular da tamamen beyinde salgılanan bir çeşit kimyasal tepkimelerdir!
 
Son düzenleme:

Kuran İslam'ı:​

 1. Köleliği yasaklamıyor. (Bakara: 177-221), (Nisa: 24-25-36-92), (Maide: 89), (Tevbe: 60), (Nahl: 71-75), (Muminun: 5-6), (Nur: 33-58), (Ahzab: 26-50-52-55), (Mucadele: 3), (Mearic: 29-30), (İnsan: 8 ), (Beled: 12-13), (Rum: 28)
 2. Kadını dövmeyi emrediyor. (Nisa: 34)
 3. Dünyayı düz olarak tasvir ediyor. (Hicr: 15), (Ra'D: 3), (Kaf: 7), (Gâşiye: 20), (Şems: 6), (Naziat: 30), (İnşikak: 3), (Bakara: 22), (Nede: 6-7), (Zariyat: 48)
 4. Ayetlerde konuşanın kim olduğu belli değil. 3 ayrı özne var; Ben (Muhammed), O (Allah), Biz. (HUD: 2), (Zariyat: 51), (En'am: 114), (Hicr: 9), (Tekvir: 19-20), (Ahzab: 56)?
 5. Spermin testiste oluştuğunu bilmiyor. (Tarık: 7)
 6. Her canlıyı çift yarattık diyor, bakterilerden haberi yok. (Zariyat: 49)
 7. Güneşin çamura battığını iddia ediyor. (Kehf: 86)
 8. Yıldızlar şeytanın atış tanesi diyor. (Mulk: 5)
 9. Kutuplar yok. En kuzey ve en güneyde oruç nasıl tutulabilir, bir malumat yok. (Bakara: 187)
 10. Allah'ın emin olamaması (saffat 147)
 11. (Enam 146) Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık diyor. Neden ayrım yapıyor Yahudilere haramda niye Müslüman'lara haram değil?
 12. Beyin kelimesi yok. Beyin yerine düşünme organı olarak kalp anlatılıyor. (Muhammed: 24), (A'raf: 179), (Hacc 46), (Ali İmran: 119)
 13. Mirasta adaletsiz. (Nisa: 11-12)
 14. Şahitlikte kadın ve erkeği bir tutmuyor. (Bakara: 228-282)
 15. Arap toplumuna indiği anlaşılıyor. (Fussilet: 44), (Yusuf: 2), (Şuara: 198-199), (Enam: 92)
 16. Peygamberin seks sırası anlatılıyor. (Ahzab: 51)
 17. Birçok ayet birbirini yalanlıyor. İlk Müslüman'ın Muhammed, Musa ve İbrahim olduğuna dair ayrı ayrı ayetler var. Hangisi belli değil. (A'raf: 143), (En'am: 163), (Ali İmran: 67)
 18. El, ayak kesme, sopayla dövme gibi akıl almaz ceza yöntemleri öneriyor. (Maide: 33-38)
 19. Kelle kesmeyi emrediyor. (Muhammed: 4)
 20. Kafirleri nerede bulursanız öldürün diyor. (Bakara: 191) bu ayet için o zaman öyle gerekti diyorlar, o zaman İslam evrensel değil. Bizim toplumuz için ayrı bir peygamber ve kitap gelmeliydi.
 21. Sadece Muhammed'e özel kadınlar listesi var. Müminlere 4 kadın, Muhammed'e sınır yok. (Ahzab: 50)
 22. Kadının cariye olmasına onay veriyor. (Mearic: 30), (Nisa: 24-25), (Muminun: 6), (Nur: 33)
 23. Ayetlerin bazılarında anlatım bozuklukları var. Haram davranışları sayarken "anne babaya iyilik edin" gibi pozitif cümleler var?
 24. Anlayasınız diye Arapça indirdik deniliyor. Arapça evrensel değil. (Yusuf: 2)
 25. "Mekke ve civarı için indirdik" diyen ayet de var evrensel diyen de... Kuran evrensel değil KAVİMSELDİR. (En'am: 92)
 26. Peygamberin öz amcası Ebu Leheb'e beddua ve hakaretler var ve bu namaz suresi... (Tebbet: 1-5)
 27. Peygamberin evinden misafir kovma ayeti var. (Ahzab: 53)
 28. Peygamber evlatlığı Zeyd'in karısını koynuna alabilsin diye ayet var. (Ahzab: 37)
 29. Kuranda çevrenizi temiz tutun, nefsi müdafa dışında insan öldürmeyin gibi gerekli ayetler yok!
 30. Sınırsız cariye helal. (Muminun: 6), (Nur: 32-33), (Ahzab: 50-52-55), (Mearic: 30)
 31. Ayetleri sorgulamayın diye ayet var. (Maide: 101)
