Genetik analizler (G25)

Xj9

Picopat
Katılım
25 Kasım 2021
Mesajlar
16
Etno-linguistik anlamda Aryan, genetik olarak nasıl kümelenirse kümelensin Hint-İran dilini konuşan bir kişi için kullanılır. Hangi antik ya da modern Hint-İran dilinin böyle bir genetik profile sahip olduğundan emin değilim ve bu sonuç, Balto-Slav dili konuşan günümüz Doğu Avrupa'sınınkine benziyor.

Aryanlar/Hint-İranlılar, Doğu Avrupalılarla birlikte küresel düzeyde kümelendiler, ancak Doğu Avrupa'daki Proto-Aryan kabileleri ile günümüz Doğu Avrupalıları arasında dil ve y-dna açısından doğrudan bir devamlılık yok gibi görünüyor. Proto-Hint-İran R1a soyları, Tatarlar, Yahudiler ve bazı Volga halkı dışında Doğu Avrupa'da neredeyse tamamen yok oldu. Bugün Araplar, Yahudiler ve Moğollar arasında Hint-İran/Aryan ile ilgili R1a-Z93, herhangi bir modern Avrupalıdan daha fazladır.

Aryan sonucu
53.4 Yamnaya_RUS_Samara
27,4 TUR_Barcin_N
17,6 WHG
1,6 S_Devils_Gate_Cave_N

Karşılaştırma için Sintashta_MLBA

Hedef: RUS_Sintashta_MLBA
Mesafe: %2.7142 / 0.02714240
68.6 Yamnaya_RUS_Samara
21,6 TUR_Barcin_N
9,8 WHG


Bu sonuç, Aryan olamayacak kadar düşük Yamnaya ve çok yüksek WHG ve Barcin N'ye sahiptir (burada, kendilerini orijinal olarak Aryan ve Hint-İranca konuşan torunları olarak adlandırdıkları için aklımda erken Hint-İranlılar var ve sadece onlar bu etiketi onlardan aldı. ). İşte tipik Aryan (erken Aryan) sonuçları:

2020-07-10 01_21_17-VahaduoJS 19.11.2 - Comodo Dragon.png


Aryan, antik Hint-Avrupa dil ailesine bağlı Hint-İran dilleri konuşmuş halkların kendilerini tanımlamak ve bölgedeki diğer halklardan ayırt etmek için kullanmış oldukları bir terimdir.[1] Vedik döneminde Hindistan’ın Āryāvarta olarak adlandırılan bölgesine yerleşmiş, Hint-Aryan dilleri koluna dahil diller konuşan Hint-Aryan etnik grubu ve bu bölgeyi tanımlamak için günümüzde kullanılan bir ifadedir. Bu topluluklar yüzyıllarca bölge toplumları üzerinde aristokratik bir sınıf olarak hüküm sürmüşlerdir. Etnik olarak yakın topluluklardan olan Antik İran halkları, Avesta’da kendilerini tanımlamak için bu etnik tanımı kullandılar. Günümüzde İran adının Aryan sözcüğünden türediği ileri sürülür.

Aryan Sanskritçede "asil" veya "onurlu" anlamındaki "Ārya" kelimesinden türetilmiş bir sözcüktür.[2][3] Avesta dilindeki benzeri "Airya"dır ve Eski Pers dilindeki karşılığı "Ariya"dır. Büyük oranda Proto-Hindu-İranlıların etnik olarak kendilerini tanımlama amacıyla kullanılmak üzere var olmuştur. Avesta, büyük ölçüde Pers, Hint halklarının temel kutsal kitapları ki bu kitap Zerdüştlüğü anlatan yegane eser niteliğindedir.

