Çözüldü Windows 10 emojileri koyulmuyor

Bu konu çözüldü olarak işaretlenmiştir. Çözülmediğini düşünüyorsanız konuyu rapor edebilirsiniz.
Çözüm
CMD'yi yönetici olarak çalıştırın ve bu kod satırını yazın.
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TabletInputService" /v Start /t reg_dword /d 3 /f
Yukarı