 32. Dünyada haram ettiği zina ve içkiyi ahirette ödül olarak anlatıyor. (Bakara: 219), (Maide: 90-91), (Yunus: 4), (Nahl: 67), (Bakara: 25), (Ali İmran: 15), (Duhan: 54), (Tur: 20), (Rahman: 72), (Vakıa: 23), (Nebe: 33-34)
 33. Eş cinselleri lanetliyor. Eş cinsellik bir tercih değil genetik bir bozukluktur. (Nisa: 15-16), (Araf: 80-81), (Hicr: 71), (Şuara: 165), (Neml: 55)
 34. Gayrimüslimlerin cennete girebileceği de söylenirken, başka ayette tam zıttı söyleniyor. (Bakara: 62), (Maide: 69), (Nur: 39), Hu: 15-16), (Tevbe: 17)
 35. Namazın nasıl kılınacağı anlatılmıyor?
 36. Tarihi bir olay anlatırken Meryem'leri karıştırıyor. Kur'an'da “Ey Harun'un kız kardeşi” diye hitap etmişlerdir. Halbuki bu iki Meryem birbirinden tamamen bağımsızdır. İsa'nın annesi olan Meryem'in Harun isminde bir kardeşi olmadığı gibi, bu iki Meryem'den ilki, diğerinden yaklaşık 1700 yıl önce yaşamıştır. (Meryem: 28)
 37. Lat, Menat ve Uzza isimli putlardan bahsediyor. Bunlar Al-ilah isimli ay tanrıçasının kızları(Necm: 19-20)
 38. Savaşa teşvik eden ayetler var. (Bakara: 190-193-216-244), (Ali İmran: 166), (Nisa: 71-72-76-84), (Enfal: 17-39-65), (Tevbe: 14-15-46-111-123), (Hac: 39), (Ahzab: 18-19), (Muhammed: 20), (Fetih: 11-16)
 39. Bir savaşta kaç Müslüman'ın kaç kafire denk geldiğini anlatan ayeti hemen bir sonraki ayet yalanlıyor. (Enfal: 65-66)
 40. Kadına savaşta "ganimet" diyor. (Nisa: 4)
 41. "Cahiliye dönemindeki gibi açılıp saçılmayın" diye kadının özgürlüğünü kısıtlıyor. (Ahzab: 33)
 42. Ayın yarıldığını iddia ediyor. Bunu dünyanın yarısı görürdü ve tarihi kayıtlara geçerdi(Kamer: 1)
 43. Galaksiler yok?
 44. Evrenin nasıl oluştuğu tamamen yanlış anlatılıyor?
 45. Dünyanın oluşumu bilime taban tabana zıt…
 46. Güneş dünyanın etrafında döner diyor. (Enbiya/33)
 47. Allah pek çok ayette beddua ediyor, hatta bazılarında kendi kendine "Allah onları kahretsin" diyor. (Munafikun: 4), (Tevbe: 30)
 48. Kuran'da kadınlara hitap hiç yok?
 49. Bazı hayvanları hâkir görüyor ve kafirler için "aşağılık maymunlar" gibi çocukça hakaretler kullanıyor. (Bakara: 65), (Maide: 60)
 50. Muhammed tanrılaştırılıyor. (Ahzab: 56)
 51. Bir ayette ganimetlerin tamamı peygamberin diyor, cihatçılar savaşı reddedince "ganimetlerin 5'te 1'i peygamberin" ayeti geliyor. (Enfal: 1-41)
 52. Peygamberin küçük karısı Ayşe'nin zina yapıp yapmadığına dair ayetler var. Entrikalar ve dedikodular da unutulmamış. (Nur: 11-12-13-14-15)
 53. Evrim hiç yok?
 54. İçki konusunda önce olumlu sonra olumsuz ayet geliyor. (Nahl: 67), (Bakara: 219), (Maide: 90-91)
 55. (Maide 51) Yahudi ve Hristiyan'larla dost olmayın diyor, dost olunca bizde onlardan oluyormuşuz :( Hani ilk okulda gruplar halinde dolaşan çocuklar olur yahu içlerinden biri diğer grupla konuşunca hemen ona küserler işte adına Allah denilen tanrıda böyle küsüveriyor :( yazikk
 56. Kadınlara "TARLA" diyor. (Bakara: 223)
 57. Peygamberler arasında fark olmadığını söyleyen ayet ve Muhammed'in en değerli peygamber olduğunu söyleyen başka bir ayet var.
 58. Kötülük Allah'tan mı gelir? Evet: Nisa 78, hayır: Nisa 79
 59. Uzaya çıkmayı imkansız görüyor. (Rahman: 33)
