Word Sayfa Numarası Eklenince Tüm Sayfalara Aynı Numarayı Veriyor

Yukarı