2019 LTSC kullanılır mı?

Hocam 2020 ve sonraki sürümlerde KB ile başlayan güncellemeleri aldığı için yavaşlatıyor bilgisayarı galiba ondan 2019 sürümünü düşünmüştüm 2021 sürümü KB ile başlayan güncellemeleri alıyor mu bilmiyorum ama.
2016 Ltsb kullanıyorum e7400 işlemci var. Bütün güncellemeleri kurunca bu da yamuluyor dediğin olay gerçekten mevcut ama senin işlemcin de yavaşlıyorsa pes artık.
 
2016 LTSB kullanıyorum E7400 işlemci var. Bütün güncellemeleri kurunca bu da yamuluyor dediğin olay gerçekten mevcut ama senin işlemcin de yavaşlıyorsa pes artık.

Evet hocam bu KB güncellemeleri keşke gelmeseydi 22H2 sürümüne başlata bastığımdan 3 saniye sonra anca cevap veriyor bilgisayar ve FPS drobu yaşatıyor bu güncellemeler kurmadan önce hiçbir problemim yoktu kurunca çöpleşiyor Windows ondan 2019 kurmaya karar verdim doğru bir seçimmi.
 
Evet hocam bu KB güncellemeleri keşke gelmeseydi 22H2 sürümüne başlata bastığımdan 3 saniye sonra anca cevap veriyor bilgisayar ve FPS drobu yaşatıyor bu güncellemeler kurmadan önce hiçbir problemim yoktu kurunca çöpleşiyor Windows ondan 2019 kurmaya karar verdim doğru bir seçimmi.
Denemen lazım, sürücü problemi yaşatır mı bilmiyorum.
 
Denemen lazım, sürücü problemi yaşatır mı bilmiyorum.

Yaşatacağıni sanmıyorum hocam laptopun sitesinde 64 Bit bütün Windows 10'lar için desteklediğini belirtiyor sürücülerin. Son zamanlarda bozdu kendini Windows belki Windows 11'e geçmek için Windows 10'umu kastırıyor olabilir memnun kalmasın diye ne düşündüğü belli olmaz Windows'un.
 
Hocam Windows 11'e 5-6 kez temiz kurulumla geçtim defalarca ama hep aynı problem animasyonlar kasıyor Windows 10'a geçtim 22H2 sürümüne bilgisayarın içinden geçti çok yavaşlattı ondan soluğu eski sürümlere geçmekte aldım.
@zValiant tavsiye ettiğiniz için teşekkür ederim.

@677472 animasyon efektlerini "Bu bilgisayar > Gelişimiş sistem ayarları > Gelişmiş > Performans [Ayarlar] > Özel" bölümünü açıp görseldeki gibi ayarlayın.
SystemPropertiesAdvanced_ryVLT0jHPj.png

Bunlarla uğraşmak istemiyorsanız Toolbox içinde benim optimizasyon ayarlarımı uygulayabilirsiniz. Uygulamayı yüklemeden çok basit bir ayarlama yapıp kullanmak istiyorsanız minimum düzenleme için hazırladığım komut dosyasını kullanabilirsiniz. Bu komut dosyası içinde Svchost optimizasyonu, Animasyon ve saydamlık efektlerini kapatma, CPU çekirdek uyku modunu kapat, Nihai performans yükle gibi temel ayarlar vardır. İçeriğinde yorum satırları ile detayları belirtilmiştir. Aşağıdaki komut dosyasını kullanmak için içeriğini .cmd uzantılı dosya içine kayıt ediniz. Daha sonra yönetici olarak çalıştırın.

