Amerikan Ordusu Voltajı Yükseltiyor!

In Haber by Berker GüngörLeave a Comment

Teknolojik açıdan üstün bir ordu kurmanın bedeli hiç ucuz değildir. Amerikan ordusunun çeşitli bilimsel araştırmalara döktüğü para bunun en önemli kanıtlarından biri. Mesela sıradan bir Amerikan askerini ele alalım, gittikçe daha fazla elektronik donanım taşımak zorunda kalan bu askerin, bir de taşıdığı cihazları çalıştırmak için ihtiyaç duyulan elektriği nereden karşılayacağı sorusu karşımıza çıkar.

Tabii bu sadece Amerikan ordusunu ilgilendiren bir mesele değil, modern savaş alanında herhangi bir zafer şansı elde etmek isteyen herhangi bir ordunun karşısında olan bir sorun. Teknolojik zaafın bedeli her çağda yenilgi ve katliam olmuştur ne de olsa.

İşte Amerikan ordusunun araştırma laboratuvarlarında yapılan çalışmalar, askerlerin elektrik ihtiyacını karşılamak için önemli adımlar atılmasına imkan tanıyor. En son gelişmeler, mühendislerin sıradan bataryaların enerji kapasitesini neredeyse % 25 ila 30 civarında artırabilecek bir katkı maddesi geliştirmesini sağlamış.

Bu katkı maddeleri, tek hücreli 4 voltluk bir pilin, 5 volt ve üzerinde enerji üretebilmesine imkan tanıyor. Her ne kadar 1 voltluk bir artış ilk bakışta çok büyük gözükmese de, gerçekte büyük resim dikkate alındığında çok ciddi bir sıçrayış. Çünkü bugüne dek pil teknolojisindeki gelişmeler bu kadar ciddi bir artışa imkan vermemişti.

Bir de işin sivil tarafı var tabii ki. Askeri teknolojiler genellikle kısa sürede sivil kullanımda büyük faydalar sağlarlar. Devletler askeri harcamaların altından kalkabilmek için bu tür patentleri kısa sürede sivil kullanıma açarlar. Bu teknolojik gelişmenin de kısa süre içinde sivil kullanıma bir şekilde gireceğine şüphe yok. Bu olduğunda, günlük hayatta kullandığımız tüm elektrikli taşınabilir cihazlarda çok ciddi bir gelişme yaşanacaktır. Pil ömrü çok küçük bir masrafla % 30 artırılmış dizüstü bilgisayarlar ya da elektrikli otomobiller, şüphesiz ilgili endüstrilerin çehresini ciddi biçimde değiştirecektir.