Dünyada yalnızca 4 temel ulus var!

Katılım
8 Ağustos 2022
Mesajlar
204
Daha fazla  
Cinsiyet
Erkek
Meslek
Mars koloni müdürü
Bu uluslar Farslar, Germenler, Samiler, Çinliler. Kuramım böyle. Türklerden başlayacak olursak Türklerin atası olarak kabul edilen İskitler Farisi bir ırk. Buradan Türklerin Fars soyundan geldiğini anlayabiliriz. Ayrıca çok ilginç yakınlıklar var örneğin ben = men. Sizce doğru mu yoksa hatam var mı?
 
Son düzenleyen: Moderatör:

Eternal777

Hectopat
Katılım
4 Ocak 2020
Mesajlar
2.715
Çözümler
6
Bu uluslar Farslar, Germenler, Samiler, Çinliler. Kuramım böyle. Türklerden başlayacak olursak Türklerin atası olarak kabul edilen İskitler Farisi bir ırk. Buradan Türklerin Fars soyundan geldiğini anlayabiliriz. Ayrıca çok ilginç yakınlıklar var örneğin ben = men. Sizce doğru mu yoksa hatam var mı?

Beğenmeyen @Evan MacMillan @GameX34 lüvfen hatalı olduğum yerleri açıklar mısınız?
''Dünya üzerinde yaşayan insan topluluklarının milletleşme süreci onların avcı-toplayıcılıktan çiftçi-çobanlığa geçmesi ile başlar.[70] Türkleri oluşturacak insan topluluklarının MÖ 6000'lerde koyun yetiştiriciliğine başladığı düşünülmektedir.[71] Bu tarih atlı göçebe Türk kültürünün başlangıcı olarak kabul edilebilir. Bu değişiklikler ile Anav kültürü ortaya çıkmıştır.

Türklerin atalarının MÖ 2500 ile MÖ 1700 yılları arasındaki Afanasiyevo kültürü ile başlayan ve MÖ 1700 ile MÖ 1200 yılları arasındaki Andronovo kültürü ile devam eden dolikosefal mongolitlerle ortak yönleri bulunmayan Brakisefal ırka dayandığını savunurlar. Bu ırkın savaşçı ve göçebe kültüre sahip olduğu, MÖ 1700 yılları sonrasında kitleler hâlinde Altay Dağları ile Tanrı Dağları arasındaki bölgeye yayıldığı bilinmektedir.''
Wikipedia'ya göre böyle.
Bildiğim kadarıyla, İskitler, MÖ. 8.YY ile MS. 3.YY arasında yaşamışlardır, İskitler'in bizim atamız olarak kabul gördüğünü sanmıyorum.
Belki, ''İskitler Türk'tür'' denebilir ama (bunu savunan tarihçiler var), Türkler'in atası İskitler demenin yanlış olduğunu düşünüyorum.
 
KS
KS
Hoş gelişler ola
Katılım
8 Ağustos 2022
Mesajlar
204
Daha fazla  
Cinsiyet
Erkek
Meslek
Mars koloni müdürü
''Dünya üzerinde yaşayan insan topluluklarının milletleşme süreci onların avcı-toplayıcılıktan çiftçi-çobanlığa geçmesi ile başlar.[70] Türkleri oluşturacak insan topluluklarının MÖ 6000'lerde koyun yetiştiriciliğine başladığı düşünülmektedir.[71] Bu tarih atlı göçebe Türk kültürünün başlangıcı olarak kabul edilebilir. Bu değişiklikler ile Anav kültürü ortaya çıkmıştır.

Türklerin atalarının MÖ 2500 ile MÖ 1700 yılları arasındaki Afanasiyevo kültürü ile başlayan ve MÖ 1700 ile MÖ 1200 yılları arasındaki Andronovo kültürü ile devam eden dolikosefal mongolitlerle ortak yönleri bulunmayan Brakisefal ırka dayandığını savunurlar. Bu ırkın savaşçı ve göçebe kültüre sahip olduğu, MÖ 1700 yılları sonrasında kitleler hâlinde Altay Dağları ile Tanrı Dağları arasındaki bölgeye yayıldığı bilinmektedir.''
Wikipedia'ya göre böyle.
Bildiğim kadarıyla, İskitler, MÖ. 8.YY ile MS. 3.YY arasında yaşamışlardır, İskitler'in bizim atamız olarak kabul gördüğünü sanmıyorum.
Hocam bunun üzerine kaynaklar var hemen atıyorum:
 

