Python ile 8. Sınıf Ortalama Hesaplama Uygulaması

Basit Not Ortalaması hesaplayıcısı ders ağırlığı veya sözlü notu yok.


Python:
from tkinter import Tk, Frame, Label, Entry, Button, messagebox

pencere = Tk()

pencere.title("8.sınıf Ortalama Hesaplama Aracı")
pencere.geometry("1600x1200")

uygulama = Frame(pencere)
uygulama.grid()

L1 = Label(uygulama, text="Türkçe")
L1.grid(padx=110, pady=10,row=1)

E1 = Entry(uygulama, bd =2)
E1.grid(padx=110, pady=3 ,column=1 ,row=1)

L2 = Label(uygulama, text="Matematik")
L2.grid(padx=110, pady=10 ,row=2)

E2 = Entry(uygulama, bd =2)
E2.grid(padx=110, pady=3 ,column=1 ,row=2)

L3 = Label(uygulama, text="İnkılap T.")
L3.grid(padx=110, pady=10 ,row=3)

E3 = Entry(uygulama, bd =2)
E3.grid(padx=110, pady=3 ,column=1 ,row=3)

L4 = Label(uygulama, text="İngilizce")
L4.grid(padx=110, pady=10 ,row=4)

E4 = Entry(uygulama, bd =2)
E4.grid(padx=110, pady=3 ,column=1 ,row=4)

L5 = Label(uygulama, text="Din")
L5.grid(padx=110, pady=10 ,row=5)

E5 = Entry(uygulama, bd =2)
E5.grid(padx=110, pady=3 ,column=1 ,row=5)

L6 = Label(uygulama, text="Fen Bilimleri Teknoloji T.")
L6.grid(padx=110, pady=10 ,row=6)

E6 = Entry(uygulama, bd =2)
E6.grid(padx=110, pady=3 ,column=1 ,row=6)

L7=Label(uygulama, text="Seçmeli Mat.")
L7.grid(padx=110, pady=10 ,row=7)

E7 = Entry(uygulama, bd =2)
E7.grid(padx=110, pady=3 ,column=1 ,row=7)

L8 = Label(uygulama, text="Seçmeli Bilim U.")
L8.grid(padx=110, pady=10 ,row=8)

E8 = Entry(uygulama, bd =2)
E8.grid(padx=110, pady=3 ,column=1 ,row=8)

L9 = Label(uygulama, text="Teknoloji Tasarım")
L9.grid(padx=110, pady=10 ,row=9)

E9 = Entry(uygulama, bd =2)
E9.grid(padx=110, pady=3 ,column=1 ,row=9)

L10 = Label(uygulama, text="Görsel Sanatlar")
L10.grid(padx=110, pady=10 ,row=10)

E10 = Entry(uygulama, bd =2)
E10.grid(padx=110, pady=3 ,column=1 ,row=10)

L11 = Label(uygulama, text="Müzik")
L11.grid(padx=110, pady=10 ,row=11)

E11 = Entry(uygulama, bd =2)
E11.grid(padx=110, pady=3 ,column=1,row=11)

L12 = Label(uygulama, text="Beden E.")
L12.grid(padx=110, pady=10 ,row=12)

E12 = Entry(uygulama, bd =2)
E12.grid(padx=110, pady=3 ,column=1 ,row=12)

L13 = Label(uygulama, text="Medya O.")
L13.grid(padx=110, pady=10 ,row=13)

E13 = Entry(uygulama, bd =2)
E13.grid(padx=110, pady=3 ,column=1 ,row=13)

def dialog(ortalama):
  var = messagebox.showinfo("8.Sınıf Mevcut Ortalamanız", f"{ortalama} Ortalamanız var tebrikler.")


def orta():
 
  turk = float(E1.get())
  
  mat = float(E2.get())
 
  ink = float(E3.get())
 
  ing = float(E4.get())
 
  Din = float(E5.get())
 
  fen = float(E6.get())
 
  smat = float(E7.get())
 
  sbu = float(E8.get())
 
  tt = float(E9.get())
 
  Gs = float(E10.get())
 
  Mu = float(E11.get())
 
  Be = float(E12.get())
 
  ST = float(E13.get())
 
  ortalama= ( (turk + mat ) + ( smat + sbu + tt + Din + ink + ST + Be) + (fen + ing) + ( Mu + Gs ) )/13
 
  return ortalama


button1 = Button(uygulama, text = " Ortalama Hesapla " , width=100, command=lambda: dialog(orta()))
button1.grid(padx=110, pady=70)

pencere.mainloop()

Örnek Ekran Resmi:
Ör..PNG
 
Son düzenleyen: Moderatör:
Yukarı