 60. Ay'ı nur kaynağı olarak nitelendiriyor, güneşin ışığını yansıttığını bilmiyor. (Yunus: 5), (Nuh: 16)
 61. Büyük patlama ile ilgili hiçbir bilgi geçmiyor?
 62. Köleyle hür bir tutulur mu, diye insanları ayrıştırıyor. (Nahl: 75)
 63. Konuşan karınca, ejderha, vs masalsı anlatımları var. (Neml: 18), (Araf: 107)
 64. İblis için bir ayette melek, diğerinde cin diyor. (Kehf: 50), (Bakara: 34)
 65. Mahşerde Allah şefaat etmez diyen ayet de var, eder diyen de. (Bakara: 48), (Zuhruf: 86), (Necm: 26), (Zümer: 43)
 66. Hayvan, bitki, coğrafi şekil ve besinler Orta Doğu'ya özgü?
 67. Bir ayette vasiyet şart, diğerinde değil. (Bakara: 180),
 68. Allah, Muhammed'e salat ediyor. (Ahzab: 56)
 69. Kıble önce Kudüs'ken Yahudiler itiraz ettikten sonra Kabe oluyor. (Bakara: 144)
 70. Cehennemde Ebu Cehil'e düello teklif ediliyor. (Alak: 13-19)
 71. Rahman suresinin 31 ayeti plak takılmış gibi aynı cümleyi yazıyor. (Özellikle bakınız.)
 72. Her şeyi bilen Allah kıyamet saatini meleklerden öğreniyor.
 73. Cennette kadınlar için vadedilen hiçbir şey yok?
 74. Hayvanları yük taşıma, öldürüp yeme ve ulaşım aracı olarak görüyor, evrimden alakasız.
 75. Bazı ayetler daha Muhammed zamanında hükmünü yitiriyor ama hala duruyor.
 76. Peygambere soru sormak için sadaka vermek emrediliyor. (Mücadele: 12)
 77. Cennetin genişliği ayetlerde farklı anlatılıyor. (Hadid: 21), (Ali İmran: 133)
 78. Dağlar dünyadan ayrı bir şey değildir tam aksine dünya ile birleşiktir ama burada ayrı gibi anlatılmış (nebe 7)
 79. Rüzgar olmasa gemiler durur diyor. (Şura: 33)
 80. Boşanma konusunda kadını 3 kez boşayıp başkasıyla evlendirip boşarsan tekrar sana helaldir gibi garip bir mantığa sahip. (Bakara: 230)
 81. Göklerle yer bitişikken onları ayırdığını iddia ediyor. (Enbiya: 30)
 82. Diğer kitaplar gibi varlığına kanıt olmayan Nuh'un gemisi efsanesini anlatıyor. (Muminun: 27), (HUD: 37-38-42-44), (Araf: 64), (Yunus: 73), (Şuara: 119), (Ankebut: 15-65)
 83. Mekke'de ayetler barışçılken Medine'de Muhammed güçlenince vahşi ayetler geliyor. (Kafirun: 6), (Tevbe: 29)
 84. Muhammed'in "sapık" olmadığını savunan ayet var. (Araf: 61)
 85. Gece ve gündüz bilimsellikten çok uzak anlatılıyor.
 86. Mikail'in meteorolojiden sorumlu olduğu söyleniyor ama trilyonlarca gezegen var.
 87. (Furkan 53, rahman 22) Sular birbirine karışır ve mercanlar tatlı suda yetişmez
 88. Tevrat'tan alıntılar yapılırken hata yapılmış, Zebur kitap zannediliyor. (Kuran/Maide: 45 - Tevrat/Mısırdan çıkış: 21:23.25), (Kuran/Enbiya: 105 – Tevrat/Mezmurlar: 37:29), (Kuran/Araf: 40 – İncil/ Matta 19:24–Markos 10:25–Luka 18:25), (Kuran/Ali İmran: 93 – Tevrat/Yaratılış bölümü 32:22.31), (Kuran/Hicr: 9 – Tevrat/Yeşaya: 40/8 – İncil/Matta: 5-18)
 89. Cennet sadece erkeklere özgü bir harem gibi anlatılıyor.
 90. Allah'ın bazı insanlara hidayet vermediği ve onları yakacağı söyleniyor.
 91. Göğün yere düşmemesi için tutulduğu yazıyor. (Hacc: 65)
 92. (Nisa 11-12-176) Sonsuz bilgili yaratıcı miras konusunda matematik hatası yapıyor. Farz edelim ki bir Müslüman insan ölmüş ve geride üç kız evlat, bir ana, bir baba ve eşini bıraktı. Bu durumda mirasın 2/3'ü kızlarına, ana ve babanın her birine 1/6, eşine ise 1/8 pay kalacak. Hesap yapalım 2/3 + 1/6 + 1/8 = 1.125 (toplamın 1 olması gerekir) Yani miras paylaşıldığı zaman her bir mirasçının aldığı payın toplamı mirastan fazla ediyor.