Kod:
:: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
::
::    ██████  ██████  ██  ██ ████ ████████ ██████ ████████ ████████ ██  ██ ██  ██ ██████
::   ██  ██ ██  ██ ███  ██ ██   ██  ██  ██ ██   ██ ██    ███  ██ ██  ██ ██  █
::   ██  ██ ██    ████ ██ ██   ██  ██  ██ ██   ██ ██    ████ ██ ██ ██  ██  
::   ██  ██ ██  ████ ██ ██ ██ ██   ██  ██  ██ ████████ ██████  ██ ██ ██ █████   ██████
::   ██  ██ ██  ██ ██ ████ ██   ██  ██  ██ ██  ██  ██    ██ ████ ██ ██     ██
::   ██  ██ ██  ██ ██  ███ ██   ██  ██  ██ ██  ██ ██    ██  ███ ██  ██ ██  ██
::    ██████  ██████  ██  ██ ████  ██   ██████ ██   ██ ████████ ██  ██ ██  ██ ██████
::
:: ► Hazırlayan: Hüseyin UZUNYAYLA / OgnitorenKs
::
:: ► İletişim - Contact;
:: --------------------------------------
:: • Discord: ognitorenks
:: •  Site: https://ognitorenks.blogspot.com
::
:: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
echo off
chcp 65001
setlocal enabledelayedexpansion
title OgnitorenKs
cls

:: --------------------------
:: Yönetici yetkisi
reg query "HKU\S-1-5-19" > NUL 2>&1
  if !errorlevel! NEQ 0 (Call :Powershell "Start-Process '%~f0' -Verb Runas"&exit)

:: --------------------------
echo Telemetri hizmetleri kapatılıyor...
FOR %%a in (
DiagTrack
dmwappushservice
diagnosticshub.standartcollector.service
) do (
  Reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\%%a" /f /v "Start" /t REG_DWORD /d "4"
)
:: --------------------------
echo Svchost optimizasyonu yapılıyor...
:: Systeminfo ile sistem toplam RAM miktarı öğreniyoruz.
:: Bulduğumuz değeri hesapladıktan sonra RAM değişkenine değeri giriyoruz.
FOR /F "tokens=4" %%a in ('systeminfo ^| find "Total Physical Memory"') do (
  FOR /F "delims=. tokens=1" %%b in ('echo %%a') do (
    set /a RAM=%%b * 1024 * 1024 + 1024000
  )
)
:: Reg komutunu entegre ediyoruz.
Reg add "HKLM\System\CurrentControlSet\Control" /v "SvcHostSplitThresholdInKB" /t REG_DWORD /d "0x%RAM%" /f

:: --------------------------
echo Animasyon ve saydamlık efektleri kapatılıyor...
Reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VisualEffects" /v "VisualFXSetting" /t REG_DWORD /d 3 /f
Reg add "HKCU\Control Panel\Desktop" /v "UserPreferencesMask" /t REG_BINARY /d "9012038010000000" /f
Reg add "HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics" /v "MinAnimate" /t REG_SZ /d 0 /f
Reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v "TaskbarAnimations" /t REG_DWORD /d 0 /f
Reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\DWM" /v "EnableAeroPeek" /t REG_DWORD /d 0 /f
Reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\DWM" /v "AlwaysHibernateThumbnails" /t REG_DWORD /d 0 /f
Reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v "ListviewAlphaSelect" /t REG_DWORD /d 0 /f
Reg add "HKCU\Control Panel\Desktop" /v "DragFullWindows" /t REG_SZ /d 0 /f
Reg add "HKCU\Control Panel\Desktop" /v "FontSmoothing" /t REG_SZ /d 2 /f
Reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v "ListviewShadow" /t REG_DWORD /d 1 /f
Reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer" /v "ShellState" /t REG_BINARY /d "240000003E28000000000000000000000000000001000000130000000000000062000000" /f
Reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Personalize" /v "EnableTransparency" /t REG_DWORD /d 0 /f

:: --------------------------
echo Nihai performans ekleniyor
powercfg -list | Findstr /i "Nihai" > NUL 2>&1
  if !errorlevel! NEQ 0 (powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61
              FOR /F "tokens=4" %%b in ('powercfg -list ^| Findstr /i "Nihai"') do (powercfg -setactive %%b)
)

