Çözüldü Tüm derslerin ortalaması 50 üzerinde olursa sınıf geçilir mi?

Bu konu çözüldü olarak işaretlenmiştir. Çözülmediğini düşünüyorsanız konuyu rapor edebilirsiniz.

333365

Petapat
Katılım
11 Mayıs 2020
Mesajlar
25.566
Makaleler
51
Çözümler
318
Yer
KKTC
Dersinin ortalaması önemli. Onun dışında sınıf geçme şartı:
  • Yıl sonu 50 ve üzeri ortalama. İki dönemin ortalaması hesap ediliyor.
  • Devam şartını sağlamak. Özürsüz 10 gün, toplam 30 gün hakkınız var.
  • Edebiyat gibi baraj derslerden yıl sonuna göre kalmamak. Yıl sonu ortalama 50 ve üzeri olmalı ya da ikinci dönem 70 ve üzeri düşürmelisiniz.

Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma
MADDE 56
- (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;
a) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,

b) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 (Ek ibare:RG-2/9/2020-31232),
c) (Ek:RG-2/9/2020-31232) İlgili alan/dal dersinin staj bitirme sınavında başarılı,
olması gerekir.

Doğrudan sınıf geçme
MADDE 57
- (1) (Değişik cümle:RG-1/7/2015-29403) Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla;
a) Tüm derslerden başarılı olan,
b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan
öğrenciler doğrudan sınıf geçer.
(2) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) Birinci fıkradaki şartları taşımakla birlikte yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.
 
Yukarı