i3 nasıl özelleştirilir?

Katılım
18 Şubat 2020
Mesajlar
4.481
Makaleler
7
Çözümler
19
Yer
GNU/Linux (Ubuntu-Openbox)
Ekran Görüntüsü - 2021-02-24 13-01-11.png


Siyaha boyadım. Conky ekledim. Daha ne yapabilirim?
 

cengover_ekin

Decipat
Katılım
6 Temmuz 2020
Mesajlar
4.755
Makaleler
1
Çözümler
35
Burada çok güzel şeyler var. Muhtemelen sen de görmüşsündür gerçi. Top All Time yapınca çok iyi şeyler çıkıyor. Genellikler anlatımları da oluyor nasıl yapılacağının.

 

Arsenik

Centipat
Katılım
19 Nisan 2020
Mesajlar
2.819
Makaleler
1
Çözümler
13
Yer
İstanbul
i3 ile çok fazla kaynak bulabilmen gerek, dediği gibi Unixporn üzerinde çok güzel dotfilesler oluyor. Nemalanmaya bak.
 
Son düzenleme:

JetWarker

Centipat
Katılım
27 Aralık 2019
Mesajlar
367
Yer
BTW
Bu konuyu kaçırdığıma inanamıyorum... Yapman gereken bu kanaldaki 3 videoyu -ilk video- da izlemek. Ondan sonra tamamen anlamış oluyorsun. Daha sonrasında unixpornda takıl biraz, insanların config dosyalarını falan inceleyip yapabileceğin şeyleri görebilirsin. İngilizcen çok iyi ise kendi dökümantasyonunu da inceleyebilirsin ama i3 kullanmayı öğrendikten sonra incelersen daha kolay anlarsın diye düşünüyorum. Ama bahsettiğim 3 video şart gibi bir şey, fazla başarılı çünkü. Kendi config dosyamı paylaşsam iyi olur gibi geldi, istersen inceleyebilirsin ama alıp da kullanmanı önermem çünkü biraz düzenlemem lazım bir ara açıklamaları falan ve çok saçma ayarlar var içinde. Mesela saati barda görmek istemediğim için 10. pencerede bir tty-clock olur hep ve mod+i ile 10. sekme açılır, mod+shift+i ile de 2. sekme açılır orada firefox oluyor diye.
Edit: Bahsettiğim videodaki rofi ayarları çalışmıyordu ben izlediğim zamanlarda, rofiyi kendin araştırmanı öneririm eğer bilmiyorsan.
Kod:
#   _ _____ ______      _____  
#  (_)__ / / ____/___ ____ / __(_)___ _
#  / / /_ < / /  / __ \/ __ \/ /_/ / __ `/
# / /___/ // /___/ /_/ / / / / __/ / /_/ /
# /_//____(_)____/\____/_/ /_/_/ /_/\__, /
#                 /____/ 
#
#

set $mod Mod4

font pango:System San Francisco Display 8

exec --no-startup-id xss-lock --transfer-sleep-lock -- i3lock --nofork

# and nm-applet is a desktop environment-independent system tray GUI for it.
exec --no-startup-id nm-applet

set $bg-color       #1C1B19
set $inactive-bg-color  #1C1B19
set $text-color     #D0BFA1
set $inactive-text-color #858076
set $urgent-bg-color   #E53935

# window colors
#            border       background     text         indicator
client.focused     $bg-color      #9d9077     $text-color     #
client.unfocused    $inactive-bg-color #4c463a $inactive-text-color #1C1B19
client.focused_inactive $inactive-bg-color $inactive-bg-color $inactive-text-color #
client.urgent      $urgent-bg-color  $urgent-bg-color  $text-color     #1C1B19

# Use pactl to adjust volume in PulseAudio.
set $refresh_i3status killall -SIGUSR1 i3status
bindsym XF86AudioRaiseVolume exec --no-startup-id pactl set-sink-volume @[email protected] +10% && $refresh_i3status
bindsym XF86AudioLowerVolume exec --no-startup-id pactl set-sink-volume @[email protected] -10% && $refresh_i3status
bindsym XF86AudioMute exec --no-startup-id pactl set-sink-mute @[email protected] toggle && $refresh_i3status
bindsym XF86AudioMicMute exec --no-startup-id pactl set-source-mute @[email protected] toggle && $refresh_i3status