19. yüzyılda, Hint-İranlılar, Hint-Avrupa dillerini konuştukları bilinen en eski insanlardı. Aryan kelimesi sadece Hint-İranlıları ifade etmek için değil aynı zamanda Hint-Avrupa dil ailesinden olan dilleri konuşanları da ifade edecek şekilde kullanılmaya başlandı. Ancak bugün için Aryan tanımlamasının o çağlarda bile ırksal değil, dini, kültürel ve dille ilgili bir tanımlama olduğunu kabul edilmektedir. Aryan ya da Ari ifadesi Hint-Avrupalılar yerinde daha çok ırkçı kesimler tarafından tercih edilen bir anlatımdır.[4]

Aryan halkının çoğu; Jainizm, Budizm ve Hinduizm'e mensuptur. "Aryan" kelimesi önce Sanskritçedeki "Arya", ardından da Fransızcadaki "Arienne"den geçmiştir. Sanskritçe ve öbür Hint dillerini konuşur, Hindistan ve çevresinde yaşarlar. Orta Asya-Hindistan kökenlidirler. Ana vatanları Kuzey Pakistan'dır.
sdasd.png
 
Son düzenleme:

El Kalem

Centipat
Katılım
24 Haziran 2021
Mesajlar
1.413
Tatarlar, Yahudiler ve bazı Volga halkı dışında Doğu Avrupa'da neredeyse tamamen yok oldu. Bugün Araplar, Yahudiler ve Moğollar arasında Hint-İran/Aryan ile ilgili R1a-Z93, herhangi bir modern Avrupalıdan daha fazladır.

Aryan sonucu
53.4 Yamnaya_RUS_Samara
27,4 TUR_Barcin_N
17,6 WHG
1,6 S_Devils_Gate_Cave_N

Karşılaştırma için Sintashta_MLBA

Hedef: RUS_Sintashta_MLBA
Mesafe: %2.7142 / 0.02714240
68.6 Yamnaya_RUS_Samara
21,6 TUR_Barcin_N
9,8 WHG


Bu sonuç, Aryan olamayacak kadar düşük Yamnaya ve çok yüksek WHG ve Barcin N'ye sahiptir (burada, kendilerini orijinal olarak Aryan ve Hint-İranca konuşan torunları olarak adlandırdıkları için aklımda erken Hint-İranlılar var ve sadece onlar bu etiketi onlardan aldı. ). İşte tipik Aryan (erken Aryan) sonuçları:

Eki Görüntüle 1227560Aryan halkının çoğu; Jainizm, Budizm ve Hinduizm'e mensuptur. "Aryan" kelimesi önce Sanskritçedeki "Arya", ardından da Fransızcadaki "Arienne"den geçmiştir. Sanskritçe ve öbür Hint dillerini konuşur, Hindistan ve çevresinde yaşarlar. Orta Asya-Hindistan kökenlidirler. Ana vatanları Kuzey Pakistan'dır.
[/SPOILER]
Eki Görüntüle 1227590
Tatarlar Türk değil mi? ve Moğollar'a yakınlarsa Moğollar da Türkler ile yakın değil mi? Onlar mı bunlara yani Moğollar'a falan benziyor yoksa tersi mi?
 
KS
KS
Xj9

Xj9

Picopat
Katılım
25 Kasım 2021
Mesajlar
16
Tatarlar Türk değil mi? ve Moğollar'a yakınlarsa Moğollar da Türkler ile yakın değil mi? Onlar mı bunlara yani Moğollar'a falan benziyor yoksa tersi mi?
Tatarları araştırmadım fakat Orta asya ve Sibirya bölgesindeki Türki gruplar, Yagnobi ve Pamiri gibi İrani azınlıklar en çok Kuzey Avrupa (Hint-Avrupa) mirasına sahip halklar, bu yüzden Tatarlarda Moğoldan çok North Europe geni çıkacaktır. Çok fazla detayına da girmedim. (Bu arada Moğollardan hiç hoşlanmam)
Tatarlar Türk değil mi? ve Moğollar'a yakınlarsa Moğollar da Türkler ile yakın değil mi? Onlar mı bunlara yani Moğollar'a falan benziyor yoksa tersi mi?
Anadolu Türklerinin de Moğollarla benzer bir tarafı yok, Anadolu Türkleri bronz çağı anadolu çiftçi soyundan gelir, orta doğu genel olarak büyük bir çiftçi soyudur, mesela Farslarda iranlı çiftçi soyundan gelir.
 