:: --------------------------
echo İşlemci çekirdek uyku modunu kapat [Laptoplarda ısınma sorunu yapabilir]
Reg add "HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\0cc5b647-c1df-4637-891a-dec35c318583" /v "ValueMax" /t REG_DWORD /d 0 /f
Reg add "HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\0cc5b647-c1df-4637-891a-dec35c318583" /v "ValueMin" /t REG_DWORD /d 0 /f
Reg add "HKLM\SYSTEM\ControlSet002\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\0cc5b647-c1df-4637-891a-dec35c318583" /v "ValueMax" /t REG_DWORD /d 0 /f
Reg add "HKLM\SYSTEM\ControlSet002\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\0cc5b647-c1df-4637-891a-dec35c318583" /v "ValueMin" /t REG_DWORD /d 0 /f
Reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\0cc5b647-c1df-4637-891a-dec35c318583" /v "ValueMax" /t REG_DWORD /d 0 /f
Reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\0cc5b647-c1df-4637-891a-dec35c318583" /v "ValueMin" /t REG_DWORD /d 0 /f
Reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power" /v "CoreParkingDisabled" /t REG_DWORD /d 0 /f

:: --------------------------
echo Güncelleme bildirimleri kapatılıyor...
:: Windows yeni sürümler için güncelleme bildiriminde bulunmaz
Reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore" /v "DisableOSUpgrade" /t REG_DWORD /d 1 /f
:: Güncellemeyi yüklemek için yeniden başlatma bildirimlerini kapatır
Reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WindowsUpdate\UX\Settings" /v "RestartNotificationsAllowed2" /t REG_DWORD /d 0 /f
:: Güncellemelerin yüklenmesi için reset atmayı kapat
Reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WindowsUpdate\UX\Settings" /v "IsExpedited" /t REG_DWORD /d 0 /f
:: Windows Update yolda mesajını kapat
Reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WindowsUpdate\UX\Settings" /v "HideMCTLink" /t REG_DWORD /d 1 /f
:: Üst sürüm güncelle bildirimi engeller
Reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Gwx" /v "DisableGwx" /t REG_DWORD /d 1 /f
:: Güncelleme bildirimlerini kapatır.
Reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" /v "SetUpdateNotificationLevel" /t REG_DWORD /d 0 /f
:: Konuşma modellerinin otomatik güncellemesini kapat
Reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Speech_OneCore\Preferences" /v "ModelDownloadAllowed" /t REG_DWORD /d 0 /f
Reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Speech" /v "AllowSpeechModelUpdate" /t REG_DWORD /d 0 /f
:: Disk hatası tahmin modeli güncelleştirmelerini kapat
Reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\StorageHealth" /v "AllowDiskHealthModelUpdates" /t REG_DWORD /d 0 /f
:: Özellik Güncelleştirmeleri için korumaları devre dışı bırak
Reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate" /v "DisableWUfBSafeguards" /t REG_DWORD /d 1 /f

:: --------------------------
cls
echo.
echo ► Tüm işlemler tamamlandı. Komut ekranını kapatabilirsiniz.
echo.
pause
exit
:: --------------------------
:Powershell
:: chcp 65001 kullanıldığında Powershell komutları ekranı kompakt görünüme sokuyor. Bunu önlemek için bu bölümde uygun geçişi sağlıyorum.
chcp 437 > NUL 2>&1
Powershell -NoLogo -NoProfile -NonInteractive -ExecutionPolicy Bypass -C %*
chcp 65001 > NUL 2>&1
goto :eof
 
@zValiant tavsiye ettiğiniz için teşekkür ederim.

