Rehber Liselerde devamsızlık süresi kaç gündür?

DNA

Kilopat
Süper Moderatör
Katılım
1 Mayıs 2022
Mesajlar
9.170
Makaleler
6
Çözümler
155
Yer
Türkiye Cumhuriyeti
Merhaba. Bu konuda forumda çok fazla yanlış bilgi dolaştığı için bilgi yanlışını düzeltmek amacıyla bu konuyu oluşturma ihtiyacı duydum. Detaylı bilgi için Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin İkinci Bölüm'ü olan "Geç Gelme, Devamsızlık ve İlişik Kesme" kısmı okunabilir. Konudaki yazılar, 2023-2024 yönetmeliğinden aynen alınmıştır. Aksi iddia edilemez. Hakkınızı bilin.

VAKTİ OLMAYANLAR İÇİN ÖZET

Özel durumu bulunmayan, sıradan bir lise öğrencisiyseniz, devamsızlık süreniz özürsüz 10 günü geçmeyek şekilde toplam 30 gün olmalı. Yani, bunu 5 gün özürsüz 25 gün özürlü, 2 gün özürsüz 28 gün özürlü, 0 gün özürsüz 30 gün özürlü olarak da bölebilirsiniz.

Tam 10 gün özürsüz devamsızlıkta ya da tam 30 gün toplam devamsızlıkta sınıfta kalmazsınız. Bu sürelerin aşılması gerekir. 10.5 gün ya da 30.5 gün gibi.

Belge almanız için devamsızlık bir engel değildir, devamsızlık kuralı kaldırılmıştır. İlgili konu: Çözüm: Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçen öğrenci belge alabilir mi?

Özel durumu olan bir öğrenciyseniz, konunun devamını okumanız gerekir.Liseli bir öğrencinin devamsızlık hakkı kaç gündür?

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır
ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu; devamsızlık yapan ve sınıf tekrarı riski bulunan öğrenci velisini devamsızlığın 5'inci gününde okula davet eder, devamsızlık nedenlerini ortadan kaldırıcı çalışmaları iş birliği içinde yapar. Özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü, haftalık ders çizelgesinde belirtilen sosyal sorumluluk çalışmaları için öngörülen süreye bir saat olarak ayrıca eklenerek devamsızlık yapan öğrencilerin sosyal sorumluluk çalışmalarını tamamlamalarını sağlar.

Devamsızlık nasıl hesaplanır?

Günlük toplam ders saatinin 2/3'ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.
Derse geç gelme: Geç gelme birinci ders saati için belirlenen süre ile sınırlıdır. Ancak her beş defa geç kalma yarım gün devamsızlıktan sayılır. Bu sürenin dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır.
Nöbetçilik: Öğrencilerin nöbet tuttuğu günler devamsızlıktan sayılmaz.

Devamsızlıklar nasıl bildirilir?


Art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, veli okula davet edilerek öğrencinin durumu hakkında bilgilendirilir ve varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir.
Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine velisi tarafından verilir ve e-Okul sistemine işlenir. Zorunlu hallerde özür belgesinin teslim süresi okul yönetimince 20 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.

Anne veya babasını kaybeden öğrencilerin devamsızlık süresi kaç gündür?


Birinci dereceden yakınını kaybeden öğrenciler için özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 40'tır.

Hastanelerde tedavi görenlerin, koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin devamsızlık süresi kaç gündür?


Üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi, yatarak tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60'tır.

Kaynaştırma/bütünleştirme öğrencileri ile özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin devamsızlık süresi kaç gündür?


Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır.Devamsızlık süresi belge almaya engel midir?

Hayır, değildir. Detaylı bilgi için: Çözüm: Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçen öğrenci belge alabilir mi?

Lise öncesinde durum nedir?

 
Son düzenleme:
Böyle bir durum yönetmeliğe aykırıdır. Yanlış bilgi vermeyelim.

Okulumda şu anda yaklaşık 25-30 kadar öğrenci parayı basıp devamsızlığını çatır çatır gözümün önünde sildirdi hocam. Gözlerimle görmesem ben de yanlış bilgi derdim fakat durum bu maalesef.
Okul adı istemeyin. Verirsem çok bariz açığa çıkarım okulda, gerek yok.
 
Okulumda şu anda yaklaşık 25-30 kadar öğrenci parayı basıp devamsızlığını çatır çatır gözümün önünde sildirdi hocam. Gözlerimle görmesem ben de yanlış bilgi derdim fakat durum bu maalesef.
Okul adı istemeyin. Verirsem çok bariz açığa çıkarım okulda, gerek yok.
Yönetmeliğe aykırı ama yapılan okullar var.

Yönetmeliğe aykırı, şikayet edebilirsiniz. Yönetmelikte yazmayan bir şey uygulanamaz. Usulsüzlüktür. Yapanlar görevden alınabilir bile. 😁
 
Okulumda şu anda yaklaşık 25-30 kadar öğrenci parayı basıp devamsızlığını çatır çatır gözümün önünde sildirdi hocam. Gözlerimle görmesem ben de yanlış bilgi derdim fakat durum bu maalesef.
Okul adı istemeyin. Verirsem çok bariz açığa çıkarım okulda, gerek yok.
Yeni düzenlemeyle Milli Eğitim bunun önüne geçti. Artık geriye dönük devamsızlıklar üzerinde MEB sisteminden değişiklik yapılamıyor. Hatta bu yüzden, artık alınan hastane raporları aynı gün içinde okula teslim edilmesi gerekiyor.
 
Yeni düzenlemeyle milli eğitim bunun önüne geçti. Artık geriye dönük devamsızlıklar üzerinde MEB sisteminden değişiklik yapılamıyor. Hatta bu yüzden, artık alınan hastane raporları aynı gün içinde okula teslim edilmesi gerekiyor.

Evet, onu biliyorum hocam ama açıktan okuyanlar gibi okula gitmeyip devamsızlıkta gözükmeyen çok öğrenci var. Benim bahsettiğim mesele o idi.
 

Yeni konular

Geri
Yukarı