Windows 11'e Google uygulamalarıyla Windows Subsystem for Android nasıl kurulur?

Desteklenmeyen bölgelerde de çalışan bu yöntem diğerlerinin aksine çok basit.
.bat'ı geliştirenler: Nazky, StarShine, officialnochill ve @Shaqqy ben.
Windows 11de çalıştırmak için Beta veyahut Dev kanalında olmak zorundasınız.
.bat dosyası:
@echo off
title ForcedAndroidW11 - v0.2
cd %temp%
goto :MENU

:MENU
echo ---------------------------------
echo -    ForcedAndroidW11    -
echo - GAPPS ile -
echo -    Zorunlu kip WSA kurulumu    -
echo ---------------------------------
echo -     By Shaggy and @NazkyYT     -
echo ---------------------------------
REM echo Working Directory : %temp%echo.

echo Script'i yonetici olarak baslattiginizdan emin olun.

echo.
echo Eger uygulama zaten sizde yukluyse, once kaldirmaniz gerekir.

echo.
echo.

echo 1 - Hepsini calistir
echo 2 - Gelistirici modunu aktiflestir
echo 3 - WSA'yı GAPPS ile indir
echo 4 - WSA'yı GAPPS ile kur
echo 5 - Google giris yapamama sorununu coz
echo.

set /P var="Lutfen bir sayi seciniz. : "

if %var% == 1 goto :ALL
if %var% == 2 goto :DEVM
if %var% == 3 goto :DWSA
if %var% == 4 goto :IWSA
if %var% == 5 goto :FG

pause

cls
goto :MENU

:DEVM
echo Gelistirici modu aktiflestiriliyor

REG ADD "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModelUnlock" /t REG_DWORD /f /v "AllowDevelopmentWithoutDevLicense" /d "1"
DISM /Online /Add-Capability /CapabilityName:Tools.DeveloperMode.Core

echo Gelistirici modu aktiflestirildi
echo.
echo Etkisi icin bilgisayari yeniden baslatmalisiniz.

echo.
pause

goto :MENU

:DWSA
echo Dosya indiriliyor..

powershell [Text.Encoding]::Utf8.GetString([Convert]::FromBase64String('aHR0cHM6Ly9zdG9yZTIuZ29maWxlLmlvL2Rvd25sb2FkLzJmYTUyM2M5LTE2ZmQtNDJiZi1hYjIxLTU1YzZjMGRmODFhMC9XU0FHLnppcA==')) > output

set /p url=<output

del output

powershell Invoke-WebRequest %url% -o WSA.zip

echo Dosya indirildi

echo Arsivden cikartiliyor...

powershell Expand-Archive -path "WSA.zip" "WSA"

echo Arsivden cikartildi

echo.

pause

goto :MENU

:IWSA
echo WSA kuruluyor...

powershell Add-AppxPackage -Register "WSA/WSA-Patched/AppxManifest.xml"

echo WSA kuruldu
echo.

pause
goto :MENU

:FG

if exist ADB\ (
  echo Giris sorunu duzeltiliyor...
  echo WSA uygulamasi uzerinden Gelistirici modunu acin ve bir kerelik calistirin!
  pause
  cd ADB/platform-tools

  adb connect 127.0.0.1:58526 && adb shell "su -c 'setenforce 0'"

  echo Google giris sorunu cozuldu.
  pause

  goto :MENU

) else (
  echo Google giris sorunu duzeltiliyor...
  echo ADB indiriliyor...

  powershell Invoke-WebRequest "https://dl.google.com/android/repository/platform-tools-latest-windows.zip" -o adb.zip

  echo ADB cikartiliyor...
  powershell Expand-Archive -path "adb.zip" "ADB"

  echo Giris sorunu duzeltiliyor...
  echo WSA uygulamasi uzerinden Gelistirici modunu acin ve bir kerelik calistirin!
  pause
  cd ADB/platform-tools

  adb connect 127.0.0.1:58526 && adb shell "su -c 'setenforce 0'" 
 
  echo Google giris sorunu duzeltildi

  pause

  goto :MENU
)

pause

:ALL

echo Gelistirici modu aktiflestiriliyor

REG ADD "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModelUnlock" /t REG_DWORD /f /v "AllowDevelopmentWithoutDevLicense" /d "1"
DISM /Online /Add-Capability /CapabilityName:Tools.DeveloperMode.Core

echo Gelistirici modu aktiflestirildi
echo.
echo Etkisi icin bilgisayarinizi yeniden baslatmalisiniz!

echo.

echo Dosya indiriliyor...

powershell [Text.Encoding]::Utf8.GetString([Convert]::FromBase64String('aHR0cHM6Ly9zdG9yZTIuZ29maWxlLmlvL2Rvd25sb2FkLzJmYTUyM2M5LTE2ZmQtNDJiZi1hYjIxLTU1YzZjMGRmODFhMC9XU0FHLnppcA==')) > output

set /p url=<output

del output

powershell Invoke-WebRequest %url% -o WSA.zip

echo Dosya indirildi

echo Arsiv cikartiliyor...

powershell Expand-Archive -path "WSA.zip" "WSA"

echo Arsiv cikartildi

echo.

echo WSA indiriliyor...

powershell Add-AppxPackage -Register "WSA/WSA-Patched/AppxManifest.xml"

echo WSA indirildi
echo.

if exist ADB\ (
  echo Giris sorunu duzeltiliyor...
  echo WSA uygulamasi uzerinden Gelistirici modunu acin ve bir kerelik calistirin!
  pause
  cd ADB/platform-tools

  adb connect 127.0.0.1:58526 && adb shell "su -c 'setenforce 0'"

  echo Google giris sorunu duzeltildi
 
  echo.

) else (
  echo Google giris sorunu duzeltiliyor...
  echo ADB indiriliyor...

  powershell Invoke-WebRequest "https://dl.google.com/android/repository/platform-tools-latest-windows.zip" -o adb.zip

  echo Arsivden cikartiliyor..
  powershell Expand-Archive -path "adb.zip" "ADB"

  echo Giris sorunu duzeltiliyor..
  echo WSA uygulamasi uzerinden Gelistirici modunu acin ve bir kerelik calistirin!
  pause
  cd ADB/platform-tools

  adb connect 127.0.0.1:58526 && adb shell "su -c 'setenforce 0'" 
 
  echo Google giris sorunu duzeltildi.

  echo.
)

pause
Bat dosyasını kaydedip çalıştırmanız yeterli.
Veya direkt indirme linki:
 
KS
KS
Shaqqy

Shaqqy

Picopat
Katılım
6 Mayıs 2021
Mesajlar
789
Makaleler
7
Çözümler
5
Ayrıca Google hizmeti isteyen bütün uygulamalarda çalışıyormu?
Hayır.
Bu listeden hangisinin çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz.
 

ersincaki

Centipat
Katılım
6 Ocak 2020
Mesajlar
36

Dosya Ekleri

 • asd3qwqwe.png
  asd3qwqwe.png
  50,6 KB · Görüntüleme: 76
Yukarı