# Use Mouse+$mod to drag floating windows to their wanted position
floating_modifier $mod

# start a terminal
bindsym $mod+space exec st
# kill focused window
bindsym $mod+Shift+q kill

# start dmenu (a program launcher)
# bindsym $mod+d exec dmenu_run

bindsym $mod+d exec "rofi -eh 1 -padding 20 -width 900 -lines 15 -show drun -terminal xfce4-terminal -color-window '#1C1B19, #858076, #5A5751' -color-normal '#1C1B19, #C1BDB5, #1C1B19, #1C1B19, #78746c' -color-active '#78746c, #C1BDB5, #1C1B19, #948365, #FCE8C3' -color-urgent '#1C1B19, #9e9045, #1C1B19, #9e9045, #1C1B19'
#

bindsym Print exec deepin-screenshot
# Multi-screen screenshots with scrot
###bindsym --release Print exec scrot 'screenshot_%Y%m%d_%H%M%S.png' -e 'mkdir -p ~/Pictures/screenshots && mv $f ~/Pictures/screenshots && xclip -selection clipboard -t image/png -i ~/Pictures/screenshots/`ls -1 -t ~/Pictures/screenshots | head -1`' # All screens

# OSX-like area selection screenshots
###bindsym --release Shift+Print exec scrot -s 'screenshot_%Y%m%d_%H%M%S.png' -e 'mkdir -p ~/Pictures/screenshots && mv $f ~/Pictures/screenshots && xclip -selection clipboard -t image/png -i ~/Pictures/screenshots/`ls -1 -t ~/Pictures/screenshots | head -1`' # Area selection

# There also is the (new) i3-dmenu-desktop which only displays applications
# shipping a .desktop file. It is a wrapper around dmenu, so you need that
# installed.
# bindsym $mod+d exec --no-startup-id i3-dmenu-desktop

# change focus
bindsym $mod+h focus left
bindsym $mod+j focus down
bindsym $mod+k focus up
bindsym $mod+l focus right

# alternatively, you can use the cursor keys:
bindsym $mod+Left focus left
bindsym $mod+Down focus down
bindsym $mod+Up focus up
bindsym $mod+Right focus right

# move focused window
bindsym $mod+Shift+h move left
bindsym $mod+Shift+j move down
bindsym $mod+Shift+k move up
bindsym $mod+Shift+l move right

# alternatively, you can use the cursor keys:
bindsym $mod+Shift+Left move left
bindsym $mod+Shift+Down move down
bindsym $mod+Shift+Up move up
bindsym $mod+Shift+Right move right

# split in horizontal orientation
# bindsym $mod+h split h

# split in vertical orientation
# bindsym $mod+v split v
bindsym $mod+q split toggle

# enter fullscreen mode for the focused container
bindsym $mod+f fullscreen toggle

# change container layout (stacked, tabbed, toggle split)
bindsym $mod+s layout stacking
bindsym $mod+w layout tabbed
bindsym $mod+e layout toggle split

# toggle tiling / floating
bindsym $mod+Shift+space floating toggle

# Change focus between tiling / floating windows
bindsym $mod+Control+space focus mode_toggle

# focus the parent container
bindsym $mod+a focus parent

# focus the child container
#bindsym $mod+d focus child

# Define names for default workspaces for which we configure key bindings later on.
# We use variables to avoid repeating the names in multiple places.
set $ws1 "1"
set $ws2 "2"
set $ws3 "3"
set $ws4 "4"
set $ws5 "5"
set $ws6 "6"
set $ws7 "7"
set $ws8 "8"
set $ws9 "9"
set $ws10 "10"

# switch to workspace
bindsym $mod+1 workspace number $ws1
bindsym $mod+2 workspace number $ws2
bindsym $mod+shift+i workspace number $ws2
bindsym $mod+3 workspace number $ws3
bindsym $mod+4 workspace number $ws4
bindsym $mod+5 workspace number $ws5
bindsym $mod+6 workspace number $ws6
bindsym $mod+7 workspace number $ws7
bindsym $mod+8 workspace number $ws8
bindsym $mod+9 workspace number $ws9
bindsym $mod+0 workspace number $ws10
bindsym $mod+i workspace number $ws10

# move focused container to workspace
bindsym $mod+Shift+1 move container to workspace number $ws1
bindsym $mod+Shift+2 move container to workspace number $ws2
bindsym $mod+Shift+3 move container to workspace number $ws3
bindsym $mod+Shift+4 move container to workspace number $ws4
bindsym $mod+Shift+5 move container to workspace number $ws5
bindsym $mod+Shift+6 move container to workspace number $ws6
bindsym $mod+Shift+7 move container to workspace number $ws7
bindsym $mod+Shift+8 move container to workspace number $ws8
bindsym $mod+Shift+9 move container to workspace number $ws9
bindsym $mod+Shift+0 move container to workspace number $ws10

# assign [class="firefox"] $ws2
# assign [class="thunar"] $ws4

# reload the configuration file
bindsym $mod+Shift+c reload
# restart i3 inplace (preserves your layout/session, can be used to upgrade i3)
bindsym $mod+Shift+r restart
# exit i3 (logs you out of your X session)
bindsym $mod+Shift+e exec "i3-nagbar -t warning -m 'Do you really want to exit? ' -B 'Yes' 'i3-msg exit'"

