Sizce karanlık var mıdır?

Karanlık var ve illaki karanlık olan yerler de var. Görme yetisini tamamıyla kaybeden kişiler, dünyayı sadece siyah olarak görür ve onlar için her şey siyah renkten ibarettir. Eğer doğuştan görme yetisini kaybeden bireyse rengin ne olduğunu ya da neye benzediğini bilmez ve bizim söyleyeceğimiz renk şu ya da bu şeklinde ifadeler onun için hiçbir anlam ifade etmeyecektir.
 
Işığın olmadığı ortamı görüyorsun, normal hayattaki gibi renklerin olmadığı bir ortam; dolayısıyla yansıma da olmadığı için her cisim siyah gözüküyor. Evet, ışık sayesinde görüyoruz ama ışığın olmadığı ortamı da görebiliyoruz. Sadece yokluk yani hiçbir şey yok, “karanlık”ın tanımı.

Hayır hocam o zaman bile ışık var.

Gece etrafını görebilen hayvanlar bu soruya nasıl cevap verirdi?

Işık gecede var ama gündüze oranla çok az yani görmemiz geceleyin garip bir şey değil.
 
Karanlık mutlak bir şeydir. Çünkü karanlık, ışığın olmama durumudur. Ancak aydınlık, karanlığın olmama durumu değil, ışığın olma durumudur. Yani aydınlığın var olması ışığa bağlıdır. Işık bir enerji olduğu için sonsuza kadar varlığını sürdüremez. Ancak karanlığın varlığı için enerjiye ihtiyaç yoktur.
 
Karanlık derken sonsuz karanlıktan bahsediyorsan olmayacak. Fiziğe göre hiçbir şey yoktan var olamaz, vardan yok olamaz. Beynimiz de yok olamaz. Ahiret veya reenkarnasyon olabilir.
Aslında fizikçiler şu anda hiçten bir şeyin var olmasının mümkün olduğunu söyler. Bu husus evrenin başlangıcı tartışmaları için oldukça önemli. Tabii burada önemli fizikçilerin bahsettiği bu hiçlik, gerçekten hiçlik midir?

Şunu da buraya atayım:
 

Yeni konular

Geri
Yukarı