El Kalem

Centipat
Katılım
24 Haziran 2021
Mesajlar
1.413
@Xj9 bronz çağı anadolu çiftçi soyu ne hocam? Biz Orta Asya'dan gelmedik mi? Moğollar da Orta Asya'da. Hatta Hunlar'ın Göktürkler'in bulunduğu yerdeler. Ötüken Türkler için çok önemli. Daha sonralarda onlar daha ağırlıklı oluyor. Zaten onlar da bizim gibi yaşıyor. Konar göçer yani. Aynı dil grubundayız.
Tabii onlar savaşlarda katliam yapıyor. O konuda ayrıyız.
 
KS
KS
Xj9

Xj9

Picopat
Katılım
25 Kasım 2021
Mesajlar
16
@Xj9 bronz çağı anadolu çiftçi soyu ne hocam? Biz Orta Asya'dan gelmedik mi? Moğollar da Orta Asya'da. Hatta Hunlar'ın Göktürkler'in bulunduğu yerdeler. Ötüken Türkler için çok önemli. Daha sonralarda onlar daha ağırlıklı oluyor. Zaten onlar da bizim gibi yaşıyor. Konar göçer yani. Aynı dil grubundayız.
Tabii onlar savaşlarda katliam yapıyor. O konuda ayrıyız.
Anadolu Türkleri dediğimiz şey orta asyadan göç eden yarı İrani yarı Türki yarı Avrupai karışımı olan Türkçeyi ve Türklüğü kabul etmiş azınlıkların anadolu coğrafyasındaki çiftçi halkı asimile eden Rum benzeri gruplara egemen olması ve karışmasıyla meydana gelmiş basit bir olgudan ibarettir. Anadolu Türkleri %18-24 arası Hint-Avrupalıdır.
Göktürkler ise Sakaların devamıdır, Doğu Sakaları Türk kökenlidir, fakat erken süreçte İranilerle karışıyorlar, bunların devamı Tiele gibi Türk boyları aslında. Genel olarak Göktürklerin Avrupai mirası %50-60 civarı. Bu arada Türk halkları ( Mongoloid olduklarına bakma) orta asyadaki en avrupai katkıya sahip azınlık olmayan halklardır.
Not: Dil doğumdan ve genlerden gelmez.
 
Son düzenleme:

El Kalem

Centipat
Katılım
24 Haziran 2021
Mesajlar
1.413
Anadolu Türkleri dediğimiz şey orta asyadan göç eden yarı İrani yarı Türki yarı Avrupai karışımı olan Türkçeyi ve Türklüğü kabul etmiş azınlıkların anadolu coğrafyasındaki çiftçi halkı asimile eden Rum benzeri gruplara egemen olması ve karışmasıyla meydana gelmiş basit bir olgudan ibarettir. Anadolu Türkleri %18-24 arası Hint-Avrupalıdır.
Göktürkler ise Sakaların devamıdır, Doğu Sakaları Türk kökenlidir, fakat erken süreçte İranilerle karışıyorlar, bunların devamı Tiele gibi Türk boyları aslında. Genel olarak Göktürklerin Avrupai mirası %50-60 civarı. Bu arada Türk halkları ( Mongoloid olduklarına bakma) orta asyadaki en avrupai katkıya sahip azınlık olmayan halklardır.
Not: Dil doğumdan ve genlerden gelmez.
Hocam Türkler böyle ya. Çinliler de böyle değil mi? Onlar Türkler'i vs. asimile ediyor ya o kadar. Zaten onlarda bir imparator birleştiriyor Çin'i. Öyle karışıyorlar.
 
KS
KS
Xj9

Xj9

Picopat
Katılım
25 Kasım 2021
Mesajlar
16
Hocam Türkler böyle ya. Çinliler de böyle değil mi? Onlar Türkler'i vs. asimile ediyor ya o kadar. Zaten onlarda bir imparator birleştiriyor Çin'i. Öyle karışıyorlar.
Uzak doğulular caucasoidlere ve diğer non-mongoloidlere çok fazla karışmadı, bunun dışında bilgim yok.

Al sana bir Göktürk örneği.

