Başka sistemden aktarılan Windows 10'dan 11'e geçilebilir mi?

Yukarı