Anasayfa Makale NASA Uyduları Hangi İşlerde Kullanılıyor?

NASA Uyduları Hangi İşlerde Kullanılıyor?

NASA uydularından elde edilen veriler, 5 farklı alanda insanlığın faydası için kullanılıyor.

Uydular günümüzde yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Uydular sadece haberleşme ve güvenlik amacıyla kullanılmıyor. Okyanuslarını durumunu gözlemek, doğal afetleri takip etmek, toprakları haritalandırmak ve daha birçok iş için uydu verilerinden faydalanılıyor.

Ancak bu uydu verilerine ulaşmak çok zordu ve internette derin araştırma yapmak gerekiyordu. Ancak NASA teknoloji transferi programı ile bu verilere ulaşmak kolaylaştı. NASA Remote Sensing Toolkit (RST) aracı sayesinde dünya ile ilgili veriler, bu verileri kullanmak ve kendi araçlarınızı oluşturmak için kullanabileceğiniz programlar bir araya getirildi.

Yangınları Görüntüleme ve Alan Düzenlemesi

NASA, yangınları tespit etmek için birçok görüntüleme sistemine sahip. Ames Araştırma Merkezi ve Xiomas Technologies LLC arasında imzalanan anlaşma ile küçük yangınları tespit etmek ve alev yoğunluğunu ölçmek mümkün hale geldi. Özellikle orman yangınlarını gözetim altında tutmak için kullanılan bu teknoloji, aynı zamanda yerel yönetimlerin peyzaj planlaması için de kullanılıyor.

Ormanların Durumunu Görüntülemek

Hortum ve benzeri diğer doğal afetlerin ya da ufak zararlıların uzun dönemde orman yaşamı üzerindeki etkilerini görmek için uydu verileri kullanılabiliyor. NASA Stennis Uzay Merkezi, birçok merkezle birlikte çalışarak bunu başardı. Uydu verileri kullanılarak ormanları tehlikeye düşüren potansiyel tehditleri tespit ve takip etmek mümkün. ForWarn ismi verilen bu sistem Amerika’da ormanları güvende tutmak için kullanılıyor.

Ekin Rekoltesini Tahmin Etmek

Her sene NASA Stennis ve ABD Tarım Bakanlığı ekipleri bir araya gelerek Ag 20/20 adı verilen bir etkinliği düzenliyor. Burada bireysel tarım arazileri düzeyinde tarım ürünlerinin kontrolünde uzaktan tahmin teknolojilerinin kullanımı tartışılıyor. 2000 yılında yapılan etkinlikte, bir mühendislik firması mısır ekin verimini tahmin etmek için uydu verilerini kullanma projesini ortaya koydu. LandViewer ismiyle ticari hale getirilen bu ürün üyelik modeli ile satın alınıyor. Tüccarlar ve etanol üretim merkezleri için mısır üretim tahmin verileri sağlanıyor.

Kurak Bölgelerde Yaşam Alanları Oluşturmak

Su kaynaklarının varlığı, yaşam alanlarının oluşturulması için büyük önem taşıyor. Topografik veriler ve uydu görüntüler kullanılarak yer altı su kaynaklarını tespit edebilecek algoritma tabanlı bir yazılım geliştirildi. Uluslararası örgütler ve hükümetlerle iş birliği yapılarak Kenya, Sudan, Afganistan gibi ülkelerde kuraklıktan etkilenen insanlar ve mülteciler için su kaynaklarının bulunmasına yardım ediliyor.

Daha Gerçekçi Oyunlar

Diğer kullanım alanları kadar kritik olmasa da, uydu görüntülerinin oyunların gerçekçiliğini artırmak için kullanılması da mümkün. Electronic Arts (EA) yönetimi snowboard oyunu SSX’i geliştirmeye karar verdiğinde, programcılar gerçekçi görünüme sahip dağları oluşturmada sıkıntı yaşadı. Ancak EA programcıları NASA’nın global yükselti haritasını kullanılarak, 9 farklı seviyedeki 28 gerçek dağı oyun içinde oluşturmayı başardılar.