261591100_1051887032347915_2364890891924890516_n.jpg

Etno-linguistik anlamda Aryan, genetik olarak nasıl kümelenirse kümelensin Hint-İran dilini konuşan bir kişi için kullanılır. Hangi antik ya da modern Hint-İran dilinin böyle bir genetik profile sahip olduğundan emin değilim ve bu sonuç, Balto-Slav dili konuşan günümüz Doğu Avrupa'sınınkine benziyor.

Aryanlar/Hint-İranlılar, Doğu Avrupalılarla birlikte küresel düzeyde kümelendiler, ancak Doğu Avrupa'daki Proto-Aryan kabileleri ile günümüz Doğu Avrupalıları arasında dil ve y-dna açısından doğrudan bir devamlılık yok gibi görünüyor. Proto-Hint-İran R1a soyları, Tatarlar, Yahudiler ve bazı Volga halkı dışında Doğu Avrupa'da neredeyse tamamen yok oldu. Bugün Araplar, Yahudiler ve Moğollar arasında Hint-İran/Aryan ile ilgili R1a-Z93, herhangi bir modern Avrupalıdan daha fazladır.

Aryan sonucu
53.4 Yamnaya_RUS_Samara
27,4 TUR_Barcin_N
17,6 WHG
1,6 S_Devils_Gate_Cave_N

Karşılaştırma için Sintashta_MLBA

Hedef: RUS_Sintashta_MLBA
Mesafe: %2.7142 / 0.02714240
68.6 Yamnaya_RUS_Samara
21,6 TUR_Barcin_N
9,8 WHG


Bu sonuç, Aryan olamayacak kadar düşük Yamnaya ve çok yüksek WHG ve Barcin N'ye sahiptir (burada, kendilerini orijinal olarak Aryan ve Hint-İranca konuşan torunları olarak adlandırdıkları için aklımda erken Hint-İranlılar var ve sadece onlar bu etiketi onlardan aldı. ). İşte tipik Aryan (erken Aryan) sonuçları:

Eki Görüntüle 1227560

Aryan, antik Hint-Avrupa dil ailesine bağlı Hint-İran dilleri konuşmuş halkların kendilerini tanımlamak ve bölgedeki diğer halklardan ayırt etmek için kullanmış oldukları bir terimdir.[1] Vedik döneminde Hindistan’ın Āryāvarta olarak adlandırılan bölgesine yerleşmiş, Hint-Aryan dilleri koluna dahil diller konuşan Hint-Aryan etnik grubu ve bu bölgeyi tanımlamak için günümüzde kullanılan bir ifadedir. Bu topluluklar yüzyıllarca bölge toplumları üzerinde aristokratik bir sınıf olarak hüküm sürmüşlerdir. Etnik olarak yakın topluluklardan olan Antik İran halkları, Avesta’da kendilerini tanımlamak için bu etnik tanımı kullandılar. Günümüzde İran adının Aryan sözcüğünden türediği ileri sürülür.

Aryan Sanskritçede "asil" veya "onurlu" anlamındaki "Ārya" kelimesinden türetilmiş bir sözcüktür.[2][3] Avesta dilindeki benzeri "Airya"dır ve Eski Pers dilindeki karşılığı "Ariya"dır. Büyük oranda Proto-Hindu-İranlıların etnik olarak kendilerini tanımlama amacıyla kullanılmak üzere var olmuştur. Avesta, büyük ölçüde Pers, Hint halklarının temel kutsal kitapları ki bu kitap Zerdüştlüğü anlatan yegane eser niteliğindedir.

