İskambil gibi kayan ama sembolsüz hareket kartı var mı?

Yukarı