Advertisement

Kapitalizm vs Komunizm

Kapitalizm mi? Komünizm mi?


  • Oy verenlerin toplamı
    211
Durum
Mesaj gönderimine kapalı.

Andar Han

Hectopat
Katılım
17 Aralık 2019
Mesajlar
4.173
Makaleler
1
Çözümler
29
Ben yaşasın insan ırkı diyorum. Daha çok gelişmemiz için birkaç insanın önemi yoktur.

O birkaç insanın neye kadir olduğuna, kim değer biçmiştir? Zıt gitmek için ters düşündüğümü düşünmeyin. Doğru için, herhangi bir insanın lalettayin bir cümlesi bile faydalıdır. Bu sebeple, herhangi bir insan her şekilde değerlidir.
 

Primearc

Decapat
Katılım
3 Ocak 2021
Mesajlar
1.481
Makaleler
3
Çözümler
13
Yer
Matrix
Hahahahahahah sadece gülüyorum. "İnsan tabiatını değiştiremezsiniz" savını öne sürenler, insanın, kapitalist toplumda, belirli bir biçimde davranmasına bakarak, bunu, insanoğlunun tabiatı diye kabul etme ve başka türlüdavranmasına olanak olmadığını varsayma hatasına Düşüyorlar. Bunlara göre kapitalist toplumda insan, "hep bana diyen bir tabiattadır, onu harekete getiren şey, bencil bir hırsile iyi ya da kötü her yola başvurarak, öne geçme dürtüsüdür. Bundan da şu sonucu çıkartıyorlar: bu, bütün insanlar için "doğal" bir davranıştır ve özel kazanç için rekabetçi mücadele dışında herhangi bir şeye dayanarak bir toplumkurmak olanaksızdır. Nevar ki, antropologlar, bunun saçma olduğunu söylüyorlar ve bugün varolan başka toplumlarda insan davranışının kapitalist toplumlardakine hiç benzemediğini belirterek bu sözlerini kanıtlıyorlar. Ve bunlara katılan tarihçiler de, gene bu savın saçma olduğunu söylüyorlar ve köleliğeve feodalizme dayanan toplumlarda yaşayan insanların davranışlarının, kapitalist toplumdakine hiç benzemediğinibelirterek, bu sözlerini kanıtlıyorlar.
Bütün insanlarda, hayatta kalabilme ve türünü sürdürme
içgüdüsünün doğuştan varolduğu belki de gerçektir.
Beslenme, giyinme, barınma ve cinsel aşk gereksinmeleri,
temel gereksinmelerdir. Bu kadarı "insan tabiatı" diye kabul edilebilir Ancak, bu isteklerini tatmin etmek için seçtikleri yolun kapitalist toplumda alışılagelen yol olması gerekmez. Bu, daha çok, içinde doğup büyüdükleri kültüre bağlıdır. Eğer birinsanın temel gereksinmeleri, bir başkasını yere sermekle karşılanabiliyorsa insanların birbirlerini yere sereceklerini varsayabiliriz; yok eğer, insanın temel gereksinmeleri işbirliği iledaha iyi karşılanabiliyorsa, insanların işbirliği yapacaklarım varsayabiliriz. İnsanın bencilliği, daha çok ve daha iyi yiyecek, giyecek, barınak ve güvenlik isteğinde ifadesini bulur. Bu gereksinmelerin, kapitalizmde, sosyalizmdeki kadar karşılanamayacağını öğrenirse, gerekli değişikliği yapar.

Bu saçma alaycı ifadenizi takılmadan önce keşke bütün yorumlarımı okusaydınız...
 

gurkanzip

Decapat
Katılım
23 Mayıs 2020
Mesajlar
423
Çözümler
2
Kapitalizm insanı bireyci, bencil ve üçkağıtçı yapar. Aynı zamanda da doğayı tahrip eder. Komünist değilim ama Kapitalizm ve Komünizm arasında seçim yapacak olsaydım Komünizm derdim.
 

Jaime Lannister

Femtopat
Katılım
13 Eylül 2020
Mesajlar
44
Komünizm insanın 20li yaşlarına kadar çok güzeldir. Türkiyede 30da diyebiliriz, 30a kadar insanlar iş bulamayabiliyor. Ama hepimiz bilmeliyiz ki komünizm bir ütopyadır, komünizmin işlemesi için devlet olmamalıdır. Komünizm insanı ilkel noktaya götürür. İlkel, kötü demek değildir. Komünizmin işlemesi için liberal sistem olsaydı demişler, liberal komünizm anarşizme götürür. Komünizmin uç notkasında da anarşizm vardır, devleti ortadan kaldırmak gerekir çünkü.

Liberal kapitalizm çok başarısız, liberal komünizm olsa çok iyi diyenler olmuş, kendilerini avutuyorlar. Günümüz almanyası daha az otoriter bir kapitalizme örnek.

Bana göre iki sistem de ülkelerin gelişmişlik durumuna göre değişiklik gösterir. Bu ideolojilerin hangisinin daha az kötü olduğuna diğer ideolojiler karar verir. Türkiye gibi bir ülkede ikisinin de ideoloji olarak benimsenmesi ülkeyi kötüye götürür. Daha stabil tutacak ortacı bir sistem gereklidir.

Yani demek istediğim, komünizm olsa çok güzel, ama olması imkansız bir sistem, ütopyadır. Çünkü çekirdeği insandır, insana ters bir sistemdir. Sosyalizm daha başarılıdır, sosyalizm ile kapitalizmi karşılaştırmak daha mantıklıdır.
 

