Ülke genelindeki fırtınalı hava kıyamet alameti mi?

Yukarı