@677472 animasyon efektlerini "bu bilgisayar > gelişimiş sistem ayarları > gelişmiş > performans [Ayarlar] > özel" bölümünü açıp görseldeki gibi ayarlayın.
Eki Görüntüle 2047899
Bunlarla uğraşmak istemiyorsanız toolbox içinde benim optimizasyon ayarlarımı uygulayabilirsiniz. Uygulamayı yüklemeden çok basit bir ayarlama yapıp kullanmak istiyorsanız minimum düzenleme için hazırladığım komut dosyasını kullanabilirsiniz. Bu komut dosyası içinde svchost optimizasyonu, animasyon ve saydamlık efektlerini kapatma, CPU çekirdek uyku modunu kapat, nihai performans yükle gibi temel ayarlar vardır. İçeriğinde yorum satırları ile detayları belirtilmiştir. Aşağıdaki komut dosyasını kullanmak için içeriğini .CMD uzantılı dosya içine kayıt ediniz. Daha sonra yönetici olarak çalıştırın.

Kod:
:: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
::
:: ██████ ██████ ██ ██ ████ ████████ ██████ ████████ ████████ ██ ██ ██ ██ ██████
:: ██ ██ ██ ██ ███ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███ ██ ██ ██ ██ █
:: ██ ██ ██ ████ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ████ ██ ██ ██ ██
:: ██ ██ ██ ████ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ████████ ██████ ██ ██ ██ █████ ██████
:: ██ ██ ██ ██ ██ ████ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ████ ██ ██ ██
:: ██ ██ ██ ██ ██ ███ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███ ██ ██ ██ ██
:: ██████ ██████ ██ ██ ████ ██ ██████ ██ ██ ████████ ██ ██ ██ ██ ██████
::
:: ► Hazırlayan: Hüseyin UZUNYAYLA / OgnitorenKs.
::
:: ► İletişim - Contact;
:: --------------------------------------
:: • Discord: ognitorenks.
:: • Site: https://ognitorenks.blogspot.com
::
:: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
echo off.
chcp 65001.
setlocal enabledelayedexpansion
title OgnitorenKs.
cls.

:: --------------------------
:: Yönetici yetkisi.
reg query "HKU\S-1-5-19" > NUL 2>&1
 if !errorlevel! NEQ 0 (Call :Powershell "Start-Process '%~f0' -Verb Runas"&exit)

:: --------------------------
echo Telemetri hizmetleri kapatılıyor...
FOR %%a in (
DiagTrack.
dmwappushservice.
diagnosticshub.standartcollector.service
) do (
 Reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\%%a" /f /v "Start" /t REG_DWORD /d "4"
)
:: --------------------------
echo Svchost optimizasyonu yapılıyor...
:: Systeminfo ile sistem toplam RAM miktarı öğreniyoruz.
:: Bulduğumuz değeri hesapladıktan sonra RAM değişkenine değeri giriyoruz.
FOR /F "tokens=4" %%a in ('systeminfo ^| find "Total Physical Memory"') do (
 FOR /F "delims=. tokens=1" %%b in ('echo %%a') do (
 set /a RAM=%%b * 1024 * 1024 + 1024000.
 )
)
:: Reg komutunu entegre ediyoruz.
Reg add "HKLM\System\CurrentControlSet\Control" /v "SvcHostSplitThresholdInKB" /t REG_DWORD /d "0x%RAM%" /f

:: --------------------------
echo Animasyon ve saydamlık efektleri kapatılıyor...
Reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VisualEffects" /v "VisualFXSetting" /t REG_DWORD /d 3 /f
Reg add "HKCU\Control Panel\Desktop" /v "UserPreferencesMask" /t REG_BINARY /d "9012038010000000" /f
Reg add "HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics" /v "MinAnimate" /t REG_SZ /d 0 /f
Reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v "TaskbarAnimations" /t REG_DWORD /d 0 /f
Reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\DWM" /v "EnableAeroPeek" /t REG_DWORD /d 0 /f
Reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\DWM" /v "AlwaysHibernateThumbnails" /t REG_DWORD /d 0 /f
Reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v "ListviewAlphaSelect" /t REG_DWORD /d 0 /f
Reg add "HKCU\Control Panel\Desktop" /v "DragFullWindows" /t REG_SZ /d 0 /f
Reg add "HKCU\Control Panel\Desktop" /v "FontSmoothing" /t REG_SZ /d 2 /f
Reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v "ListviewShadow" /t REG_DWORD /d 1 /f
Reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer" /v "ShellState" /t REG_BINARY /d "240000003E28000000000000000000000000000001000000130000000000000062000000" /f
Reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Personalize" /v "EnableTransparency" /t REG_DWORD /d 0 /f

