SDL2'ye uyarlanmış kodda kare atlama

The User 0

Hectopat
Katılım
14 Eylül 2020
Mesajlar
1.974
Çözümler
41
Önceden Arduino'da kullandığım GitHub - Avamander/arduino-tvout: Arduino-TVout kütüphanesinde 3 boyutlu olarak küp çıktısı veren bir parça kod vardı. Ben de bunu C# kullanarak SDL2'ye uyarlamayı denedim. Çıktı geliyor ama şekil tam anlaşılır değil. Arada bazı kareleri atlıyor gibi. Nasıl bir düzenleme yapmalıyım?

Benim kullandığım kod:
C#:
// Öncesinde bununla alakalı kod yok. new CubeRender(); satırı çalışıyor ve buraya geliyor.
class CubeRender
{
  bool isRunning = false;
  IntPtr GameWindow, Renderer;


  int zOff = 150;
  int xOff = 0;
  int yOff = 0;
  int cSize = 50;
  int view_plane = 64;
  float angle = (float)(PI / 60);

  float[][] cube3d;
  char[][] cube2d;


  public CubeRender()
  {
    Init();
    isRunning = true;
    while (isRunning)
    {
      Update();
    }
    Destroy();
  }
  void Init()
  {
    SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO); // Init video
    IMG_Init(IMG_InitFlags.IMG_INIT_PNG); // Init image library

    GameWindow = SDL_CreateWindow("SDL Tutorial", 50, 50, 800, 600, SDL_WindowFlags.SDL_WINDOW_SHOWN); // Create window
    Renderer = SDL_CreateRenderer(GameWindow, 0, SDL_RendererFlags.SDL_RENDERER_PRESENTVSYNC); // Create window rendering

    cube3d = new float[][]{
      new float[] { xOff - cSize, yOff + cSize, zOff - cSize },
      new float[] { xOff + cSize, yOff + cSize, zOff - cSize },
      new float[] { xOff - cSize, yOff - cSize, zOff - cSize },
      new float[] { xOff + cSize, yOff - cSize, zOff - cSize },
      new float[] { xOff - cSize, yOff + cSize, zOff + cSize },
      new float[] { xOff + cSize, yOff + cSize, zOff + cSize },
      new float[] { xOff - cSize, yOff - cSize, zOff + cSize },
      new float[] { xOff + cSize, yOff - cSize, zOff + cSize }
    };

    cube2d = new char[][]
    {
      new char[]{ ' ', ' ' },
      new char[]{ ' ', ' ' },
      new char[]{ ' ', ' ' },
      new char[]{ ' ', ' ' },
      new char[]{ ' ', ' ' },
      new char[]{ ' ', ' ' },
      new char[]{ ' ', ' ' },
      new char[]{ ' ', ' ' }
    };
  }

  void Update()
  {
    while (SDL_PollEvent(out SDL.SDL_Event e) == 1) // If any event
    {
      switch (e.type)
      {
        case SDL_EventType.SDL_QUIT: // Alt+F4 or close window
          isRunning = false;
          break;
      }
    }

    SDL_SetRenderDrawColor(Renderer, 135, 206, 235, 255); // Set clearing color
    SDL_RenderClear(Renderer); // Clear with current color

    int rsteps = new Random().Next(10, 60);
    switch (new Random().Next(6))
    {
      case 0:
        for (int i = 0; i < rsteps; i++)
        {
          zrotate(angle);
          printcube();
        }
        break;
      case 1:
        for (int i = 0; i < rsteps; i++)
        {
          zrotate((float)(2 * PI - angle));
          printcube();
        }
        break;
      case 2:
        for (int i = 0; i < rsteps; i++)
        {
          xrotate(angle);
          printcube();
        }
        break;
      case 3:
        for (int i = 0; i < rsteps; i++)
        {
          xrotate((float)(2 * PI - angle));
          printcube();
        }
        break;
      case 4:
        for (int i = 0; i < rsteps; i++)
        {
          yrotate(angle);
          printcube();
        }
        break;
      case 5:
        for (int i = 0; i < rsteps; i++)
        {
          yrotate((float)(2 * PI - angle));
          printcube();
        }
        break;
    }

