Desperados 1 ve 2'nin Türkçe yaması var mı?

Yukarı