C# SQL veri bağlantı hatası

ByWasco

Kilopat
Katılım
24 Ocak 2015
Mesajlar
222
C# ile Microsoft SQL Server Management Studio 18 arasında bağlantı hatası aliyorum.
Fomra giriş ve kayıt olma özelliği ekledim veri tabanını yapiyorum, ne yazik ki veri çekmek için hata aliyorum.

Yaptıklarım;
Çalıştırdan services.msc yazarak hizmetlerden SQL serveri bulmaktı. Normal de çalışıyor ama ben durdurup tekrar çalıştırdım sorun çözülmedi.
Vereceğim linkteki tüm adımları teker teker denedim sorun yine çözülmedi. Link

Aşağıya aldığım hataların fotoğraflarını atiyorum.

[CODE title="C# SQL"]using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient; //SQL Kütüphanesi

namespace SQL2
{
public partial class Form1 : Form
{

SqlConnection connection=new SqlConnection("Data Source=DESKTOP-MTQ3JK4\\Durdu; Initial Catalog=Girispaneli;Integrated Security=True");
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{

}
bool isThere;
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
string username = textBox1.Text;
string pass = textBox2.Text;


connection.Open();
SqlCommand command = new SqlCommand("Select *from Youtube", connection);
SqlDataReader reader = command.ExecuteReader();

while (reader.Read())
{
if (username==reader["username"] && pass==reader["pass"])
{
isThere = true;
break;
}

else

{
isThere = false;
}
}

if (isThere)
{
MessageBox.Show("Başarıyla giriş yaptınız !", "Program");

}

else
{
MessageBox.Show("Giriş yapamadınız !", "Program");
}
}

}
}
[/CODE]
[CODE title="C# Sql başka kod"]using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient; //SQL Bağlantısı için gerek kod.

namespace Admin_Panel_Girişi
{
public partial class Form3 : Form
{
public Form3()
{
InitializeComponent();
}


static string constring = ("Data Source=DESKTOP-MTQ3JK4\\Durdu;Initial Catalog=Kisiler;Integrated Security=True"); // SQL Veri Yolu.
SqlConnection connect = new SqlConnection(constring); //SQL Bağlantı Kodu.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Application.Exit();// Programdan Çıkış Kodu.

}


private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
{

}


try // Üye Olma Panel Kısım Ayarlamaları.
{
if (connect.State == ConnectionState.Closed)
connect.Open();
string kayit = "insert into bilgi (kullanıcı_adi,ad_soyad,eposta) values(@kullanıcı_adi,ad_soyad,@eposta)";
SqlCommand komut = new SqlCommand(kayit, connect);

komut.Parameters.AddWithValue("@kullanıcı_adi", kadi.Text);
komut.Parameters.AddWithValue("@ad_soyad", adsoyad.Text);
komut.Parameters.AddWithValue("@eposta", eposta.Text);
komut.ExecuteNonQuery();
connect.Close();
MessageBox.Show("Kayıt Başarılı");

}
catch (Exception hata)
{
MessageBox.Show("Hata Meydana Geldi" + hata.Message);
}


if (kadi.Text == "") //Textbox Boş Geçilemez Kodu.
{
provider.SetError(kadi, "Bu alan boş geçilemez");
}

if (adsoyad.Text == "") //Textbox Boş Geçilemez Kodu.
{
provider.SetError(adsoyad, "Bu alan boş geçilemez");
}

if (eposta.Text == "") //Textbox Boş Geçilemez Kodu.
{
provider.SetError(eposta, "Bu alan boş geçilemez");
}
}
[/CODE]

ssq.png
 

Evilmonster

Decapat
Katılım
23 Ağustos 2019
Mesajlar
753
Çözümler
24
Visual Studio üzerinde şu yolu izleyip connection string almayı deneyin:

 1. Üst menülerden Proje.
 2. Yeni Veri Kaynağı Ekle
 3. Database
 4. Dataset
 5. Yeni Bağlantı (New Connection)
 6. Data Source kısmından Change'e tıklayın.
 7. Microsoft SQL Server'i seçin.
 8. En üstteki kutucuğa sunucu adını girin. (SQLEXPRESS ile başlar normalde, SSMS'in sol üstünde yazar.)
 9. Alttaki database name (veri tabanı adı) kısmına veri tabanı ismini yazın.
 10. Test Connection'a tıklayın.
 11. Bağlantı başarılı olduysa OK'a tıklayın.
 12. Show the connection string (Bağlantı dizesini göster) kutucuğunu işaretleyin ve bağlantı dizisini kopyalayın.
 13. Cancel butonuna tıklayın.
Bu connection string ile bağlanmayı deneyin.

SSMS ile bağlanabiliyor musunuz?
 

must1291

Femtopat
Katılım
5 Haziran 2022
Mesajlar
1
Visual Studio üzerinde şu yolu izleyip connection string almayı deneyin:

 1. Üst menülerden Proje.
 2. Yeni Veri Kaynağı Ekle
 3. Database
 4. Dataset
 5. Yeni Bağlantı (New Connection)
 6. Data Source kısmından Change'e tıklayın.
 7. Microsoft SQL Server'i seçin.
 8. En üstteki kutucuğa sunucu adını girin. (SQLEXPRESS ile başlar normalde, SSMS'in sol üstünde yazar.)
 9. Alttaki database name (veri tabanı adı) kısmına veri tabanı ismini yazın.
 10. Test Connection'a tıklayın.
 11. Bağlantı başarılı olduysa OK'a tıklayın.
 12. Show the connection string (Bağlantı dizesini göster) kutucuğunu işaretleyin ve bağlantı dizisini kopyalayın.
 13. Cancel butonuna tıklayın.
Bu connection string ile bağlanmayı deneyin.

SSMS ile bağlanabiliyor musunuz?
Hocam, bende de aynı sorunlar oluyor ve dediklerinizi yapmama rağmen devam ediyor. Yardım edebilir misiniz rica etsem?
 

bafralifatih55

Decapat
Katılım
4 Aralık 2019
Mesajlar
365
Çözümler
1
Merhaba
Binding kullanmanızı öneriyorum. Eğer bir yerde "\\" şeklinde kullanım gerekiyorsa başına "@" koyarak yazabilirsiniz. Bir de ek bilgi olsun bağlantı cümleciklerini hatırlaamadığınız durumda Google'a "ConnectionStrings" yazarak ilk siteden bağlantı cümlelerini ve provider bilgilerini alabilirsiniz.
 
Yukarı