    SDL_RenderPresent(Renderer); // Draw current

    SDL_Delay(100); // Wait 10 ms
  }

  void Destroy()
  {
    SDL_DestroyRenderer(Renderer);
    SDL_DestroyWindow(GameWindow);
    SDL_Quit();
  }

  void printcube()
  {
    //calculate 2d points
    for (byte i = 0; i < 8; i++)
    {
      cube2d[i][0] = (char)((cube3d[i][0] * view_plane / cube3d[i][2]) + (600 / 2));
      cube2d[i][1] = (char)((cube3d[i][1] * view_plane / cube3d[i][2]) + (800 / 2));
    }
    draw_cube();
  }

  void zrotate(float q)
  {
    float tx, ty, temp;
    for (byte i = 0; i < 8; i++)
    {
      tx = cube3d[i][0] - xOff;
      ty = cube3d[i][1] - yOff;
      temp = (float)(tx * Cos(q) - ty * Sin(q));
      ty = (float)(tx * Sin(q) + ty * Cos(q));
      tx = temp;
      cube3d[i][0] = tx + xOff;
      cube3d[i][1] = ty + yOff;
    }
  }

  void yrotate(float q)
  {
    float tx, tz, temp;
    for (byte i = 0; i < 8; i++)
    {
      tx = cube3d[i][0] - xOff;
      tz = cube3d[i][2] - zOff;
      temp = (float)(tz * Cos(q) - tx * Sin(q));
      tx = (float)(tz * Sin(q) + tx * Cos(q));
      tz = temp;
      cube3d[i][0] = tx + xOff;
      cube3d[i][2] = tz + zOff;
    }
  }

  void xrotate(float q)
  {
    float ty, tz, temp;
    for (byte i = 0; i < 8; i++)
    {
      ty = cube3d[i][1] - yOff;
      tz = cube3d[i][2] - zOff;
      temp = (float)(ty * Cos(q) - tz * Sin(q));
      tz = (float)(ty * Sin(q) + tz * Cos(q));
      ty = temp;
      cube3d[i][1] = ty + yOff;
      cube3d[i][2] = tz + zOff;
    }
  }

  void draw_cube()
  {
    SDL_SetRenderDrawColor(Renderer, 255, 255, 255, 255);

    SDL_RenderDrawLine(Renderer, cube2d[0][0], cube2d[0][1], cube2d[1][0], cube2d[1][1]);
    SDL_RenderDrawLine(Renderer, cube2d[0][0], cube2d[0][1], cube2d[2][0], cube2d[2][1]);
    SDL_RenderDrawLine(Renderer, cube2d[0][0], cube2d[0][1], cube2d[4][0], cube2d[4][1]);
    SDL_RenderDrawLine(Renderer, cube2d[1][0], cube2d[1][1], cube2d[5][0], cube2d[5][1]);
    SDL_RenderDrawLine(Renderer, cube2d[1][0], cube2d[1][1], cube2d[3][0], cube2d[3][1]);
    SDL_RenderDrawLine(Renderer, cube2d[2][0], cube2d[2][1], cube2d[6][0], cube2d[6][1]);
    SDL_RenderDrawLine(Renderer, cube2d[2][0], cube2d[2][1], cube2d[3][0], cube2d[3][1]);
    SDL_RenderDrawLine(Renderer, cube2d[4][0], cube2d[4][1], cube2d[6][0], cube2d[6][1]);
    SDL_RenderDrawLine(Renderer, cube2d[4][0], cube2d[4][1], cube2d[5][0], cube2d[5][1]);
    SDL_RenderDrawLine(Renderer, cube2d[7][0], cube2d[7][1], cube2d[6][0], cube2d[6][1]);
    SDL_RenderDrawLine(Renderer, cube2d[7][0], cube2d[7][1], cube2d[3][0], cube2d[3][1]);
    SDL_RenderDrawLine(Renderer, cube2d[7][0], cube2d[7][1], cube2d[5][0], cube2d[5][1]);
  }

}

Orijinal hali:
C++:
// https://github.com/Avamander/arduino-tvout/blob/master/examples/DemoNTSC/DemoNTSC.pde

#include <TVout.h>

TVout TV;

int zOff = 150;
int xOff = 0;
int yOff = 0;
int cSize = 50;
int view_plane = 64;
float angle = PI/60;

float cube3d[8][3] = {
 {xOff - cSize,yOff + cSize,zOff - cSize},
 {xOff + cSize,yOff + cSize,zOff - cSize},
 {xOff - cSize,yOff - cSize,zOff - cSize},
 {xOff + cSize,yOff - cSize,zOff - cSize},
 {xOff - cSize,yOff + cSize,zOff + cSize},
 {xOff + cSize,yOff + cSize,zOff + cSize},
 {xOff - cSize,yOff - cSize,zOff + cSize},
 {xOff + cSize,yOff - cSize,zOff + cSize}
};
unsigned char cube2d[8][2];