19. yüzyılda, Hint-İranlılar, Hint-Avrupa dillerini konuştukları bilinen en eski insanlardı. Aryan kelimesi sadece Hint-İranlıları ifade etmek için değil aynı zamanda Hint-Avrupa dil ailesinden olan dilleri konuşanları da ifade edecek şekilde kullanılmaya başlandı. Ancak bugün için Aryan tanımlamasının o çağlarda bile ırksal değil, dini, kültürel ve dille ilgili bir tanımlama olduğunu kabul edilmektedir. Aryan ya da Ari ifadesi Hint-Avrupalılar yerinde daha çok ırkçı kesimler tarafından tercih edilen bir anlatımdır.[4]

Aryan halkının çoğu; Jainizm, Budizm ve Hinduizm'e mensuptur. "Aryan" kelimesi önce Sanskritçedeki "Arya", ardından da Fransızcadaki "Arienne"den geçmiştir. Sanskritçe ve öbür Hint dillerini konuşur, Hindistan ve çevresinde yaşarlar. Orta Asya-Hindistan kökenlidirler. Ana vatanları Kuzey Pakistan'dır.
Eki Görüntüle 1227590
İran platosundaki yerli halkın DNA'sı, ve Aryanlar'dan farkı.
Otozomal DNA K12b + G25
1.png
2.png

Anadolu coğrafyası sonuçları.

turkzazalazrum.jpg

Y-DNA Azerbaycan
J2a-20.8%
R1a-19%
R1b-17.5%
E1b-11.1%
G2-8.0%
T-7.9%
L-4.8%
J1-4.8%
Q-4.8%
N-1.6%

Y-DNA İranlı Azeriler

J2b-21.11%
R1b-15.15%
G2-12.12%
J1-9.09%
R1a-9.09%
Q-9.09%
N-6.06%
L-3.03%
J2a-3.03%
R2-3.03%
G1-3.03%
C3-3.03%
O-3.03%
sdfsdfsdf.png
grsdfrtsdeü,.png

Bölgelere göre Haplogruplar. (Y-DNA)

Celtic_Europe.png
Germanic_Europe.png
Slavic_Europe.png
Haplogroup-Q.png
Haplogroup-N.gif
Haplogroup-T.png
Haplogroup-E-M123.gif
Haplogroup-E-M81.gif
Haplogroup-E-V13.gif
Haplogroup-E1b1b.png
Haplogroup-J2b1.png
Haplogroup-J2b.gif
Haplogroup-J2.png
Haplogroup-J1.png
Haplogroup-G2a-L293.png
Haplogroup-G2a-M406.png
Haplogroup-G2a-U1.png
Haplogroup-G2a-L497.png
Haplogroup_G2a.png
Haplogroup_EGJT.gif
Haplogroup-R1b-L23.gif
Haplogroup-R1b-DF27.png
Haplogroup-R1b-L21.png
Haplogroup-R1b-S28.png
Haplogroup-R1b-S21.png
Haplogroup_R1b-borders.png
Haplogroup-R1a-Z93-Asia.png
Haplogroup-R1a-Y93.png
Haplogroup-R1a-M458.png
Haplogroup-R1a.png
Haplogroup_R-borders.gif
Haplogroup-I2b.png
Haplogroup_I2a.png
2.png
Haplogroup_I-borders.gif

 
Son düzenleme:
KS
KS
Xj9

Xj9

Picopat
Katılım
25 Kasım 2021
Mesajlar
16
Bunlari 0 dan ogrenebilecegim bir kaynak var midir? Pek bir sey anlayamadigim icin sordum.
Anthrogenica isimli forum sitesinde G25 ve K12b örnekleri var, Vahaduo isimli siteden de modelleme yapılabiliyor. Onun dışında Eupedia isimli siteden bazı terimleri öğrenebilir ve Haplogrup datalarına ulaşabilirsin, Humanphenotypes isimli siteden insan fenotiplerini öğrenebilirsin.
Bitlis Kürdü

Gedrosia: 23.69 Pct
Siberian: 1.62 Pct
Northwest_African: -
Southeast_Asian: -
Atlantic_Med: 7.18 Pct
North_European: 10.03 Pct
South_Asian: 1.08 Pct
East_African: 0.15 Pct
Southwest_Asian: 12.36 Pct
East_Asian: 1.81 Pct
Caucasus: 42.08 Pct
Sub_Saharan: -

Irak/Türkiye Kürdü

Population
Gedrosia 24.35 Pct
Siberian -
Northwest_African -
Southeast_Asian 1.52 Pct
Atlantic_Med 9.28 Pct
North_European 6.55 Pct
South_Asian 2.93 Pct
East_African 0.44 Pct
Southwest_Asian 15.77 Pct
East_Asian 0.46 Pct
Caucasus 38.72 Pct
Sub_Saharan -