# resize window (you can also use the mouse for that)
mode "resize" {
    # These bindings trigger as soon as you enter the resize mode

    # Pressing left will shrink the window’s width.
    # Pressing right will grow the window’s width.
    # Pressing up will shrink the window’s height.
    # Pressing down will grow the window’s height.
    bindsym j resize shrink width 43 px or 43 ppt
    bindsym k resize grow height 10 px or 10 ppt
    bindsym l resize shrink height 10 px or 10 ppt
    bindsym scedilla resize grow width 43 px or 43 ppt

    # same bindings, but for the arrow keys
    bindsym Left resize shrink width 1 px or 1 ppt
    bindsym Down resize grow height 1 px or 1 ppt
    bindsym Up resize shrink height 1 px or 1 ppt
    bindsym Right resize grow width 1 px or 1 ppt

    # back to normal: Enter or Escape or $mod+r
    bindsym Return mode "default"
    bindsym Escape mode "default"
    bindsym $mod+r mode "default"
}

bindsym $mod+r mode "resize"

# Disable window titlebars entirely
for_window [class="^.*"] border pixel 3

# Set inner/outer gaps
gaps inner 13
gaps outer -4
gaps right 8
# Additionally, you can issue commands with the following syntax. This is useful to bind keys to changing the gap size.
# gaps inner|outer current|all set|plus|minus <px>
# gaps inner all set 10
# gaps outer all plus 5

# Smart gaps (gaps used if only more than one container on the workspace)
smart_gaps on
# Smart borders (draw borders around container only if it is not the only container on this workspace)
# on|no_gaps (on=always activate and no_gaps=only activate if the gap size to the edge of the screen is 0)
smart_borders on

# Press $mod+Shift+g to enter the gap mode. Choose o or i for modifying outer/inner gaps. Press one of + / - (in-/decrement for current workspace) or 0 (remove gaps for current workspace). If you also press Shift with these keys, the change will be global for all workspaces.
set $mode_gaps Gaps: (o) outer, (i) inner
set $mode_gaps_outer Outer Gaps: +|-|0 (local), Shift + +|-|0 (global)
set $mode_gaps_inner Inner Gaps: +|-|0 (local), Shift + +|-|0 (global)
bindsym $mod+Shift+g mode "$mode_gaps"

mode "$mode_gaps" {
    bindsym o   mode "$mode_gaps_outer"
    bindsym i   mode "$mode_gaps_inner"
    bindsym Return mode "default"
    bindsym Escape mode "default"
}

mode "$mode_gaps_inner" {
    bindsym plus gaps inner current plus 5
    bindsym minus gaps inner current minus 5
    bindsym 0   gaps inner current set 0

    bindsym Shift+plus gaps inner all plus 5
    bindsym Shift+minus gaps inner all minus 5
    bindsym Shift+0   gaps inner all set 0

    bindsym Return mode "default"
    bindsym Escape mode "default"
}
mode "$mode_gaps_outer" {
    bindsym plus gaps outer current plus 1
    bindsym minus gaps outer current minus 1
    bindsym 0   gaps outer current set 0

    bindsym Shift+plus gaps outer all plus 10
    bindsym Shift+minus gaps outer all minus 5
    bindsym Shift+0   gaps outer all set 0

    bindsym Return mode "default"
    bindsym Escape mode "default"
}

# Start i3bar to display a workspace bar (plus the system information i3status
# finds out, if available)
bar {
        
     # Take a screenshot by right clicking on the bar
     bindsym --release button3 exec --no-startup-id import /home/jwdev/Pictures/latest-screenshot.png 

     workspace_min_width 10 
     position top
     mode dock
     hidden_state hide
     modifier Mod4

     colors {
      background #24221f
        separator #757575
      #         border       background     text
      focused_workspace $bg-color     #1C1B19     $text-color
      inactive_workspace $inactive-bg-color #24221f $inactive-text-color
      urgent_workspace  $urgent-bg-color  $urgent-bg-color  $text-color
     }
}

# Startup
# exec_always feh --bg-scale ~/Pictures/Wallpaper.jpg
exec --no-startup-id nitrogen --restore 
exec st

# Keybindings
bindsym $mod+shift+z exec firefox
bindsym $mod+shift+x exec zathura
bindsym $mod+shift+o exec openboard
bindsym $mod+shift+a exec thunar
bindsym $mod+c exec kcolorchooser

# Brightness
bindsym $mod+shift+n exec brightness.sh - VGA1
bindsym $mod+shift+m exec brightness.sh + VGA1

# KDEConnect
exec --no-startup-id /usr/lib/kdeconnectd
 
Son düzenleme:
Yukarı