Eternal777

Hectopat
Katılım
4 Ocak 2020
Mesajlar
2.715
Çözümler
6
Hocam bunun üzerine kaynaklar var hemen atıyorum:
Bildiğim kadarıyla, İskitler, MÖ. 8.YY ile MS. 3.YY arasında yaşamışlardır, İskitler'in bizim atamız olarak kabul gördüğünü sanmıyorum.
Belki, ''İskitler Türk'tür'' denebilir ama (bunu savunan tarihçiler var), Türkler'in atası İskitler demenin yanlış olduğunu düşünüyorum.
Bu kısımda görüşümü belirttim hocam, '' İskitlerin kökenlerinin Sümerlere dayandığı, Sümerlerin tarih sahnesinden silinmeleriyle batıya göçen Ön Türk toplumlarından bir tanesi oldukları düşünülmektedir. '' ''Ünlü tarihçi İskitlerin Türk olduğuna dair mühim kanıtlar sunmuştur.'' Bu kısımlardan benim anladığım, İskitler'in Türklerin atası olduğu değil, İskitler'in Türk sayıldığı. Çünkü, MÖ 2500'lere dayanan kökenlerimiz var iken, MÖ. 8.YY'da kurulmuş bir uygarlığın bizim atamız olma ihtimalini pek göremiyorum.
 
KS
KS
Hoş gelişler ola
Katılım
8 Ağustos 2022
Mesajlar
204
Daha fazla  
Cinsiyet
Erkek
Meslek
Mars koloni müdürü
Bu kısımda görüşümü belirttim hocam, " İskitlerin kökenlerinin Sümerlere dayandığı, Sümerlerin tarih sahnesinden silinmeleriyle batıya göçen Ön Türk toplumlarından bir tanesi oldukları düşünülmektedir. " "Ünlü tarihçi İskitlerin Türk olduğuna dair mühim kanıtlar sunmuştur." Bu kısımlardan benim anladığım, İskitler'in Türklerin atası olduğu değil, İskitler'in Türk sayıldığı. Çünkü, MÖ 2500'lere dayanan kökenlerimiz var iken, MÖ. 8.YY'da kurulmuş bir uygarlığın bizim atamız olma ihtimalini pek göremiyorum.

Hocam öncelikle haklı olduğunuz yerler var ancak kültürümüzde çokça benzerlikler var. Bundan dolayı ben Türk olduklarını düşünüyorum.
 
KS
KS
Hoş gelişler ola
Katılım
8 Ağustos 2022
Mesajlar
204
Daha fazla  
Cinsiyet
Erkek
Meslek
Mars koloni müdürü
Temel ırk olmalarının sebebi be peki?
Bu uluslar birbirlerinden ayrılıp kopuyor aynı bir Türk ulusu olan Çuvaşlar gibi. Çuvaşça'yı incelersek çok koptuğunu görürüz ancak Türk olduklarını biliyoruz çünkü kökenleri İdil Bulgarlarına dayanıyor. İdil Bulgarlarını bir nebze anlayabilsek de Çuvaşlarda yalnızca iki sayısının söylenişini anlarız.
 

Orantı

Hectopat
Katılım
30 Haziran 2017
Mesajlar
570
Çözümler
1
Daha fazla  
Cinsiyet
Erkek
Deveye sormuşlar boynun neden eğri; nerem doğru ki, demiş. Soru yanlış bir kere, ulus dediğimiz kavram 300 sene önce tedavüle girdi. Yerine "ırk" deseniz o da olmaz, olsa olsa dilsel ve kültürel bir ortaklık çıkarabilirsiniz. Ki o da çıkmaz.
Cermenler, 2000 sene önce Danimarka'dan çıkıp Avrupa'nın altını üstüne getirdiler, Roma'nın Kuzeybatı sınırında medeniyeti yok ettiler adeta. Ancak Doğu Avrupa'ya falan yayılmadılar, Orta Avrupa'da (Avusturya) kaldılar. doğusunda Slavlar var, güneybatısında Latinler var. Güneydoğu'ya inin Grekler var. Ve hatta tüm bunlardan izole Basklar var.
İskitler homojen bir topluluk olarak adledilemez, daha çok bir göçebe konfederasyonuydu. İki tarafı vardı, Batı ve Doğu. Batı İskitleri İrani dilleri (Farsi değil) konuşuyorlardı, Doğu'daki tarafın ise bir bölümü İrani, bir bölümü de Türki dilleri konuşuyordu.
Samiler Kuzey Afrika ve Arabistan'da yayılabildiler sadece, Güney Afrika'daki dillerin Sami-Hami ailesiyle uzaktan yakından alakası yok.
Çinlilerin tek bir dili yok, bugün Çince denen dil daha çok resimlere dayanan alfabesi sayesinde var. Barındırdığı "lehçeler" birbirleriyle akraba olamayacak kadar uzak.
Sözün özü saçmalıktan ibaret, ki daha Moğollara falan girmedik bile.
Düzenleme: Irklardan bahsedemezsiniz çünkü hepimiz 70000 sene önce yaşamış bir kadının (mitokondriyel Havva) soyundan geliyoruz, evrim bu kadar kısa bir sürede kayda değer hiçbir fark yaratamaz. Olsa olsa kültürel farklılıklar oluşur, bu kültür farkının nedeni de yaşanan coğrafyaya adaptasyondur. Neyse konuyu şaştık, bakacaksanız linguistik açıdan bakın.
 
Yukarı