Çözüldü 112 GB dosya 1.2 MB ile kaç saatte iner?

Bu konu çözüldü olarak işaretlenmiştir. Çözülmediğini düşünüyorsanız konuyu rapor edebilirsiniz.
Çözüm
1 GB = 1000 MB.
112 GB 112 000 MB.

Saniyede 1,2 iniyorsa.
Saatte 1, 2x60x60 = 4320 MB inecektir.

112 000/4320 = 25,9 saatte iner.
Yukarı