void setup() {
 TV.begin(NTSC,120,96);
 randomSeed(analogRead(0));
}

void loop() {
 int rsteps = random(10,60);
 switch(random(6)) {
  case 0:
   for (int i = 0; i < rsteps; i++) {
    zrotate(angle);
    printcube();
   }
   break;
  case 1:
   for (int i = 0; i < rsteps; i++) {
    zrotate(2*PI - angle);
    printcube();
   }
   break;
  case 2:
   for (int i = 0; i < rsteps; i++) {
    xrotate(angle);
    printcube();
   }
   break;
  case 3:
   for (int i = 0; i < rsteps; i++) {
    xrotate(2*PI - angle);
    printcube();
   }
   break;
  case 4:
   for (int i = 0; i < rsteps; i++) {
    yrotate(angle);
    printcube();
   }
   break;
  case 5:
   for (int i = 0; i < rsteps; i++) {
    yrotate(2*PI - angle);
    printcube();
   }
   break;
 }
}

void printcube() {
 //calculate 2d points
 for(byte i = 0; i < 8; i++) {
  cube2d[i][0] = (unsigned char)((cube3d[i][0] * view_plane / cube3d[i][2]) + (TV.hres()/2));
  cube2d[i][1] = (unsigned char)((cube3d[i][1] * view_plane / cube3d[i][2]) + (TV.vres()/2));
 }
 TV.delay_frame(1);
 TV.clear_screen();
 draw_cube();
}

void zrotate(float q) {
 float tx,ty,temp;
 for(byte i = 0; i < 8; i++) {
  tx = cube3d[i][0] - xOff;
  ty = cube3d[i][1] - yOff;
  temp = tx * cos(q) - ty * sin(q);
  ty = tx * sin(q) + ty * cos(q);
  tx = temp;
  cube3d[i][0] = tx + xOff;
  cube3d[i][1] = ty + yOff;
 }
}

void yrotate(float q) {
 float tx,tz,temp;
 for(byte i = 0; i < 8; i++) {
  tx = cube3d[i][0] - xOff;
  tz = cube3d[i][2] - zOff;
  temp = tz * cos(q) - tx * sin(q);
  tx = tz * sin(q) + tx * cos(q);
  tz = temp;
  cube3d[i][0] = tx + xOff;
  cube3d[i][2] = tz + zOff;
 }
}

void xrotate(float q) {
 float ty,tz,temp;
 for(byte i = 0; i < 8; i++) {
  ty = cube3d[i][1] - yOff;
  tz = cube3d[i][2] - zOff;
  temp = ty * cos(q) - tz * sin(q);
  tz = ty * sin(q) + tz * cos(q);
  ty = temp;
  cube3d[i][1] = ty + yOff;
  cube3d[i][2] = tz + zOff;
 }
}

void draw_cube() {
 TV.draw_line(cube2d[0][0],cube2d[0][1],cube2d[1][0],cube2d[1][1],WHITE);
 TV.draw_line(cube2d[0][0],cube2d[0][1],cube2d[2][0],cube2d[2][1],WHITE);
 TV.draw_line(cube2d[0][0],cube2d[0][1],cube2d[4][0],cube2d[4][1],WHITE);
 TV.draw_line(cube2d[1][0],cube2d[1][1],cube2d[5][0],cube2d[5][1],WHITE);
 TV.draw_line(cube2d[1][0],cube2d[1][1],cube2d[3][0],cube2d[3][1],WHITE);
 TV.draw_line(cube2d[2][0],cube2d[2][1],cube2d[6][0],cube2d[6][1],WHITE);
 TV.draw_line(cube2d[2][0],cube2d[2][1],cube2d[3][0],cube2d[3][1],WHITE);
 TV.draw_line(cube2d[4][0],cube2d[4][1],cube2d[6][0],cube2d[6][1],WHITE);
 TV.draw_line(cube2d[4][0],cube2d[4][1],cube2d[5][0],cube2d[5][1],WHITE);
 TV.draw_line(cube2d[7][0],cube2d[7][1],cube2d[6][0],cube2d[6][1],WHITE);
 TV.draw_line(cube2d[7][0],cube2d[7][1],cube2d[3][0],cube2d[3][1],WHITE);
 TV.draw_line(cube2d[7][0],cube2d[7][1],cube2d[5][0],cube2d[5][1],WHITE);
}
 
Son düzenleme:
Yukarı