:: --------------------------
echo Nihai performans ekleniyor.
powercfg -list | Findstr /i "Nihai" > NUL 2>&1
 if !errorlevel! NEQ 0 (powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61
 FOR /F "tokens=4" %%b in ('powercfg -list ^| Findstr /i "Nihai"') do (powercfg -setactive %%b)
)

:: --------------------------
echo İşlemci çekirdek uyku modunu kapat [Laptoplarda ısınma sorunu yapabilir]
Reg add "HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\0cc5b647-c1df-4637-891a-dec35c318583" /v "ValueMax" /t REG_DWORD /d 0 /f
Reg add "HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\0cc5b647-c1df-4637-891a-dec35c318583" /v "ValueMin" /t REG_DWORD /d 0 /f
Reg add "HKLM\SYSTEM\ControlSet002\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\0cc5b647-c1df-4637-891a-dec35c318583" /v "ValueMax" /t REG_DWORD /d 0 /f
Reg add "HKLM\SYSTEM\ControlSet002\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\0cc5b647-c1df-4637-891a-dec35c318583" /v "ValueMin" /t REG_DWORD /d 0 /f
Reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\0cc5b647-c1df-4637-891a-dec35c318583" /v "ValueMax" /t REG_DWORD /d 0 /f
Reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\0cc5b647-c1df-4637-891a-dec35c318583" /v "ValueMin" /t REG_DWORD /d 0 /f
Reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power" /v "CoreParkingDisabled" /t REG_DWORD /d 0 /f

:: --------------------------
echo Güncelleme bildirimleri kapatılıyor...
:: Windows yeni sürümler için güncelleme bildiriminde bulunmaz.
Reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore" /v "DisableOSUpgrade" /t REG_DWORD /d 1 /f
:: Güncellemeyi yüklemek için yeniden başlatma bildirimlerini kapatır.
Reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WindowsUpdate\UX\Settings" /v "RestartNotificationsAllowed2" /t REG_DWORD /d 0 /f
:: Güncellemelerin yüklenmesi için reset atmayı kapat.
Reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WindowsUpdate\UX\Settings" /v "IsExpedited" /t REG_DWORD /d 0 /f
:: Windows Update yolda mesajını kapat.
Reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WindowsUpdate\UX\Settings" /v "HideMCTLink" /t REG_DWORD /d 1 /f
:: Üst sürüm güncelle bildirimi engeller.
Reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Gwx" /v "DisableGwx" /t REG_DWORD /d 1 /f
:: Güncelleme bildirimlerini kapatır.
Reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" /v "SetUpdateNotificationLevel" /t REG_DWORD /d 0 /f
:: Konuşma modellerinin otomatik güncellemesini kapat.
Reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Speech_OneCore\Preferences" /v "ModelDownloadAllowed" /t REG_DWORD /d 0 /f
Reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Speech" /v "AllowSpeechModelUpdate" /t REG_DWORD /d 0 /f
:: Disk hatası tahmin modeli güncelleştirmelerini kapat.
Reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\StorageHealth" /v "AllowDiskHealthModelUpdates" /t REG_DWORD /d 0 /f
:: Özellik Güncelleştirmeleri için korumaları devre dışı bırak.
Reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate" /v "DisableWUfBSafeguards" /t REG_DWORD /d 1 /f

:: --------------------------
cls.
echo.
echo ► Tüm işlemler tamamlandı. Komut ekranını kapatabilirsiniz.
echo.
pause.
exit

Sağ olun hocam denerim bilgisayara geçince.
 

Geri
Yukarı