33452161

Terapat
Katılım
3 Haziran 2016
Mesajlar
16.941
Makaleler
8
Çözümler
104
Yer
Kütahya
Komünizm boş bir hayalden başka bir şey değil. Bu ideolojiyle yönetilen ülkelerin hali ortada. Sovyet sempatizanlığı yapmaya gerek yok.
Hazır konu hortlamışken SSCB'de halk sürünüyordu zırvasına da belgeli cevap verelim madem.

ABD'de 124 milyon ton çelik üretildiği dönemde SSCB'de 150 milyon ton çelik üretilebilir hale gelinmiş ve SSCB dünyada bu alanda birincidir. Ayrıca demir üretiminde 144 milyon ton ile birinci, alüminyum üretiminde 2,3 milyon ton ile ikinci, otomobil üretiminde 1,6 milyon adet ile altıncı, pamuklu tekstil üretiminde 1,5 milyon ton ile birinci, sentetik tekstil üretiminde 0,5 milyon ton ile üçüncü, elektrik üretiminde 1200 milyar kilowatt/saat ile ikinci, buğday üretiminde 120 milyon ton ile birinci, yulaf üretiminde 18 milyon ton ile birinci, şekerpancarı üretiminde 93 milyon ton ile birinci, patates üretiminde 85 milyon ton ile birinciydi.
(Kaynak: Meydan Larousse Ansiklopedisi, ek cilt 21, s. 39 ve ek cilt 23 s. 783)

Sağlık hizmetlerinde, ABD'de 100 bin kişiye 972 hastane yatağı ve 282 doktorun düştüğü dönemde, bu rakamlar SSCB'de 100 bin kişiye 1210 hastane yatağı ve 347 doktordu.
(Kaynak: Memo Larousse Ansiklopedisi, 4. cilt, s. 993)

Eğitim alanında, ABD'de öğretmen başına 21 öğrencinin düştüğü dönemde, bu sayı SSCB'de öğretmen başına 15 öğrenciydi.
(Kaynak: Memo Larousse Ansiklopedisi, 2 cilt, s. 639)

Türkiye'de kişi başına alınan günlük kalori miktarının 2300 olduğu, ABD'de 3461 ve İngiltere'de 3249 olduğu dönemde, Bulgaristan'da kişi başına 3000, SSCB'de 3360, Polonya'da 3479 kaloriydi.
(Kaynak: Memo Larousse Ansiklopedisi, cilt 2, s. 638, ansiklopedinin yararlandığı kaynak: Documantation Francaise)

SSCB'de kişi başına düşen günlük 3360 kalorinin %38,4'ünü tahıllar, %6,3'ünü patates, %9,3'ünü et ve tavuk, %1,8'ini balık, %9,9'unu süt ve yumurta, %10,9'unu ise katı ve sıvı yağlar oluşturduğu görülüyor, aynı raporda adı geçen ve o dönemde sosyalist üretim ilişkilerinin hakim olduğu Polonya'da kişi başına günlük 3479 kalorinin %35,2'sini tahıllar, yüzde 6,8'ini patates, yüzde 10,4'ünü et ve tavuk, % 1'ini balık, %12,6'sını süt ve yumurta, % 13,9'unu katı ve sıvı yağlar oluşturuyor. Aynı tabloda ABD'de kişi başına günlük kalori miktarı 3641 iken %18,2'sini tahıllar, %2,9'unu patates, %20,6'sını et ve tavuk, %0,6'sını balık, %11,7'sini süt ve yumurta, %16,6'sını ise katı yağlar oluşturuyor. Aynı dönemde İngiltere'de kişi başına günlük kalori miktarı 3249 ve bunun yüzde 21,1'i tahıllardan, %6,3'ü patatesten, %15,8'i et ve tavuktan, %0,7'si balıktan, %12'si süt ve yumurtadan ve %18,1'i de katı ve sıvı yağlardan oluşuyor. Aynı dönemde, AET üyesi olan Portekiz'de kişi başına düşen kalori miktarı günlük 3204, bunun %39,3'ü tahıl, %6,1'i patates, %10,5'i et ve tavuk, %1,5'i balık, %4,3'ü süt ve yumurta, %15,5'i de sıvı yağlar olarak görülüyor.
(Kaynak: Memo Larousse Ansiklopedisi, cilt 2, s. 638, ansiklopedinin yararlandığı kaynak: Documantation Francaise)
Ülkede çıkan kaynaklar bunlar. Devlet baba bunları lootlayıp belki de çeyreğini halka veriyordu.
 

ThePenthos

Decipat
Katılım
22 Kasım 2020
Mesajlar
1.365
Makaleler
2
Çözümler
1
Komünizm faşist yönetimle beraber uygulandığı için başarılı olmadı bence. Kapitalizm ise bırak faşizmi liberal bir yönetimle bile başarılı olamadı. Dünyada insanların huzuru, mutluluğu ve barış için en önemli şeylerden biri gelir adaletsizliğinin olmamasıdır. Kapitalist ülkelerde gelir adaletsizliği had safhada ve buna paralel olarak suç oranıda çok yüksek. Öte yandan yarı sosyalist yarı kapitalist ve liberal ülkeler şu an insani gelişmişlikte en üstte, suç oranları düşük ve gelir adaletsizliği nispeten az.

Faşişt? Proleterya diktatörlüğü nazilerden daha insancıl.
 

qelos

Hectopat
Katılım
14 Aralık 2020
Mesajlar
1.884
Makaleler
5
Çözümler
25
Faşişt? Proleterya diktatörlüğü nazilerden daha insancıl.

1618736616814.png


Emin misin?
 
Durum
Mesaj gönderimine kapalı.

Yeni konular

Yukarı