Açık liseye geçilir mi?

Tutkunuza bu kadar bağlı olmanız çok hoş, öncelikle umarım istediğiniz yerlere gelirsiniz fakat maalesef Türkiye'de bu işler biraz daha zor oluyor. Vazgeçin anlamında demiyorum fakat tüm bu zorlukları göz önünde bulundurmanız gerekiyor.

Eğitim hayatınıza devam etmeyecekseniz kesinlikle açık liseye geçme çabasında bulunmayın, okulu ben de hiç sevmiyorum ama bir yandan bizi frenleyen, bizi biz yapan şeylerden biri okul diye düşünüyorum. Ayrıca açığa 11-12. sınıfta geçmeniz daha uygun olur.

Hocam seneye değil de öbür seneye yine geçeceksem ne anlamı var 1 sene boşa gitmenin? Futbol için ise kulüpte tanıdıklar var, ancak kendimi daha fazla geliştirmem lazım.
 
Hocam seneye değil de öbür seneye yine geçeceksem ne anlamı var 1 sene boşa gitmenin? Futbol için ise kulüpte tanıdıklar var, ancak kendimi daha fazla geliştirmem lazım.
Sorun boşa gitmeyecek olmanız, okulun boş bir yer olduğu düşüncesini kafanızdan çıkartın ve olabildiğince fazla verim alın.
 
Doğru düzgün kimseyle konuşmuyorum, sabahın köründe kalkıp 8 saat aptallarla ders işlemeye çalışıyoruz. Yağmur çamurla eve dönüp sonra 2 ödev yapıyorum sonra vakit kalmıyor direkt yatıyorum.

Kanka kimseyle konuşmaya korkma illaki vardır düzgün birisi ben 12.sınıftayım 10.sınıfta 2-3 çocukla bir konu hakkında biraz konuştuk ve şu an hala arkadaşlarım.
 
Biliyor musunuz bilmiyorum fakat artık açık liseye geçebilmek için bazı şartlar gerekiyor. Şartlar:

14.09.2023 tarihli genelge;

1) “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” ile birlikte geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” veya “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)” olan,

2) Anne veya babası vefat eden,

3) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında hakkında koruma kararı verilen veyahut koruyucu aile yanına yerleştirilen,

4) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 305 inci maddesine göre evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan,

5) 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında hakkında eğitim veya bakım tedbiri kararı verilen,

6) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ikameti geçici olarak değiştirilmek zorunda kalınan,

7) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli

ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56'ncı, mülga 45'inci ve 64'üncü maddeleri ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47'nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların çocuğu olan,

8) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında aylık bağlanan şehit ve gazi çocuğu olan,

9) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102 ila 105 inci maddeleri kapsamındaki suçların mağduru olan,

10) Millî sporcu,

11) Tutuklu ve hükümlü,

12) “Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar” listesine bağlı olarak sağlık kurulu raporu olan,

13) Evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim gören,

14) Bakanlıkça mazereti uygun görülen,

15) Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden, öğrenciler dışındakilerin, örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapamayacakları hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 41'inci Maddesi 2'nci fıkrasının (a)bendinde yer verilen “Bakanlıkça mazereti uygun görülen” ibaresi kapsamında;

a) Sınıf tekrarına kalanlardan, ilgi Yönetmeliğin 59'uncu Maddesi birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine göre öğrenim hakkı devam edenlerden bu yönde talepte bulunanlar,

b) İş veya işyeri değişikliği nedeniyle ikamet yerini değiştiren veli/vasisinin yeni ikametinin bulunduğu il/ilçede eğitimini sürdürebileceği okul türü bulunmayanlar,

c) İlköğretim okulu/ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olup herhangi bir örgün ortaöğretim kurumunda kaydı olmayanlar ile çeşitli nedenlerle dokuzuncu sınıfta özürsüz devamsızlık hakkını dolduranlar,

ç) Açık öğretim liselerinin yurt dışı programına kayıt yaptırmak isteyenlerden, açık öğretim liselerine kayıt şartlarını taşıyanlar yaş şartı aranmaksızın,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olanlardan denklik belgelerinde belirtilen öğretim düzeylerinin açık öğretim liseleri kayıt şartlarını taşıması hâlinde yaş şartı aranmaksızın,

e) Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan Kur'an kurslarında hafızlık ve bu alanı destekleyici Arapça eğitimi alanlar ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün hafızlık modüllerine kayıtlı olanlar,

f) Millî sporcular dışında bireysel veya takım sporlarında en az üç yıl faal lisanslı olarak yarışmalara katılan sporcular ve Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ile sporcu eğitim merkezlerine kayıtlı olanlar,

g) 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak üzere deprem bölgesindeki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde geçici barınma merkezlerinde (konteyner kent, çadır kent vb.) ikamet eden ve taşıma yolu ile eğitim hizmeti alanlar, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapabileceklerdir.

Bunun dışında açık liseye geçmenizi önermem.
Madde 15'i şu şekilde uygulasak, 2 sene kaldık diyelim direkt geçebiliyor muyuz?
 

Geri
Yukarı