 93. Güneşin sıradan bir yıldız olduğu bilinmiyor.
 94. Bilimselliğe ters olarak her şey insan için yaratıldı mantığı var.
 95. Nötrünoları bile keşfedebilen bilim adamları cinleri keşfedemedi.
 96. Allah bazı ayetlerde pazarlık yapıyor.
 97. Hırsızlık haram ama savaşta ele geçirilenlerin yağmalanması helal. (Maide: 38), (Nisa: 24)
 98. Nisa 23 ensesti yasaklıyor, Ahzab 50 sadece peygambere izin veriyor.
 99. Kuran'da "AŞK" kelimesi hiç geçmiyor.
 100. İneğin sütünün nasıl ve nerede oluştuğunu bilmiyor (nahl 66)
 101. Dağlar deprem oluşumunu azaltmaz tam aksine arttırır. (nahl 15)
 102. Hacca yorgun deveyle gitmek gerekiyor, eğer yorgun olmazsa sıkıntı (hac 27, 28)
 103. (Nisa 15) zina için dört şahit? (nur 4) şahit getiremeyene 80 sopa? Ve bir daha asla şahitliklerinin kabul edilmemesi? Belki bir dahaki sefer doğruyu söyleyecekler :/
 104. (Bakara 178) hür, köle ve kadının öldürülmeleri hakkında kısas farz kılındı, yani sen benim kölemi öldürürsen bende senin köleni öldürebiliyorum :( ey Allah'ım bu kölenin suçu ne?
 105. (İhlas 1, 2, 3, 4) doğmamış ve doğurmamıştır derken Hz. İsaya gönderme yapıyor fakat böyle ayetten Allah'ın bir kadın olduğu anlamı çıkıyor, ayetin bu şekilde olması daha mantıklı değil mi? Doğduğum ve doğurduğum iddiası bir yalandır ve ayrıca isa tanrının oğlu değil bu bir metafor
 106. Kuranda geçen tüm lanetler, hakaretler ve küfürler: Allah onları kahretsin (tevbe 30, münafikun 4), Beyinsizler (bakara 13, bakara 142, cin 4), Kendisini çobana benzetiyor inanmayanları da hayvana (bakara 171), Kahrolası yalancılar (zariyat 10), Aşağılık maymunlar (bakara 65, araf 166), Domuzlara dönüşmüşler (maide 60), Hayvanlar hatta hayvandanda aşağılıklar (Furkan 44, araf 179), Eşeğe benzerler (cuma 5), Pic (kalem 13), Alçaklar (mücadele 13), Yabani eşekler (müdessir 50), Pislikler (tevbe 28), Dilini sarkıtıp soluyan köpekler (araf 176), Lanet olsun (bakara 89, 161; rad 25), Reziller (nahl 27, saffat 98), Sapıklar (vakıa 51, 92; Ali imran 82, 90), Elbise giydirilmiş kütükler (münafikun 4), Kahrolasılar (müdessir 19, 20; abese 17) Cehennem odunu (cin 15)
 107. Sütten, baldan ve şaraptan ırmaklar? (maide 90), (Muhammed 15)
 108. (Lokman 19) Şüphesiz eşeğin sesi en çirkindir diyor 1. bu ayet insanlığa ne kattı 2. Çirkinlik görecelidir belki kiminin kulağına güzel geliyordur
 109. (Tevbe 30) Ayetteki "kâtelehumu" kelimesini kahretsin diye çeviriyorlar ama gerçek anlamı katletsindir.
 110. Kadının kocası ile barışması günah değilmiş :D (nisa 128) böyle boş ayetler yerine doğayı temiz tutun, kadın ile erkek eşittir, nefsi müdafaa dışında asla insan öldürmeyin gibi ayetler indirseydi yahu
 111. Kadına zorla fuhuş yaptırılınca kadın ceza almıyormuş peki ya zorla fuhuş yaptıran adam ceza alıyor mu? Hayır :( (nur 33)
 112. Allah neden melekleri yaratma ihtiyacı duydu?
 113. (Araf 179) inanmayanları hayvana benzetiyor hatta hayvandanda aşağılıklardır diyor. Hayvanlar aşağılık varlıklar mı? Bilim çoğu hayvanın doğanın işleyişi açısından değerli olduğunu söylüyor
