Formattan sonra Wi-Fi az çekmeye başladı

Yeni konular

Yukarı