BattalGazininTorunuVanku tarafından yazılan makaleler

  1. BattalGazininTorunuVanku

    Ayasofya Meydanı için bir rekreasyon duvarı çözümlemesi

    Duvarların yalnızca dikey sınır elemanları olmasından mütevellit başka ihtiyaçlara da hizmet vermek için de kullanılabilecekleri bu bildiride analiz edilmektedir. Bu bağlamda hangi ihtiyaç için hizmet verilebileceği araştırması yapıldıktan sonra ayasofya meydanı'nın üzerinde çalışılması gereken...
Yukarı