 114. İsrailoğullarını üstün kılmak? Muhammed'in yalaka olduğu zamanlar herhalde (bakara 47, 122, casiye 16)
 115. (Enam 144) Allah şair çıktı: O
 116. (Nahl 79) Kuş nasıl uçuyor bakmıyorlar mı? Şüphesiz onları Allah tutuyor. 1. bu bir deist argümanı 2. ortada herhangi bir mucize yok gayet fizik kurallarına uygun bir durum 3.Peki insanların yaptığı uçakları helikopterleri uzay gemilerini kim tutuyor
 117. Savaş esiri olarak yurtlarından, ailelerinden kopardığınız cariyerler hariç, evli kadınları s*kemezsiniz, yine ahlaksız bir ayet (nisa 24)
 118. (Zümer 42) ibretlik durum ne?
 119. (Bakara 193, enfal 39) Ayetlerdeki "Vekâtilûhum" kelimesini onlarla savaşın diye çeviriyorlar aslında onları öldürün demek.
 120. (Tevbe 29) "Cizye" kafirlerden alınan yüklü vergi, sorsan barış dini.
 121. . (Hakka 40) hiç şüphesiz o (Kur'an), çok şerefli bir elçinin sözüdür. Kuranı Muhammed mi yazdı: O
 122. Sığırın etiyle ölüye vurunca diriliyormuş (bakara 73)
 123. Dünyayı 4 günde evreni 2 günde yaratıyor garip bir orantı ve dünya evrenden önce yaratılmış (fussilet 10, 11, 12)
 124. Pedofililiğe izin veriyor (talak 4)
 125. Allah sürekli her şeye yemin ediyor!
 126. Göğün yarılacağını ve yıldızların yere döküleceğini iddia ediyor (infitar 1, 2, 3, 4, 5)
 127. Yerin sınırları mı? (rahman 33)
 128. Yakın gök neresi? (mülk 5, fussilet 12)
 129. Muhammed'in yaşadığına dair hadisler dışında bir kaynak yok!
 130. (Meryem 88, 91, 92, bakara 116, cin 3) Muhammed sanıyor ki tanrı geldi bir insanla çiftleşti ve çocuğu oldu. İsa aslında tanrının oğlu değil bu bir metafor
 131. Allah her yerde değil miydi nasıl arada mesefa oluyor (necm 9)
 132. (Muhammed 35) Üstün durumda iken barışa yanaşmayın diyor? Barış yapmamanın geçerli ne sebebi olabilir.
 133. (Araf 26) Giysiler insanların icat ettiği şeyler hem ayıbı toplum belirliyor bazı balta girmemiş ormanlarda yaşayan kabileler çıplak geziyor çünkü onlara göre bu ayıp bir şey değil
 134. (Kalem 10. 14, müddessir 11. 14) Evrensel olduğu iddia edilen kitapta sırf Velid Bin Mugire adlı şahıs için bir sürü ayet var ve kalem 13'te küfür ediyor zenîm kelimesinin tanımı "pic"
 135. (Tahrim 1..5) Muhammed cariyesi Maria ile zina yaparken karısı Hafsa bunları o halde yakalar sonra Muhammed Hafsa'ya vallahi billahi bir daha Maria ile yatmayacağım, lütfen kimseye anlatma der, oda çok öfkeli olduğu için herkese anlatır akabinde bu ayetler iner. Komik tarafı ise Muhammed sözünde durmaz Maria'dan bir çocuk yapar. Hadis kaynakları: F.Razi,30/41,43) | Taberi, Camiu'l-Beyan,28/102) | Muhammed Ali Sabuni, Safvetu't-Tefasir,3/406-407)
 136. Fatiha sure mi? Dua mı? Belli değil.
 137. Kuranda hiç "Yahve" kelimesi geçmiyor, kendini tanıtmak için gönderdiği kitapta Yahve isminin yanlış isim olduğu yazması gerekirdi, muhtemelen yahudiler saygısızlık olmasın diye genel bir ifade olan "rab" (yüce efendi) kelimesini kullandıkları için Muhammed'in haberi olmadı
 138. Allah'ın katına olan mesafe-zaman çelişkisi:
Secde 5. Allah, gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir. Sonra (bütün bu işler) sizin sayageldiklerinize göre bin yıl tutan bir günde O'nun nezdine çıkar.