İran Kürdleri

Gedrosian: 26.34
Siberian: 0.58
Northwest_African: 2.02
Southeast_Asian: 0.00
Atlantic_Med: 7.76
North_European: 5.53
South_Asian: 3.24
East_African: 0.21
Southwest_Asian: 14.06
East_Asian: 0.53
Caucasian: 39.48
Sub_Saharan: 0.00

Gedrosian: 25.72
Siberian: 0.79
Northwest_African: 2.19
Southeast_Asian: 0.00
Atlantic_Med: 9.96
North_European: 6.83
South_Asian: 2.10
East_African: 1.26
Southwest_Asian: 12.24
East_Asian: 1.89
Caucasian: 36.99
Sub_Saharan: 0.00

Gedrosian: 31.18
Siberian: 1.18
Northwest_African: 0.00
Southeast_Asian: 0.60
Atlantic_Med: 4.98
North_European: 3.09
South_Asian: 2.08
East_African: 0.18
Southwest_Asian: 14.52
East_Asian: 0.34
Caucasian: 40.70
Sub_Saharan: 0.52

Gedrosian: 27.76
Siberian: 0.55
Northwest_African: 1.17
Southeast_Asian: 0.50
Atlantic_Med: 5.70
North_European: 4.82
South_Asian: 3.24
East_African: 0.36
Southwest_Asian: 14.63
East_Asian: 0.00
Caucasian: 41.72
Sub_Saharan: 0.00

Bakü, Azerbaycan


Gedrosian: 21.94
Siberian: 1.86
Northwest_African: 0.08
Southeast_Asian: 0.00
Atlantic_Med: 8.08
North_European: 8.19
South_Asian: 1.48
East_African: 0.00
Southwest_Asian: 13.23
East_Asian: 2.98
Caucasian: 42.17
Sub_Saharan: 0.00

Yörük, K12b pasta dilimi.

yörük K12B.png


hzumXib.png
TAY2TJz.png
07wfCMM.png
o2RHSfn.png
T0If4L4.png
VXcJVyZ.png
2dXsiQS.png
ot9ZaVM.png
jIwYfyC.png
Rxgswl5.png
mOBZcoR.png
TRFpqHN.png
opXIrXr.png
yxJcGfC.png
aIjQpGI.png
ATAYByH.png
bmbnmbnm.png

Iranian lur:Admix Results (sorted):

# Population Percent
1 Caucasus 40.05
2 Gedrosia 25.81
3 Southwest_Asian 15.78
4 Atlantic_Med 7.63
5 South_Asian 6.87
6 North_European 2.16
7 East_Asian 1.51
8 East_African 0.2

Single Population Sharing:

# Population (source) Distance
1 Iranians (Behar) 7.06
2 Iranian (Dodecad) 7.07
3 Kurd (Dodecad) 7.56
4 Kurds (Yunusbayev) 8.09
5 Uzbekistan_Jews (Behar) 9.53
6 Iranian_Jews (Behar) 14.2
7 Azerbaijan_Jews (Behar) 14.2
8 Assyrian (Dodecad) 14.85
9 Georgia_Jews (Behar) 15.4
10 Iraq_Jews (Behar) 15.42
11 Turks (Behar) 15.43
12 Armenians_15 (Yunusbayev) 17.03
13 Turkish (Dodecad) 17.48
14 Armenian (Dodecad) 17.85
15 Lebanese (Behar) 18.22
16 Turkmens (Yunusbayev) 18.34
17 Syrians (Behar) 19.16
18 Druze (HGDP) 20.62
19 Jordanians (Behar) 21.58
20 Armenians (Behar) 21.73

Mixed Mode Population Sharing:

# Primary Population (source) Secondary Population (source) Distance
1 76.2% Assyrian (Dodecad) + 23.8% Sindhi (HGDP) @ 1.85
2 77.1% Azerbaijan_Jews (Behar) + 22.9% Sindhi (HGDP) @ 2.34
3 74% Assyrian (Dodecad) + 26% Burusho (HGDP) @ 2.83
4 76% Assyrian (Dodecad) + 24% Jatt (Dodecad) @ 2.96
5 75.7% Georgia_Jews (Behar) + 24.3% Sindhi (HGDP) @ 3.02
6 72.3% Assyrian (Dodecad) + 27.7% Pathan (HGDP) @ 3.04
7 76.9% Azerbaijan_Jews (Behar) + 23.1% Jatt (Dodecad) @ 3.28
8 84% Uzbekistan_Jews (Behar) + 16% Sindhi (HGDP) @ 3.31
9 75% Azerbaijan_Jews (Behar) + 25% Burusho (HGDP) @ 3.33
10 73.3% Azerbaijan_Jews (Behar) + 26.7% Pathan (HGDP) @ 3.44
11 77% Iranian_Jews (Behar) + 23% Jatt (Dodecad) @ 3.47
12 75.1% Iranian_Jews (Behar) + 24.9% Burusho (HGDP) @ 3.51
13 77.4% Iranian_Jews (Behar) + 22.6% Sindhi (HGDP) @ 3.62
14 73.4% Iranian_Jews (Behar) + 26.6% Pathan (HGDP) @ 3.64
15 86.6% Uzbekistan_Jews (Behar) + 13.4% Indian (Dodecad) @ 4.03
16 86.9% Uzbekistan_Jews (Behar) + 13.1% Iyer (Dodecad) @ 4.05
17 86.4% Uzbekistan_Jews (Behar) + 13.6% Brahmins_from_Tamil_Nadu (Metspalu) @ 4.11
18 87.5% Uzbekistan_Jews (Behar) + 12.5% GIH30 (Dodecad) @ 4.15
19 78.1% Iranians (Behar) + 21.9% Druze (HGDP) @ 4.2
20 88.1% Uzbekistan_Jews (Behar) + 11.9% Velamas (Metspalu) @ 4.22Likely iraqi arab:


Admix Results (sorted):# Population Percent
1 Caucasus 31.05
2 Gedrosia 17.75
3 Southwest_Asian 16.77
4 Atlantic_Med 10.27
5 South_Asian 7.52
6 Northwest_African 4.89
7 North_European 4.15
8 East_African 3.35
9 Sub_Saharan 1.72
10 East_Asian 1.37
11 Siberian 0.87
12 Southeast_Asian 0.3

Single Population Sharing:

# Population (source) Distance
1 Lebanese (Behar) 14.88
2 Iranians (Behar) 15.05
3 Syrians (Behar) 15.53
4 Uzbekistan_Jews (Behar) 15.55
5 Kurd (Dodecad) 16.15
6 Iranian (Dodecad) 16.19
7 Jordanians (Behar) 16.37
8 Kurds (Yunusbayev) 17.13
9 Turks (Behar) 18
10 Turkish (Dodecad) 18.86
11 Turkmens (Yunusbayev) 19.11
12 Palestinian (HGDP) 19.27
13 Iraq_Jews (Behar) 19.32
14 Iranian_Jews (Behar) 19.9
15 Azerbaijan_Jews (Behar) 20.99
16 Druze (HGDP) 21
17 Georgia_Jews (Behar) 21.17
18 Sephardic_Jews (Behar) 21.33
19 Assyrian (Dodecad) 21.35
20 Morocco_Jews (Behar) 21.47

Mixed Mode Population Sharing:

# Primary Population (source) Secondary Population (source) Distance
1 74.1% Lebanese (Behar) + 25.9% Burusho (HGDP) @ 4.1
2 75.9% Lebanese (Behar) + 24.1% Jatt (Dodecad) @ 4.14
3 76.8% Lebanese (Behar) + 23.2% Sindhi (HGDP) @ 4.34
4 72.2% Jordanians (Behar) + 27.8% Burusho (HGDP) @ 4.47
5 78% Lebanese (Behar) + 22% Brahmins_from_Uttar_Pradesh (Metspalu) @ 4.53
6 79% Lebanese (Behar) + 21% Kshatriya (Metspalu) @ 4.65
7 79.7% Lebanese (Behar) + 20.3% Iyer (Dodecad) @ 4.72
8 79.3% Lebanese (Behar) + 20.7% Indian (Dodecad) @ 4.74
9 79% Lebanese (Behar) + 21% Brahmins_from_Tamil_Nadu (Metspalu) @ 4.77
10 74.2% Jordanians (Behar) + 25.8% Jatt (Dodecad) @ 4.84
11 70.8% Jordanians (Behar) + 29.2% Pathan (HGDP) @ 4.86
12 73% Lebanese (Behar) + 27% Pathan (HGDP) @ 4.91
13 80.2% Lebanese (Behar) + 19.8% Iyengar (Dodecad) @ 5
14 80.8% Lebanese (Behar) + 19.2% GIH30 (Dodecad) @ 5.29
15 68.8% Palestinian (HGDP) + 31.2% Burusho (HGDP) @ 5.37
16 81% Lebanese (Behar) + 19% INS30 (SGVP) @ 5.5
17 76.9% Lebanese (Behar) + 23.1% Cochin_Jews (Behar) @ 5.51
18 67.2% Palestinian (HGDP) + 32.8% Pathan (HGDP) @ 5.55
19 81.1% Lebanese (Behar) + 18.9% Dharkars (Metspalu) @ 5.55
20 81.4% Lebanese (Behar) + 18.6% Kanjars (Metspalu) @ 5.62
Beluç

beluç.jpg

Taliş

taliş.jpg

Kürt

kürd.jpg

Lur

lur kürdü.jpg


Mazandaran

mazandarani.jpg


Fars

fars.jpg


Türkmen

türkmen.jpg


Azeri

azeri.jpg

ghfghgfhg.png

dsdad.png

trgdy.png

dsdsgsdg.png

trak.png

tatar.png

dfsdfsdf.png

sadasdsadsadasd.jpg

Yamnaya kültürü - bunlar yaklaşık 5000 yıl önce Karadeniz'in kuzey kıyılarında yaşayan insanlardır. Cesetleri çukurlara gömdüler . (Bu Rusça kelime yama [яма — çukur ] Yam n a ya kültürü adının nedenidir .)

Yamnaya kültürü, birçok Avrupalı tarihçi ve dilbilimci için bir tür fetiş. Çukur kültürünün insanlarının Batı Avrupalıların doğrudan ataları olduğunu düşünüyorlar . Yamnaya kültürünün insanlarının Hint-Avrupa dilini Avrupa'ya getirdiğini düşünüyorlar. Bu hipotez Litvanya kökenli bir arkeolog tarafından icat edildi .. Bu sadece bir hipotez, ancak tarihçiler bunu kolayca beğendiler.
Tarihçiler ve dilbilimciler tarafından yapılan tüm modern araştırmalar bu hipotezi desteklemeyi amaçlamaktadır.

Aslında, modern Batı Avrupalıların Yamnaya kültüründen çok az ataları vardır (belki %5). Niye ya? Çünkü insanların Yamnaya kültüründen Batı Avrupa'ya göçü çok önemsizdi. Bu insanlar Karpat Dağları'nın yakınlarına yerleştiler ve yüzyıllar boyunca diğer insanlarla evliliğe girdiler. Batıya büyük bir maksatlı göç olmadı (12-13. yüzyılda Moğolların yaptığı gibi).

Hangi modern insanlar (etnik gruplar) Yamnaya kültüründen çok sayıda erkeğin atasına sahiptir?

sdfsdfsdf.jpg


Bunlar Kafkas Dağları'nın etnik gruplarıdır (örneğin Ermeniler). Bunlar Ortadoğu'da çok sayıda insan.

Nasıl öğrenebiliriz? Yamnaya kültürünün 10 erkeğinden 9'u haplogrup R1b-Z2103'e sahipti. Bu web sitesinde bulunan verilere bakabilir ve bu modern torunları görebiliriz:
Yamnayalar şoparların atalarından biri. :)
 
Son düzenleme:

Yeni konular

Yukarı