Philips Yeniden Yapılanmaya Gidiyor

In Haber by Berker GüngörLeave a Comment

Geçtiğimiz yıllar içinde bir kaç defa yeniden yapılandırmaya giden Philips, bir kez daha bu yola başvuruyor.

Hollanda kökenli Philips şirketinin adını duymayan yoktur. Geçmişi hayli eskiye dayanan bu elektronik devi, geçen on yıllar içinde bir kaç defa kendini yeniden yapılandırarak, değişen piyasa şartlarına ayak uydurmaya çalıştı. Şirket hala ayakta olduğuna göre, bu çabaların pek sonuçsuz kalmadığı söylenebilir.

Philips şimdi bir kez daha yeniden yapılanma planları yapıyor. Son kez büyüyen şirket içi bürokrasiyi azaltmak ve verimliliği artırmak için üçe bölünen Philips, halen tüketici elektroniği, medikal elektronik ve aydınlatma üzerine uzmanlaşan üç farklı departmandan oluşuyor. Yeni planlar ise tüketici ve medikal bölümlerini tek çatı altında toplamayı amaçlıyor.

Şirketin tüketici elektroniği bölümü zaten kendi içinde üç alt bölümden oluşuyor; kişisel bakım cihazları, küçük ev aletleri ve tüketici elektroniği ürünlerinden oluşan bu bölüm, bir önceki yapılanmada bu ayrı bölümleri aynı çatı altında birleştirmişti. Şimdi tıbbi cihazlar üreten bölüm de buraya dahil edilerek, başlı başına bir şirket haline getirilecek.

Aydınlatma üzerine uzmanlaşan bölümün ise kısa bir geçiş dönemiyle birlikte ayrı bir firma haline getirilmesi planlanıyor. Philips bu yeniden yapılanma sonucunda her iki şirketin de kendi alanlarında bağımsız olarak ve daha verimli çalışabilmesini amaçlıyor. Bunun yanında 2015 ve 2016 yıllarında toplamda 300 milyon Euro tasarruf sağlanması da hedefleniyor. Bu yeni girişimin bir yan etkisi de bir miktar personelin işten çıkarılması olacak, ancak şirket kesin bir rakam vermiyor.