Mearic 4. Melekler ve Rûh (Cebrail), oraya, miktarı (dünya senesi ile) ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkar.

Bu çelişkiye bir de Allah katındaki zaman çelişkisini ekleyelim:

Hac-47. Senden çabucak azabı getirmeni istiyorlar. Allah, asla vaadinden caymaz. Doğrusu Rabbının katında bir gün; saydıklarınızdan bin yıl gibidir.

141. Allah'ın gönderdiği kitabın kanunları, hükümleri değiştirilebilir mi? Evet: (Bakara-106), Hayır: (Fatır-43), (fetih-23)

142. Sırf inanmadı diye dünyayı kurtarsa yok saymak (bakara 217, tevbe 17)

143. Kuranda birçok ayette apaçık indiği yazar, bu da bir çelişki

144. birçok ayette kimin konuştuğu belli değil bir sürü gramer hatası var

145. (kehf 80) Bir çocuğu öldürmenin hiçbir geçerli sebebi olamaz

146. Allah'u Ekber Allah en yücedir demek bundan da Allah'tan başka tanrılarında olduğu anlamı çıkıyor

147. Muhammed ey iman eden kullarım der mi? (zümer 10)

148. gasiye 6 Cehennemde kuru bir dikenden başka yiyecek yoktur diyor duhan 43, 44, 45'te ise başka bir yiyecek daha olduğu yazıyor

