Valorant bilgisayardan kaldırılmıyor

Çözüm
Bu kodu bir metin belgesine yapıştırın. Farklı kaydet diyerek, a.bat olarak kaydedin. Kayıt türü olarak tüm dosyaları seçin. Daha sonra çalıştırın.
Riot Games'in Vanguard yazılımını ve servislerini gerekli yerlerden siler. Daha sonra rahatça kaldırabilirsiniz.

Kod:
@echo off
if _%1_==_payload_ goto :payload

:getadmin
  echo %~nx0: Asking for Admin permission from main frame. ~ny4rlk0
  set vbs=%temp%\getadmin.vbs
  echo Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^)        >> "%vbs%"
  echo UAC.ShellExecute "%~s0", "payload %~sdp0 %*", "", "runas", 1 >> "%vbs%"
  "%temp%\getadmin.vbs"
  del "%temp%\getadmin.vbs"
goto :eof

:payload

::Terminate Processes::
set proc_list="BsSndRpt.exe","LeagueClient.exe","LeagueClientUx.exe","LeagueClientUxRender.exe","jpatch.exe","LeagueofLegends.exe","LeagueCrashHandler.exe","RiotClientServices.exe","RiotClientUx.exe","RiotClientUxRender.exe","RiotClientCrashHandler.exe","VALORANT-Win64-Shipping.exe","VALORANT.exe","UnrealCEFSubProcess.exe","vgtray.exe","vgc.exe","log-uploader.exe"
(for %%a in (%proc_list%) do (
  echo "Killing %%a"
  taskkill /IM "%%a" /F
))
::Remove Vanguard::
sc stop vgc
timeout 5
sc stop vgk
timeout 5
sc delete vgc
timeout 5
sc delete vgk
rmdir /s /q "%userprofile%\AppData\Local\Riot Games\Riot Client"
rmdir /s /q "%ProgramData%\Riot Games"
rmdir /s /q "%ProgramFiles%\Riot Games"
rmdir /s /q "%ProgramFiles(x86)%\Riot Games"
rmdir /s /q "%ProgramFiles%\Riot Vanguard"
rmdir /s /q "%ProgramFiles(x86)%\Riot Vanguard"
rmdir /s /q "%SYSTEMDRIVE%\Riot Games"
echo "Rebooting in"
timeout 30
shutdown -r -t 0

ErDweaq

Decapat
Katılım
13 Mayıs 2020
Mesajlar
217
Valorant'a sağ tıklayıp dosya konumunu açın ve dosyalarını silin , ardından Denetim Masası'ndan, programlar/ program özellikleri, oradan da Valorant'ı silin tamamdır işlem.
 

ny4rlk0

Hectopat
Katılım
3 Kasım 2020
Mesajlar
1.245
Çözümler
15
Yer
AraAra Island
Bu kodu bir metin belgesine yapıştırın. Farklı kaydet diyerek, a.bat olarak kaydedin. Kayıt türü olarak tüm dosyaları seçin. Daha sonra çalıştırın.
Riot Games'in Vanguard yazılımını ve servislerini gerekli yerlerden siler. Daha sonra rahatça kaldırabilirsiniz.

Kod:
@echo off
if _%1_==_payload_ goto :payload

:getadmin
  echo %~nx0: Asking for Admin permission from main frame. ~ny4rlk0
  set vbs=%temp%\getadmin.vbs
  echo Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^)        >> "%vbs%"
  echo UAC.ShellExecute "%~s0", "payload %~sdp0 %*", "", "runas", 1 >> "%vbs%"
  "%temp%\getadmin.vbs"
  del "%temp%\getadmin.vbs"
goto :eof

:payload

::Terminate Processes::
set proc_list="BsSndRpt.exe","LeagueClient.exe","LeagueClientUx.exe","LeagueClientUxRender.exe","jpatch.exe","LeagueofLegends.exe","LeagueCrashHandler.exe","RiotClientServices.exe","RiotClientUx.exe","RiotClientUxRender.exe","RiotClientCrashHandler.exe","VALORANT-Win64-Shipping.exe","VALORANT.exe","UnrealCEFSubProcess.exe","vgtray.exe","vgc.exe","log-uploader.exe"
(for %%a in (%proc_list%) do (
  echo "Killing %%a"
  taskkill /IM "%%a" /F
))
::Remove Vanguard::
sc stop vgc
timeout 5
sc stop vgk
timeout 5
sc delete vgc
timeout 5
sc delete vgk
rmdir /s /q "%userprofile%\AppData\Local\Riot Games\Riot Client"
rmdir /s /q "%ProgramData%\Riot Games"
rmdir /s /q "%ProgramFiles%\Riot Games"
rmdir /s /q "%ProgramFiles(x86)%\Riot Games"
rmdir /s /q "%ProgramFiles%\Riot Vanguard"
rmdir /s /q "%ProgramFiles(x86)%\Riot Vanguard"
rmdir /s /q "%SYSTEMDRIVE%\Riot Games"
echo "Rebooting in"
timeout 30
shutdown -r -t 0
 
Son düzenleme:
Çözüm

Yeni konular

Yukarı