Karne gününe sabahtan gitmeyeceğim için devamsızlık 2. döneme yazılır mı?

Yukarı