Sözcüğün son harfi ile yeni bir sözcük türet

Yukarı