149. Yıldırımlar Allah'ın korkutma ve cezalandırma aracı olarak anlatılmış (rad 12, 13)

150. İdris kim? Hiçbir bilgi yok (Meryem 56)

151. Kuran'daki "zalim" kelimesinin gerçek anlamı: (Ali-imran 57, 86, bakara 92, yunus 106, isra 82, secde 22, nuh 28, sebe 31, ankebu 49, Furkan 27, nur 50, İbrahim 13, müminun 41) ayetlerden anlaşılacağı üzere inanmayınca zalim oluyoruz :/

152. Tebük seferi hakkında: Bizans Arap ortak ordusunun müminlere saldırmak gibi bir niyetinin olmamasına rağmen Muhammed onlarla savaşmak istiyor ve bunun için müminlere beyaz tenli, sarışın kadınlar vadediyor ve gitmek istemeyenlere baskı uyguluyor? Komik olan kısmı ise yorgunluktan yolun yarısında geri dönüyorlar :d (Heysemî, Mecmau'Z-Zevâid, VI, 191, Tevbe Suresi 38-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-57, Suyuti; Ed Dürrü'l Mensur c.7/399, Vâkıdî, Meğâzî, III, 991, 992, İbn İshak, İbn Hişâm, Sîre, IV, 160; Diyarbekri, Hâmis, II, 124)

153. (lokman 34) Bebeğin cinsiyetini sadece Allah bilir diyor. Artık günümüz teklonojisi ile bunu önceden öğrenebiliyoruz

154. Her hayvandan 8 çift yarattık mı? Bunun çiftlik hayvanları olduğunu söylüyorlar ama 8'den fazla çiftlik hayvanı olduğunu biliyoruz :d (zümer 6, enam 143, 144)

155. Sonsuz bilgili yaratıcı Allah şeytanın tüm insanları azdırmak istediğini biliyordu, o halde şeytanı bilerek yarattı

156. (bakara 54) İslam'ı kurtarmak için "enfusekum" kelimesini nefislerinizi öldürün diye çeviriyorlar ama tanımına hangi dilden bakarsanız bakın orada kendinizi öldürün dediğini görürsünüz bu da kan donduran bir olay

157. Kuranda çoğu ayette "De ki" der. Yani Allah Muhammed'e "de ki" diyor. Mantıken Kuran'da "De ki" ibaresinin bulunmaması gerek.

158. Kuranda çoğu ayette bulunan taht kelimesini Allah'ın tahtının olduğu öğrenilmesin diye "arş" olarak çeviriyorlar. Bazı ilgili ayetler (hakka 17, yunus 3, secde 4) (özellikle araştırınız)

159. Dinde zorlama var mı? Yok mu? (yok; bakara 256, var; bakara 193)

160. Allah merhametli mi? A) Evet (Kuran 1:1, 1:3, 2:163, 2:37..) B) Hayır (Kuran 2:7, 4:56, 5:33, 7:50, 4:168-169)

161. İnsanları kim doğru yoldan saptırır? A) Allah, kafirleri (Kuran 2:6-7, 6:25, 18:57..) B) Allah, ama onlara yol gösterdikten sonra değil (Kuran 9:115, 18:85) C) İblis, herkesi (Kuran 7:16) D) İblis, ama Müslüman'ları değil, kafirleri. (Kuran 38:82-83, 15:39-40) e) Şeytanlar (Kuran 19:83)

162. Allah her şeyi affeder mi? A) Eğer af diliyorlarsa evet (Kuran 4:110, 39:153) b) Bazı şeyleri asla affetmez (Kuran 4:48, 4:116, 4:168, 47:34, 9:80..)

