Advertisement

C# SQL server veri tabanı Update sorunu

KS
KS
kiesar

kiesar

Femtopat
Katılım
19 Ekim 2021
Mesajlar
46
Güncelleme yaparken T.C.'yi yazmıyorum direkt textboxlara veriler geliyor ve ben textboxlardan mesela numarayı değiştirip kaydediyorum ya da diğerlerini ama güncellemiyor.
 

IDaRKLoRD

Hectopat
Katılım
8 Ağustos 2016
Mesajlar
757
Çözümler
2
Kimlik numarası textBox'a gelirken boşlukla geliyor olabilir. Bir kontrol eder misiniz? Veriyi getirirken de txtTc.Text += yapıyorsanız onu txtTc.Text = şeklinde değiştirin.

Güncelleme:
komut.Parameters.AddWithValue şeklinde belirlediğiniz veriler update komutunun içindeki sıralamayla aynı sıralamaya sahip olmalı. TC'yi en alta alıp deneyin.
 
Son düzenleme:
KS
KS
kiesar

kiesar

Femtopat
Katılım
19 Ekim 2021
Mesajlar
46
Kod:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data.Sql;

namespace StokTakipOtomasyonu
{
  public partial class FrmMusteriListelemecs : Form
  {
    public FrmMusteriListelemecs()
    {
      InitializeComponent();
    }
    SqlConnection baglanti = new SqlConnection("Data Source=DESKTOP-9IIMV9N\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=StokTakipUyg;Integrated Security=True");
    DataSet daset = new DataSet();

    private void FrmMusteriListelemecs_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      kayit_goster();
    }

    private void kayit_goster()
    {
      baglanti.Open();
      SqlDataAdapter adtr = new SqlDataAdapter("select *from musteribilgi", baglanti);
      adtr.Fill(daset, "musteribilgi");
      dataGridView1.DataSource = daset.Tables["musteribilgi"];
      baglanti.Close();
    }

    private void dataGridView1_CellDoubleClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      txtTc.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells["tc"].Value.ToString();
      txtAdSoyad.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells["adsoyad"].Value.ToString();
      txtTelefon.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells["telefon"].Value.ToString();
      txtAdres.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells["adres"].Value.ToString();
      txtEmail.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells["email"].Value.ToString();

    }

    private void txtTcAra_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      DataTable tablo = new DataTable();
      baglanti.Open();
      SqlDataAdapter adtr = new SqlDataAdapter("select *from musteribilgi where tc like '%" + txtTcAra.Text + "%'", baglanti);
      adtr.Fill(tablo);
      dataGridView1.DataSource = tablo;
      baglanti.Close();
    }

    private void btnSil_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      baglanti.Open();
      SqlCommand komut = new SqlCommand("delete from musteribilgi where tc='" + dataGridView1.CurrentRow.Cells["tc"].Value.ToString() + "'", baglanti);
      komut.ExecuteNonQuery();
      baglanti.Close();
      daset.Tables["musteribilgi"].Clear();
      kayit_goster();
      MessageBox.Show("Kayıt silindi");
    }

    private void btnGuncelle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      baglanti.Open();
      SqlCommand komut = new SqlCommand("update musteribilgi set [email protected],[email protected],[email protected],[email protected] where [email protected]", baglanti);
      komut.Parameters.AddWithValue("@adsoyad", txtAdSoyad.Text);
      komut.Parameters.AddWithValue("@telefon", txtTelefon.Text);
      komut.Parameters.AddWithValue("@adres", txtAdres.Text);
      komut.Parameters.AddWithValue("@email", txtEmail.Text);
      komut.Parameters.AddWithValue("@tc", txtTc.Text);
      komut.ExecuteNonQuery();
      baglanti.Close();
      daset.Tables["musteribilgi"].Clear();
      kayit_goster();
      MessageBox.Show("Müşteri kaydı güncellendi");
      foreach (Control item in groupBox1.Controls)
      {
        if (item is TextBox)
        {
          item.Text = "";
        }
      }
    }
  }
}
 
KS
KS
kiesar

kiesar

Femtopat
Katılım
19 Ekim 2021
Mesajlar
46
Yok ya yine datagridviewdeki verileri güncellemiyor.
 

Dosya Ekleri

 • hata.png
  hata.png
  84,7 KB · Görüntüleme: 12
Yukarı