163. Şeytanlara kim kafirlerle arkadaş olmalarını söyler? A) Allah (Kuran 7:27) b) Kafirler (Kuran 7:30)

164. Allah peygamberleri arasında ayrım yapar mı? A) Evet (Kuran 2:253) b) Hayır (Kuran 2:285)

165. Yahudiler ve Hristiyan'lara nasıl davranılmalıdır? A) Merhametle (Kuran 2:109) b) Kılıçlarla (Kuran 9:29-30)

166. Kaç melek Muhammed için savaştı? A) 3000 (Kuran 3:123-124) b) 1000 (Kuran 8:7-10)

167. Meryem'e kaç melek konuştu? A) 1 (Kuran 19:16-19) b) Daha fazla (Kuran 3:42, 3:45)

168. Allah gökleri ve dünyayı kaç günde yarattı? A) 6 (Kuran 7:54, 10:3, 11:7, 50:38..) B) 8 (Kuran 41:9-12)

169. Muhammed vergi alır mı? A) Evet (Kuran 8:41, 9:103) b) Hayır (Kuran 12:104, 36:21, 42:23, 52:40, 68:46)

170. Sadece 4 tip büyükbaş hayvan vardır. - yanlış. (Kuran 39:6, 6:142-144)

171. Embriyor spermden oluşur - yanlış. Yumurta da gerekir, ancak yumurtadan hiç bahsedilmez. (Kuran 77:20-22, 23:13)

172. Tüm Hayvanlar gruplar içinde yaşar - yanlış. Yalnız yaşayan birçok hayvan vardır. (Kuran 6:38)

173. Atlar ulaşım için yaratıldı - Vahşi at türleri: Equus ferus ferus vb, ve Evrim tersini söyler. (Kuran 16:8)

174. İnsanların Kökeni Adem ve Havva'dır - İki kişiyle bir soyu sürdürmek imkansızdır, evrimle uyuşmaz. (Kuran 2:30-37)Hocam! Güneş'in var olduğunu bilmek için görmeye gerek yok! Isısını teninizde hissedebilirsiniz, yaydığı radyasyondan etkilenebilirsiniz!

Sevgi, aşk, nefret dediğiniz duygular da tamamen beyinde salgılanan bir çeşit kimyasal tepkimelerdir!
Hocam konu din değil. Felsefe tartışıyoruz burda. Dinleri değil. Ki eğer Tanrı din göndermiş olsaydı binlerce din ve o dinlerin binlerce alt kolu olmazdı.
Neyse konuyu saptırmayalım. Felsefe kategorisi burası. Din değil.
 
Evet, A=C'dir. Bu mantıksal bir çıkarımdır ve transitive özelliği olarak bilinir. A=B ve B=C olduğunda, A ve C arasında dolaylı bir bağlantı vardır ve bu nedenle A ve C eşdeğerdir. Örneğin, A=2, B=2 ve C=2 olduğunu varsayalım. A=B ve B=C olduğundan, A=C'dir. Yani, 2=2 ve 2=2 olduğundan, 2=2'dir.

Yani eğer Evren=Kendiliğinden var olan, ezeli ve Tanrı=Kendiliğinden var olan ezeli ebedi ise Evren=Tanrı’dır çıkarımını yapabiliriz.
Ayşe = sarı saçlı bir insandır. Ahmet = sarı saçlı bir insandır. Ayşe Ahmettir.
Tanrı = ezeli ve ebedidir. Evren = ezeli ve ebedidir. Tanrı evrendir.

Acilen temel mantık eğitimi almanız lazım. Saçmalıyorsunuz. Burada ahmet ve ayşenin sadece sarı saçlı insanlar olduğu ortaya çıkar. evrenle tanrının ebedi ve ezeli olduğu. 2=2 tanrı=evren demek değildir örneğinizde 2 nin karşılığı ebedi ve ezelidir. yani ebedi ve ezeli= ebedi ve ezelidir.
Ahmetin ayşe veya tanrının evren olduğu sizin mantıksızlığınızın ispatıdır.. Zorlamayın eğitim alın...
 

Yeni konular

Geri
Yukarı